Wyszukiwanie

status

Liczba znalezionych aktów: 439.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2559 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie nadania Instytutowi Energetyki w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2023 poz. 2363 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2023 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarna, Czarniecka Góra, Janów i Błotnica, położonym na obszarze gminy Stąporków
Dz.U. 2023 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2023 poz. 1472 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
Dz.U. 2023 poz. 709 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej
Dz.U. 2023 poz. 214 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2023 poz. 136 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego położonego na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectw: Maków, Krężce i Dąbrowice położonych na obszarze gminy Maków
Dz.U. 2022 poz. 2444 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2022 poz. 2397 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie, położonym na obszarze gminy Dębica
Dz.U. 2022 poz. 2330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw
Dz.U. 2022 poz. 2218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru tego wniosku
Dz.U. 2022 poz. 2092 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu oraz członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę
Dz.U. 2022 poz. 2044 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2022 poz. 1993 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2022 poz. 1597 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2022 poz. 1290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Złockie, Szczawnik oraz Jastrzębik, położonym na obszarze gminy Muszyna
Dz.U. 2022 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
Dz.U. 2022 poz. 359 obowiązujący Traktat w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawarty między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzony w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
Dz.U. 2021 poz. 2468 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Dz.U. 2021 poz. 2215 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
Dz.U. 2021 poz. 2067 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Dz.U. 2021 poz. 1911 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 1395 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2021 poz. 1142 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 667 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 28 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 18 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2020 poz. 2342 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2020 poz. 1599 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2020 poz. 1332 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
Dz.U. 2020 poz. 663 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych do Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD
Dz.U. 2019 poz. 2510 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2019 poz. 2180 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie
Dz.U. 2019 poz. 2177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2019 poz. 2153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2019 poz. 1416 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2019 poz. 1132 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka
Dz.U. 2018 poz. 2478 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic
Dz.U. 2018 poz. 2463 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2018 poz. 1456 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2018 poz. 1422 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2018 poz. 849 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2018 poz. 561 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 560 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 2493 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2017 poz. 2224 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 2094 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2017 poz. 1947 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2017 poz. 1427 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2017 poz. 1193 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2017 poz. 1180 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 1179 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniająca Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 907 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym wsparcia medycznego, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 906 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wsparcia medycznego, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 905 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym bezpieczeństwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 904 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące bezpieczeństwa, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 4 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 2083 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2016 poz. 2074 obowiązujący Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2016 poz. 2073 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2016 poz. 1561 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1560 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1559 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zagadnień ochrony środowiska, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1558 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zagadnień ochrony środowiska, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1134 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Dz.U. 2016 poz. 757 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński
Dz.U. 2016 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn oraz sołectwom Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn
Dz.U. 2016 poz. 755 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec
Dz.U. 2016 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 346 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisanym w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 18 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisane w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1847 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2015 poz. 1826 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 1825 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w SHAPE dnia 17 września 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 1521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
Dz.U. 2015 poz. 1083 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2015 poz. 826 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 825 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 824 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 823 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym instytucji finansowych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 821 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące instytucji finansowych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 820 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wojskowej usługowej działalności wspierającej, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 819 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wojskowej usługowej działalności wspierającej, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 818 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 817 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 685 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
Dz.U. 2014 poz. 1834 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym procedur celnych, podpisanym w Warszawie dnia 23 października 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1833 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące procedur celnych, podpisane w Warszawie dnia 23 października 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1321 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1320 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1319 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1318 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1023 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
Dz.U. 2014 poz. 1014 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej
Dz.U. 2014 poz. 438 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 437 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 310 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
Dz.U. 2013 poz. 1452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2013 poz. 1316 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiającym zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1315 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiające zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 9 października 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1239 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2013 poz. 1105 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, podpisanym w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1104 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, podpisane w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1056 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dz.U. 2013 poz. 943 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 929 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2013 poz. 869 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
Dz.U. 2013 poz. 604 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków
Dz.U. 2012 poz. 853 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego
Dz.U. 2012 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
Dz.U. 2012 poz. 782 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
Dz.U. 2012 poz. 644 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
Dz.U. 2012 poz. 337 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1564 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 699 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2011 nr 71 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1219 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1164 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 929 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 423 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 422 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 399 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 168 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1000 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 995 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę
Dz.U. 2009 nr 80 poz. 674 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 363 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 210 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1563 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 860 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 403 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie-Zdrój
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1401 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 961 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1778 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1484 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1130 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 972 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 230 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 228 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 862 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 730 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2760 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2642 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2474 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2428 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2079 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1894 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1767 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1680 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1803 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1473 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1458 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 553 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1606 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 824 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 822 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 813 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie postępowania wobec małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 793 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1678 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1231 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 747 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 746 obowiązujący Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 739 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 738 obowiązujący Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzona w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 737 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 736 obowiązujący Umowa dotycząca statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzona w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 257 obowiązujący Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 889 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 888 obowiązujący Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 308 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 305 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 304 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 303 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz Protokołu dodatkowego do tej umowy, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 605 obowiązujący Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ośrodki dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 847 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 716 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 705 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim.
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 30 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 761 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 780 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1995 nr 145 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 672 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 315 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 555 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 400 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 501 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 44 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 518 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 517 obowiązujący Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 516 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515 obowiązujący Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 121 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 46 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisana w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzonej w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 148 obowiązujący Konwencja o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzona w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statusu wojewody i statusu naczelnika gminy.
Dz.U. 1978 nr 20 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 223 obowiązujący Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1957 nr 29 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 29 poz. 127 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1956 r.
M.P. 2024 poz. 285 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 kwietnia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 279 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 marca 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 231 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 marca 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 227 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 109 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 lutego 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 86 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 37 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 26 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 20 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 19 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 13 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 4 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2024 poz. 3 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1481 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1480 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1472 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1471 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1278 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 listopada 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1244 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1218 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 listopada 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1124 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1026 obowiązujący Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 września 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 968 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 841 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 543 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 maja 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 466 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 kwietnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 339 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 322 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 245 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 lutego 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 239 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 lutego 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 167 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 lutego 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 159 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 lutego 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 152 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 stycznia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 151 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 stycznia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 66 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 51 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 31 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 14 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1278 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1277 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1208 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 listopada 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1109 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 listopada 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1004 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1003 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 896 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 691 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lipca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 533 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 517 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 481 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 360 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 357 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 354 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 353 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 351 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 350 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 349 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 335 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 334 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 2 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1178 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1131 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1092 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1091 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1080 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1079 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1078 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1072 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1071 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 755 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 sierpnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 692 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 334 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 263 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 155 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lutego 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 154 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lutego 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 116 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 89 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 35 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 34 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 9 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 1025 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 860 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 854 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 846 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 584 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 291 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 278 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 102 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 6 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 5 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 1205 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 1204 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 1064 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 973 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 740 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, podpisaną w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.
M.P. 2019 poz. 739 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, podpisana w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.
M.P. 2019 poz. 674 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 333 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 332 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 68 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 58 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2018 poz. 983 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2018 poz. 404 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.
M.P. 2018 poz. 177 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 lutego 2018 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 1191 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 1031 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 927 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 810 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 699 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 231 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 8 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 1168 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 1167 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 904 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 273 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 112 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 16 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 1072 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 1071 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 516 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 407 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 372 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 275 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 237 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 42 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 30 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2014 poz. 1160 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2014 poz. 588 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2014 poz. 113 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2014 poz. 101 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2014 poz. 14 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2014 poz. 3 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 990 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 891 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 890 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 881 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 539 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 173 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 61 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 912 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 679 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 442 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 164 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 163 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 55 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 54 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 40 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 114 poz. 1157 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 114 poz. 1156 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 980 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 87 poz. 918 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 82 poz. 835 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 81 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisanym w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 812 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisane w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 12 poz. 133 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 4 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statusu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
M.P. 2010 nr 100 poz. 1180 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 97 poz. 1138 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 78 poz. 968 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 69 poz. 863 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 13 poz. 144 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 1 poz. 8 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1037 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 78 poz. 984 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 78 poz. 983 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 69 poz. 895 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 59 poz. 804 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 52 poz. 745 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 25 poz. 352 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 16 poz. 203 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 1 poz. 7 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2008 nr 96 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.
M.P. 2008 nr 23 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.
M.P. 2007 nr 99 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 798 wygaśnięcie aktu Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzone w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.
M.P. 1993 nr 54 poz. 506 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wykazu publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie podlegających przekazaniu niektórym gminom o statusie miasta.
M.P. 1993 nr 54 poz. 504 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 października 1993 r. w sprawie wykazu domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych nie podlegających przekazaniu niektórym gminom o statusie miasta.
M.P. 1990 nr 13 poz. 100 obowiązujący Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1990 r. w sprawie uzyskania przez dzielnice m.st. Warszawy statusu gmin.
M.P. 1989 nr 22 poz. 174 uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie.
M.P. 1982 nr 32 poz. 277 uchylony wykazem Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wzorcowego statusu mistrza w państwowym zakładzie pracy.
M.P. 1982 nr 2 poz. 3 uchylony Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1982 r. w sprawie statusu zakładowych radiowęzłów w przedsiębiorstwach państwowych.