Wyszukiwanie

stan wojenny

Liczba znalezionych aktów: 252.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2393 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2023 poz. 2300 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2023 poz. 1845 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2023 poz. 1543 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2023 poz. 48 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2022 poz. 2091 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1972 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny
Dz.U. 2017 poz. 1932 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1954 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 851 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1815 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2014 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia
Dz.U. 2012 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2011 nr 223 poz. 1332 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 342 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt K 35/08
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1849 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1524 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenie zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1569 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1415 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 520 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2219 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2055 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1135 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielania urlopów żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 15 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 15 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Dz.U. 2004 nr 9 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750 uchylony Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 470 obowiązujący Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1113 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 917 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 988 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 1/97.
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 7 poz. 44 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 311 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 101 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zniesienia stanu wojennego.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wobec pracowników szkół wyższych i studentów zakłócających ład i porządek w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w niektórych sprawach pracowniczych w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 275 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie wyłączenia niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 20 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy i wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie regulaminu pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie tymczasowego regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie obowiązku złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o stanie wojennym w zakresie łączności.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o internowanie obywateli polskich.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 155 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154 uchylony Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1939 nr 90 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 573 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 572 akt jednorazowy Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji z mieszkań osób powołanych do służby wojskowej.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 570 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Komunikacji do ustalania postępowania kolei z podróżnymi, bagażem i przesyłkami oraz do określania odpowiedzialności kolei.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 568 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 565 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie wyrobu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych narzędzi i substancji, mogących służyć do napaści i obrony.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 564 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o przebywaniu i zachowaniu się w miejscach publicznych oraz o używaniu odznak i mundurów.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 563 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o ochronie zakładu i przedsiębiorstw, których normalna działalność leży w interesie publicznym.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 562 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o ochronie i utrzymaniu prawidłowego działania środków komunikacyjnych i środków łączności wraz z przynależnymi urządzeniami urzędów i instytucji rządowych i samorządowych.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 561 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Poczt i Telegrafów oraz Przemysłu i Handlu w sprawie unieruchomienia radiostacji krótkofalowych nadawczo-odbiorczych.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 560 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o pomocniczej służbie bezpieczeństwa.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 559 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o urządzaniu zgromadzeń i imprez połączonych ze skupieniem się ludności.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 558 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ruchu osobowym i towarowym na drogach lądowych i wodnych.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 557 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
Dz.U. 1939 nr 86 poz. 544 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz funkcjonariuszów państwowych administracji wojskowej w czasie wojny i mobilizacji.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 378 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 367 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadkach zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice Państwa.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 366 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Poczt i Telegrafów w sprawie określenia właściwości, toku i trybu postępowania władz administracyjnych na obszarze objętym stanem wojennym.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1930 r. w sprawie wydawania Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza i sposobu obwieszczania rozporządzeń i zarządzeń na obszarze objętym stanem wojennym.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zakresie działania Generalnego Komisarza Cywilnego i komisarzy cywilnych na obszarze objętym stanem wojennym.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 687 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie przymusowego wycofywania z zagrożonych obszarów Państwa ludności i mienia.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w Zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1927 r. w sprawie opublikowania Międzynarodowej Konwencji Genewskiej z dnia 6 lipca 1906 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 492 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1923 nr 101 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1923 r. o ulgach w podatkach gruntowych i budynkowych z powodu szkód, poniesionych wskutek działań wojennych i klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1923 nr 36 poz. 233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw dotyczących ustalenia i oszacowania świadczeń i strat wojennych na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 36 poz. 232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw dotyczących ustalenia i oszacowania świadczeń i strat wojennych na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1923 nr 2 poz. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie uchylenia stanu wyjątkowego zarządzonego na obszarze stoł. m. Warszawy.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 618 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 568 Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o zniesieniu stanu wyjątkowego w Małopolsce.
Dz.U. 1922 nr 35 poz. 297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. w przedmiocie oznaczenia terminu, określonego w § 32 ustawy z dnia 13 czerwca 1873 r. o świadczeniach wojennych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 27 poz. 219 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie wojskowej służby kolejowej.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozwiązania Zachodniej Straży Obywatelskiej.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 201 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 kwietnia 1921 r. w sprawie częściowej zmiany niemieckiej ustawy o świadczeniach wojennych z dnia 13 czerwca 1873 r.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji wypieku chleba tudzież regulacji i ograniczenia sprzedaży oraz spożycia chleba i cukru.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 12 sierpnia 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 12 poz. 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1921 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia pełnomocnictw Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania zarządzeń wyjątkowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 8 poz. 40 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1921 r. o dalszem przedłużeniu pełnomocnictwa Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na obszarze tej dzielnicy zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1921 nr 7 poz. 36 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 754 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia sprzedaży oraz spożycia nabiału i mięsa.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1920 r. w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 107 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia zakazu funkcjonowania kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p., oraz urządzania zabaw tanecznych.
DZ.U. 1920 nr 106 poz. 700 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 października 1920 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Obrony Państwa w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w okresie od dnia 2 listopada r. b. do dnia 2 lutego 1921 r.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 656 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczenia urządzania przedstawień kinematograficznych w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 96 poz. 634 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zniesienia stanu oblężenia w m. st. Warszawie i przyległych powiatach.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 624 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie dziennego wynagrodzenia lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek medycyny, studentów, studentek medycyny, tudzież osób, posiadających wyszkolenie sanitarne - powołanych do osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 610 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o wzmiankach w aktach zejścia osób zabitych przez nieprzyjaciela lub zmarłych z powodu okoliczności wojennych.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 609 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia zakazu urządzania w restauracjach, kawiarniach i t. p. zakładach koncertów i popisów muzycznych.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie podawania potraw mięsnych w restauracjach w Warszawie w porze od 7 do 10 wieczór.
Dz.U. 1920 nr 86 poz. 571 Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 559 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie mocy obowiązującej postanowień rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych za przemiał ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 541 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia przepisu art. 20 i 21 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Kolei Żelaznych i Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny.
Dz.U. 1920 nr 72 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 72 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 488 Przepisy wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie pociągania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń przy akcji ewakuacyjnej.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 471 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Zdrowia Publicznego do zawieszenia na czas wojny mocy obowiązującej art. 6 ust. 2, ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1920 nr 69 poz. 460 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia stanu oblężenia.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie uprawnień władz wojskowych w zakresie powoływania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń wojennych tudzież w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w okresie od 2 sierpnia do 2 listopada 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 446 Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia R. O. P. z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony państwa.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 64 poz. 425 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie pociągania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń przy akcji ewakuacyjnej.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. w przedmiocie ogólnej opieki nad ewakuowaną ludnością z terenów działań wojennych.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 408 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie utworzenia na obszarze b. dzielnicy pruskiej Zachodniej Straży Obywatelskiej.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 407 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. o wydawaniu bezpośrednich nakazów rekwizycyjnych przez władze wojskowe (uzupełnienie ustawy z dnia 28 października 1919 r.).
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 382 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu urządzania w restauracjach, kawiarniach i t. p. zakładach koncertów i popisów muzycznych, zawieszenia funkcjonowania kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p. oraz urządzania zabaw tanecznych.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 362 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny na obszar byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 359 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiatach: płońskim, łowickim, rypińskim, sierpeckim i przasnyskim.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 344 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 342 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Kolei Żelaznych do ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 337 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 250 Ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji wojennych pożyczek austrjackich przy subskrybcji wewnętrznej, długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 229 Rozporządzenie o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia w przedmiocie przedłużenia godzin otwarcia teatrów i t. d.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 212 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i częściowej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 208 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 34 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia działania ograniczeń, dotyczących pochodów i zebrań w dniu 1 maja 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 177 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 172 Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Handlu i Przemysłu w przedmiocie obowiązku świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 22 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 22 poz. 123 Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wprowadzenia obowiązku osobistych świadczeń wojennych dla zabezpieczenia ruchu Elektrowni Warszawskiej.
Dz.U. 1920 nr 22 poz. 122 Rozporządzenie w przedmiocie przedłużenia godzin otwarcia teatrów i t. d.
Dz.U. 1920 nr 21 poz. 121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 21 poz. 118 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Robót Publicznych w przedmiocie utworzenia Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie i Komisji Szacunkowych Miejscowych na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 21 poz. 116 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania cen, ustanowionych w artykule VII rozporządzenia o poborze koni z dnia 26 lipca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 19 poz. 93 Ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu o oszacowaniu świadczeń i strat wojennych.
Dz.U. 1920 nr 17 poz. 87 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Skarbu i Ochrony Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek medycyny, studentów, studentek medycyny, tudzież osób posiadających wyszkolenie sanitarne, powołanych do osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 13 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie powołania lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek, studentów i studentek medycyny, tudzież osób, posiadających wyszkolenie sanitarne do osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 11 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku, w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 11 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 9 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o jaknajwiększej oszczędności węgla.
Dz.U. 1919 nr 93 poz. 504 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o wprowadzeniu obowiązku osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Włocławskim.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie chełmskim.
Dz.U. 1919 nr 90 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Sokólskim.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 477 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych i w porozumieniu z Ministrami: Kolei Żelaznych, Skarbu oraz Ochrony Pracy i Opieki Społecznej o wprowadzeniu obowiązku osobistych świadczeń wojennych w celu oczyszczenia torów kolejowych od zasp śnieżnych.
Dz.U. 1919 nr 86 poz. 470 Ustawa z dnia 28 października 1919 r. w sprawie zmiany ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 462 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 408 Ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. o powołaniu aptekarzy do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 401 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 396 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o powołaniu pracowników kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu i telefonu do służby w armji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 62 poz. 367 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 298 Ustawa z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 264 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
M.P. 2021 poz. 1174 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego, w tym ofiar pacyfikacji Kopalni "Wujek", w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2018 poz. 1248 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego w Polsce
M.P. 2016 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
M.P. 2013 poz. 1032 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
M.P. 2013 poz. 509 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2011 nr 118 poz. 1194 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2006 nr 1 poz. 4 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upamiętnienia 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
M.P. 2002 nr 59 poz. 799 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego.
M.P. 1995 nr 67 poz. 753 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego.
M.P. 1995 nr 46 poz. 521 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. z okazji piętnastej rocznicy sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ "Solidarność".
M.P. 1995 nr 23 poz. 269 Uchwała Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1995 r. w sprawie 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.
M.P. 1992 nr 5 poz. 23 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1992 r. w sprawie uznania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego za nielegalną oraz powołania Komisji Nadzwyczajnej.
M.P. 1991 nr 33 poz. 239 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1991 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r.
M.P. 1990 nr 46 poz. 349 uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
M.P. 1985 nr 17 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na użytkowanie zakładów poligraficznych, urządzeń i aparatów wytwarzających pieczątki i stemple w okresie stanu wyjątkowego.
M.P. 1983 nr 26 poz. 137 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1983 r.
M.P. 1983 nr 13 poz. 77 uchylony wykazem Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego na niektóre przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1983 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.
M.P. 1983 nr 2 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 6 stycznia 1983 r. uchylające zarządzenie w sprawie pełnienia czynnej służby w obronie cywilnej w czasie obowiązywania stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
M.P. 1982 nr 9 poz. 58 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 6 poz. 34 uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 2 poz. 4 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie wykonywania przez korespondentów zagranicznych i dziennikarzy polskich czynności dziennikarskich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 278 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie funkcjonowania gospodarki w okresie stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 279 uchylony Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie pełnienia służby w obronie cywilnej w czasie obowiązywania stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
M.P. 1981 nr 30 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie publikacji i widowisk oraz postępowania przy użytkowaniu zakładów, urządzeń i aparatów poligraficznych w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia ruchu granicznego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie powołania organów cenzury przesyłek pocztowych, korespondencji telekomunikacyjnej oraz kontroli rozmów telefonicznych.
M.P. 1981 nr 30 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie okresowego ograniczenia ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1981 nr 30 poz. 273 uchylony Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 272 uchylony wykazem Uchwała nr 262 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i organów Milicji Obywatelskiej w stosunku do formacji i organizacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad i trybu wyposażania pracowników i członków tych formacji i organizacji w środki przymusu bezpośredniego i w broń palną oraz zasad używania tych środków i broni w czasie obowiązywania stanu wojennego.