Wyszukiwanie

spirytus

Liczba znalezionych aktów: 317.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1584 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych
Dz.U. 2023 poz. 588 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych
Dz.U. 2023 poz. 463 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2022 poz. 2015 obowiązujący Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 132 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2021 poz. 889 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2020 poz. 1794 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2020 poz. 1419 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Dz.U. 2019 poz. 1784 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Dz.U. 2018 poz. 2352 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 822 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2015 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2013 poz. 144 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Dz.U. 2012 poz. 800 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 58 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 776 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 265 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1870 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1829 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1362 uchylony Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1065 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1655 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1259 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1197 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 811 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1213 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1997 nr 86 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 105 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 356 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 460 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia nieznacznej ilości spirytusu odkażanego lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 169 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §1 pkt 1, 9-18, 20-22, 29 i 39 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz co do § 1 pkt 1, 3, 4, 22, 23 i 29 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu a co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 116 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1939/40, 1940/41 i 1941/42 dla gorzelni rolniczych, o podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa w kampanii 1939/40 oraz o ustaleniu na wspomniane wyżej trzechlecie najwyższego i najniższego kontyngentu odpędu, jaki może posiadać jedna gorzelnia.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianach w opłatach od detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych oraz o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od tych opłat.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 168 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 41 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1937/38 r.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1937 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1937 nr 79 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do § 1 pkt 3 i 4 (§§ 209 ust. 3, 214a, 215, 216 ust. 2 i 292 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w nowym brzmieniu) oraz §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1937 r. o zawieszeniu obowiązku przedsiębiorców detalicznych sprzedaży napojów alkoholowych przyjmowania od konsumentów zwrotnych butelek po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1936 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia warunków wywozu drogą morską spirytusu i napojów wyrobionych ze spirytusu.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 50 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 25, 30, 49, 51, 131, 158 ust. 2, 305, 318 ust. 3, 318a, 326, 327 i 329a ust. 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i co do §§ 25, 30, 48, 49, 51, 158 ust. 4, 162 ust. 1, 165 ust. 3, 176 ust. 3, 196 ust. 2, 247, 249, 252, 304, 305, 318 ust. 3, 318a oraz 329a ust. 1 i 2 - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 26 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 964 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zwolnienia niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 892 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 881 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie zmian w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 615 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1933 r. o ustaleniu ceny spirytusu na cele domowo-lecznicze.
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 27 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy".
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia producentów spirytusu.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o dodatkowem ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu).
Dz.U. 1932 nr 88 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 24-31, 49-54, 96-116, 130, 131, 132, 180, 325, 326 i 327 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych, co do §§ 24-31, 48-52, 54, 132, 204, 245-253, 266, 304 i 305 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu opłaty monopolowej oraz ceny sprzedażnej spirytusu do wyrobu galenowych środków leczniczych i specyfików farmaceutycznych, dla aptek, szpitali, na cele laboratoryjne, do celów dezynfekcyjnych i do wyrobu alkoholu absolutnego.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ceny spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu) oraz nieoczyszczonego spirytusu skażonego, przeznaczonego do celów napędowych.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty monopolowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, oraz cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów monopolowych, wydane co do cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży spirytusu oczyszczonego na cele lecznicze, domowe i naukowe oraz do wyrobu cukierków i t. p. przedmiotów spożywczych - do naczyń odbiorcy.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1932 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ustalenia cen sprzedażnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznych cen sprzedażnych butelkowanego spirytusu o mocy 90 promili na cele lecznicze i domowe.
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia ceny monopolowej za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1931/32 r.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 736 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1931 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1930 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1930/31.
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa co do §§ 19-33, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co do §§ 79-83, w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu co do §§ 92-110 - w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu, przywożonego z zagranicy, oraz ceny za spirytus do wyrobu amunicji dla celów wojskowych.
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu: kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, tudzież o dodatkowem opodatkowaniu zapasów.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1929/30 r.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie ustalenia wysokości ogólnego prawa odpędu dla całego Państwa oraz podziału prawa odpędu pomiędzy poszczególne województwa na trzechlecie 1930/31, 1931/32 i 1932/33 r.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 670 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1929 r. w sprawie przyjmowania zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1929 r. w sprawie podziału wojewódzkiego prawa odpędu pomiędzy gorzelnie rolnicze.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu bezwodnego do celów napędowych.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1928/29 r.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1928 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.
Dz.U. 1928 nr 60 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym, wydane co do §§ 67-158 i § 483 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, co do §§ 358-392 i § 206 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i co do §§ 412, 439-482 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu oraz cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 149 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 r.
Dz.U. 1928 nr 11 poz. 87 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 r.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 976 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 roku.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1927 r. w sprawie przyjmowania zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 881 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 października 1927 r. w sprawie statutu Państwowej Rady Spirytusowej.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1927 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódek monopolowych.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 695 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 sierpnia 1927 r. w sprawie organizacji eksportu spirytusu.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1927 r. w sprawie likwidacji znajdujących się w fabrykach wódek gatunkowych zapasów naczyń o nieprzepisowej pojemności.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1927 r. w sprawie aparatów kontrolnych w gorzelniach.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o ustaleniu wysokości odpędu spirytusu dla całego Państwa oraz o podziale odpędu pomiędzy poszczególne województwa na trzechlecie 1927/28, 1928/29 i 1929/30.
Dz.U. 1927 nr 43 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu państwowego rozlewu spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, oraz o dodatkowem opodatkowaniu zapasów.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 743 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1926 r. o organizacji Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1926 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1926/27 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1926 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarach województw: białostockiego, lubelskiego, krakowskiego, śląskiego, warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1926 nr 67 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1926 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarze województwa lwowskiego.
Dz.U. 1925 nr 132 poz. 946 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. o oczyszczaniu i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 944 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy oraz z obszarów, na które ustawa o monopolu spirytusowym się nie rozciąga, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych oraz dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 861 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1925 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1925/6 r.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 727 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1925 r. o sprostowaniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. o ogłoszeniu ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym po uwzględnieniu zmian i uzupełnień wprowadzonych ustawami z dnia 13 maja 1925 r. i z dnia 20 lipca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego, oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. o tymczasowem uregulowaniu obrotu spirytusem skażonym ogólnym środkiem skażającym (denaturatem).
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1925 r. o zwolnieniu do wewnętrznego obrotu spirytusu z kampanji 1923/24.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 679 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 677 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1925 r. w sprawie prawa odpędu, kontyngentu zakupu i sposobu obliczania ceny spirytusu, produkowanego w gorzelniach rolniczych i przemysłowych.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie dodatkowego opodatkowania zapasów spirytusu.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1925 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 580 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 84 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. o tymczasowem uregulowaniu obrotu spirytusem skażonym ogólnym środkiem skażającym (denaturatem).
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1925 r. o ustaleniu wymiaru odpędu spirytusu według województw na kampanje 1925/26 i 1926/27 r.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 415 Ustawa z dnia 13 maja 1925 r. w przedmiocie odszkodowania dla robotników i pracowników przedsiębiorstw spirytusowych, którzy z powodu wprowadzenia monopolu spirytusowego stracili zajęcie.
Dz.U. 1925 nr 31 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 28 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1925 r. o wyrobie i sprzedaży wódek niemonopolowych.
Dz.U. 1925 nr 25 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1925 r. o cenach sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1925 nr 25 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 lutego 1925 r. w przedmiocie statutu Państwowej Rady Spirytusowej.
Dz.U. 1925 nr 19 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1925 r. o ustaleniu cen za spirytus, odpędzony w kampanji 1924/25 roku.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. o organizacji Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego (D. P. M. S.).
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1925 r. w przedmiocie opłaty dodatkowej od zapasów spirytusu do celów domowo-leczniczych.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1924 r. w przedmiocie ustalenia wymiaru odpędu spirytusu województw na kampanję 1924/5 r.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1924 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy, cen sprzedażnych spirytusu i dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o uregulowaniu produkcji spirytusu w okresie przejściowym.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1924 r. o ustaleniu cen za spirytus odpędzony w kampanji 1923-24 r.
Dz.U. 1924 nr 86 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1924 r. o uregulowaniu produkcji spirytusu w okresie przejściowym.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1924 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 738 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1924 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1924 r. w przedmiocie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, poznańskiego i górnośląskiego obszaru woj. śląskiego alkoholomierza objętościowego.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 913 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 901 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie ustawiania w gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolnomierniczych wytwórni krajowych, wydane w uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 861 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. i 23 czerwca 1923 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. dotyczącego opodatkowania spirytusu.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 740 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie zmiany w postanowieniu o opodatkowaniu spirytusu, piwa i kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 695 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1923 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 42 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie ustawiania w rektyfikacjach i gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolno-mierniczych wytwórni krajowych.
Dz.U. 1923 nr 32 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 32 poz. 209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 28 października 1921 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. dotyczącego opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1922 r. w przedmiocie świadectw na przewóz spirytusu i wódki.
Dz.U. 1922 nr 34 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1922 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 34 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 28 października 1921 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych.
Dz.U. 1922 nr 33 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1922 r. o przewozie spirytusu i wyrobów spirytusowych.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 173 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego b. austrjackiego Ministerstwa Skarbu z dnia 21 lipca 1899 r. do ustawy o opodatkowaniu wódki, obowiązującej na obszarze b. zaboru austrjackiego, oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaboru rosyjskiego i zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1921 r. o obliczaniu strat, spowodowanych przez przechowywanie, przewóz i oczyszczanie spirytusu na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ustalenia tymczasowych opłat od patentów na wyrób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych oraz drożdży, tudzież na sprzedaż trunków na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian i uzupełnień przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 130 uchylony Dekret w sprawie uregulowania produkcji spirytusu.
M.P. 1997 nr 32 poz. 310 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1996 nr 85 poz. 757 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1996 nr 84 poz. 748 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie badań statystycznych w 1997 r.
M.P. 1996 nr 35 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych.
M.P. 1996 nr 33 poz. 337 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1996 nr 19 poz. 229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej Scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1996 nr 10 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1995 nr 68 poz. 765 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 45 poz. 512 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 41 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 39 poz. 466 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 27 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 14 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 64 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.
M.P. 1994 nr 59 poz. 514 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 53 poz. 449 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 42 poz. 351 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1994 nr 34 poz. 284 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 32 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 14 poz. 108 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 69 poz. 612 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 59 poz. 544 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 56 poz. 519 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 55 poz. 510 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.
M.P. 1993 nr 33 poz. 338 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 24 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 46 poz. 325 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 36 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 17 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1990 nr 13 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów rolno-spożywczych podczas przechowywania.
M.P. 1976 nr 16 poz. 74 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów spirytusowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 30 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 25 września 1975 r. w sprawie norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.
M.P. 1973 nr 3 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1972 nr 38 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie skażania spirytusu i obrotu spirytusem.
M.P. 1962 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie norm zaników spirytusu w gorzelniach rolniczych.
M.P. 1960 nr 78 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 203 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1960 r. w sprawie wstrzymania produkcji win wzmocnionych.
M.P. 1939 nr 44 poz. 74 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1939 r. o ustaleniu ilości spirytusu jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanii 1939/40 na cele konsumpcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1937 nr 27 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 stycznia 1937 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanii 1937/38 na cele konsumpcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1936 nr 51 poz. 95 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 13 lutego 1936 r. L. D. IV. 3477/2/36 w sprawie przeliczenia wagi na objętość w litrach dla napojów spirytusowych.
M.P. 1936 nr 23 poz. 36 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1936 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1935/36
M.P. 1935 nr 44 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanji 1935/36 na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1934 nr 206 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1934 nr 78 poz. 118 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ustalenia cen za przyjmowane zwrotne butelki po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego, prowizji dla sprzedawców za skup tych butelek oraz warunków, którym mają odpowiadać skupowane butelki.
M.P. 1934 nr 66 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1934 r. o zwrocie cła przy wywozie spirytusu etylowego
M.P. 1934 nr 58 poz. 82 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1934 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanji 1934/35 r. na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu)
M.P. 1933 nr 126 poz. 163 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1933 r. o ukonstytuowaniu się Zrzeszenia Producentów Spirytusu
M.P. 1933 nr 11 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1932 r, w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1932/33 r.
M.P. 1932 nr 59 poz. 72 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie wyznaczenia gorzelniom drożdżowym normy przydziału kontyngentu zakupu spirytusu w okresie kampanji 1932-33 r.
M.P. 1932 nr 52 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 lutego 1932 r. o ustaleniu ilości spirytusu jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowgo powinna zakupić w produkcji krajowej w okresie kampanii gorzelniczej 1932/33
M.P. 1931 nr 291 poz. 386 Obwieszczenie Dyrekcji Monopolu Spirytusowego z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie ustalenia przybliżonego zapotrzebowania krajowego na spirytus w okresie kampanji gorzelniczej 1932/33
M.P. 1931 nr 53 poz. 91 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. w sprawie wyznaczenia normy przydziału gorzelniom drożdżowym kontyngentu zakupu spirytusu w okresie kampanji 1931/32
M.P. 1931 nr 46 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o ustroju wewnętrznym Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1931 nr 26 poz. 49 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1931 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego powinna zakupić z produkcji krajowej w okresie kampanji gorzelniczej 1931/1932
M.P. 1930 nr 34 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1930 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego powinna zakupić z produkcji krajowej w okresie kampanji gorzelniczej 1930/31