Wyszukiwanie

stanowiska

Liczba znalezionych aktów: 329.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2669 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej
Dz.U. 2023 poz. 2252 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2023 poz. 2222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej
Dz.U. 2023 poz. 1632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2023 poz. 1466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2023 poz. 1438 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2023 poz. 1337 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
Dz.U. 2023 poz. 1292 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2023 poz. 1102 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2023 poz. 994 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej
Dz.U. 2023 poz. 963 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym
Dz.U. 2023 poz. 853 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2023 poz. 499 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2023 poz. 466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2023 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2022 poz. 2396 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2022 poz. 1639 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2022 poz. 1528 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej
Dz.U. 2022 poz. 1393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2022 poz. 1314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2022 poz. 1245 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
Dz.U. 2022 poz. 1013 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stanowisk służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby
Dz.U. 2022 poz. 710 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 426 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu
Dz.U. 2022 poz. 53 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2021 poz. 2223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2021 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2021 poz. 1684 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2021 poz. 1683 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2021 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2021 poz. 797 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 765 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2021 poz. 689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
Dz.U. 2021 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 45 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2020 poz. 1888 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2020 poz. 1844 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1791 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu
Dz.U. 2020 poz. 1536 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu
Dz.U. 2020 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2020 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2019 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2019 poz. 1237 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
Dz.U. 2019 poz. 1234 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2019 poz. 863 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym
Dz.U. 2019 poz. 526 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2019 poz. 497 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2019 poz. 276 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2019 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2019 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku
Dz.U. 2019 poz. 234 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej
Dz.U. 2018 poz. 2235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2018 poz. 1941 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2018 poz. 985 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2018 poz. 918 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym
Dz.U. 2018 poz. 821 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2018 poz. 807 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym
Dz.U. 2018 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2018 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2017 poz. 2359 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2016 poz. 1740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2016 poz. 1525 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2016 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2016 poz. 125 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2015 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
Dz.U. 2015 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2015 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2015 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym
Dz.U. 2014 poz. 1489 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2014 poz. 1415 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej
Dz.U. 2014 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2014 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2014 poz. 173 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej
Dz.U. 2013 poz. 1730 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2013 poz. 1111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu
Dz.U. 2013 poz. 920 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2012 poz. 1125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2012 poz. 825 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2012 poz. 763 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu
Dz.U. 2012 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2011 nr 32 poz. 161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 283 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 680 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 857 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2043 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 180 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1982 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1937 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w Iłży i Wierzbniku.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1935 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1934 r. o powiększeniu ilości stanowisk notarjuszów w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
M.P. 2023 poz. 452 obowiązujący Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wymogów na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Marszałkowskiej
M.P. 2020 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2020 r. Nr 1130.37.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.27.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.26.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 857 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. Nr 127.3.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.20.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.19.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.18.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr 1131.11.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.10.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.9.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.26.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1108 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2019 poz. 1106 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2019 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. nr 1131.15.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. nr 1131.14.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr 1131.13.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.7.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.6.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 415 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 371 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2019 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 39 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 stycznia 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2019 poz. 35 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. nr 1130.51.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 12 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.54.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 1284 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1252 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1251 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1250 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1229 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1228 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1226 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1207 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1002 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. nr 1131.10.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. nr 1131.9.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 1131.7.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 29 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 28 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.1.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. nr 1131.21.2017 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.46.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 1197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.45.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 724 obowiązujący Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2015 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.10.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.9.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.8.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.7.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.6.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.5.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 1131.3.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 172 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 101 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-15-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 101 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 84 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-5-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 84 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-4-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 47 poz. 546 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 47 poz. 545 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 47 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 47 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 5 poz. 61 obowiązujący Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2010 nr 15 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-3-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 15 poz. 150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-2-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 69 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2009 r. nr 1131-20-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 67 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 67 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 8 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. nr 1131-7-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 8 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2009 r. nr 1131-6-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 5 poz. 42 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 1131-5-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 5 poz. 41 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 1131-1-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. Nr 1131-31-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2007 r. Nr 1131-30-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2007 r. Nr 1131-29-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 60 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. nr 1131-28-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 60 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. nr 1131-27-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr 1131-22-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr 1131-20-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 50 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-2407 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 50 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-23-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 47 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. nr 1131-19-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 46 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. nr 1131-18-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 42 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. nr 1131-14-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 42 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. nr 1131-13-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 31 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2007 r. nr 1131-12-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 31 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr 1131-11-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 26 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2007 r. nr 1131-10-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 15 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2007 r. nr 1131-5-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 15 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2007 r. nr 1131-3-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 15 poz. 162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2007 r. nr 1131-2-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 80 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. nr 113-48-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 73 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2006 r. nr 113-46-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 67 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2006 r. nr 113-45-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 67 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2006 r. nr 113-44-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 47 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. nr 113-29-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 47 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. nr 113-28-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-24-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-22-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-21-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-20-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-19-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-18-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-17-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-16-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-15-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-14-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-13-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 15 poz. 197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2006 r. nr 113-11-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 4 poz. 53 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2006 r. nr 113-4-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 3 poz. 33 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 113-1-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 76 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2005 r. nr 113-23-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 51 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-15-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 51 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-14-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 33 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. nr 113-11-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 31 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maj 2005 r. nr 113-10-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 26 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr 113-8-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 21 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 113-7-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 2 poz. 12 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2005 r. nr 113-1-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 51 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. nr 113-35-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 51 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. nr 113-34-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 38 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. nr 113-30-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 33 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2004 r. nr 113-29-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 32 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr 113-28-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 21 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 113-18-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 18 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. Nr 113-12-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 5 poz. 88 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2004 r. nr 113-3-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 4 poz. 59 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. nr 113-2-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 4 poz. 58 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. nr 113-1-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 35 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2003 r. nr 113-14-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-13-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-12-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-11-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 17 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2003 r. nr 113-8-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 17 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2003 r. nr 113-7-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 12 poz. 170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2003 r. nr 113-6-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 12 poz. 169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2003 r. nr 113-5-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 5 poz. 59 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2003 r. nr 113-4-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 1 poz. 5 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-3-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 1 poz. 4 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-2-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 1 poz. 3 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-1-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2002 nr 30 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-5-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-4-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-3-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 37 poz. 594 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-18-01 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 22 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. nr 113-6-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 8 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. nr 113-2-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 25 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 23 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 20 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 9 poz. 181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 9 poz. 180 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 9 poz. 179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 33 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 32 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 29 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 45 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 45 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 25 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 25 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 78 poz. 743 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
M.P. 1997 nr 77 poz. 729 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących w czasie oddelegowania.
M.P. 1997 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy komunalnych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1995 nr 15 poz. 179 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej.
M.P. 1993 nr 34 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych Służby Parków Narodowych.
M.P. 1990 nr 49 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1990 nr 31 poz. 250 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 23 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1990 nr 12 poz. 92 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1988 nr 30 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1988 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego przy zatrudnianiu na stanowisku docenta w szkole wyższej osób posiadających stopień naukowy doktora.
M.P. 1985 nr 23 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.
M.P. 1981 nr 28 poz. 262 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 października 1981 r. w sprawie ustalenia stanowisk zaliczanych do pogotowia produkcyjnego i technicznego oraz stanowisk, których zajmowanie wymaga zamieszkiwania w określonym budynku lub zespole budynków, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1974 nr 16 poz. 102 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.
M.P. 1954 nr 15 poz. 314 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1954 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 176 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych ośrodków szkoleniowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych.