Wyszukiwanie

spadki

Liczba znalezionych aktów: 44.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2021 poz. 170 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 644 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2017 poz. 2375 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 39/15
Dz.U. 2016 poz. 1358 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2068 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2015 poz. 2004 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2015 poz. 1643 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku
Dz.U. 2015 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 293 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 458 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1287 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1205 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt P 21/06
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1188 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt P 19/07
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 91 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 4/99
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1193 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532 obowiązujący Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 245 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 198 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Izraela i Tonga w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o likwidacji fideikomisu Pszczyńskiego.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 138 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisana w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 866 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie opodatkowania spadków i darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 17 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1925 r. w sprawie przesunięcia na rok podatkowy 1925 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 49 ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 358 Ustawa z dnia 11 maja 1922 r. o uchyleniu ograniczeń w sprawach spadkowych kobiet w Ziemi Wileńskiej i w województwach: nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem, oraz w powiatach: bielskim, białostockim, białowieskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim, ustalonem nowelą z dnia 18 maja 1922 r.
M.P. 2017 poz. 88 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r.