Wyszukiwanie

stopnie wojskowe

Liczba znalezionych aktów: 280.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 189 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych na stopnie wojskowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2024 poz. 64 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
Dz.U. 2023 poz. 2606 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
Dz.U. 2023 poz. 2113 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2023 poz. 1654 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2023 poz. 1141 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej
Dz.U. 2023 poz. 417 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2023 poz. 413 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2023 poz. 252 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Dz.U. 2023 poz. 37 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2022 poz. 2840 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Więziennej odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2022 poz. 2074 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Dz.U. 2022 poz. 2005 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. w sprawie stopni zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej
Dz.U. 2022 poz. 1237 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
Dz.U. 2022 poz. 1090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia
Dz.U. 2022 poz. 1075 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski
Dz.U. 2021 poz. 1127 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2020 poz. 2455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2020 poz. 2256 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2020 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2020 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2020 poz. 51 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2019 poz. 2339 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2019 poz. 2296 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2019 poz. 1529 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2019 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Dz.U. 2019 poz. 1035 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2019 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2019 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 158 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2018 poz. 2439 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2018 poz. 2178 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Dz.U. 2018 poz. 2132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2018 poz. 1718 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2018 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2017 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2016 poz. 260 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2015 poz. 307 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2015 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2014 poz. 1588 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Dz.U. 2014 poz. 972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2013 poz. 1532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2013 poz. 1355 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1284 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2012 poz. 665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2012 poz. 546 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 669 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 639 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1706 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1580 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1242 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1241 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1584 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 351 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1579 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 800 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 55 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 7 poz. 44 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 718 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1938 nr 93 poz. 635 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1938 r. o warunkach mianowania oficerów w stopniach honorowych.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1925 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 września 1923 r. o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, oraz sposobu przeprowadzania wyboru na stopnie generalskie.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 626 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej.
M.P. 2023 poz. 1363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.104.2023 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2023 poz. 1355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.107.2023 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2023 poz. 1343 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.108.2023 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2023 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.93.2023 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2023 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.92.2023 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2023 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.91.2023 o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2023 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.90.2023 o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2023 poz. 960 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2023 r. nr 112.64.2023 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2023 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 112.61.2023 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2023 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 112.28.2023 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2023 poz. 57 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 112.83.2022 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2022 poz. 1215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2022 r. nr 112.81.2022 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2022 poz. 1214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2022 r. nr 112.75.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2022 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. nr 112.56.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2022 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. nr 112.44.2022 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2022 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2022 r. nr 112.20.2022 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2021 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 112.84.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni i generała brygady
M.P. 2021 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2021 r. nr 112.75.2021 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2021 poz. 972 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 112.71.2021 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2021 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. nr 112.58.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2021 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. nr 112.67.2021 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2021 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. nr 112.41.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji i generała brygady
M.P. 2021 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.33.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2021 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.32.2021 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2021 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 112.7.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2020 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2020 r. nr 112.66.2020 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2020 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.62.2020 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2020 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.61.2020 o nadaniu stopnia generała brygady Służby Wywiadu Wojskowego
M.P. 2020 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. nr 112.55.2020 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2020 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 112.33.2020 w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2020 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 112.6.2020 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2020 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 112.3.2020 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2020 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. nr 112.106.2019 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
M.P. 2020 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2019 r. nr 112.88.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2019 poz. 967 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 112.75.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2019 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. nr 112.65.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2019 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. nr 112.45.2019 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2019 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 112.42.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2019 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.7.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz wiceadmirała
M.P. 2019 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr 112.24.2019 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2019 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. nr 112.14.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2019 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.9.2019 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2019 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.8.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2019 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. nr 112.79.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2019 poz. 31 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.74.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2019 poz. 28 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2018 r. nr 112.80.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2019 poz. 27 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.73.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała
M.P. 2019 poz. 26 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2018 r. nr 112.68.2018 w sprawie mianowania na stopień admirała floty
M.P. 2019 poz. 25 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 112.67.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2018 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 112.52.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała
M.P. 2018 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.34.2018 w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2018 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr 112.22.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2018 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.33.2018 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2018 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 112.11.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2018 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 112.10.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2018 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. nr 112.5.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2018 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 112.4.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2018 poz. 308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. nr 112.64.2017 w sprawie mianowania na stopień kontradmirała
M.P. 2017 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie nr 112.19.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2017 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. nr 112.15.2017 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2017 poz. 245 obowiązujący Postanowienie nr 112.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2017 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie nr 112.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2017 poz. 235 akt indywidualny Postanowienie nr 112.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2017 poz. 31 obowiązujący Postanowienie nr 112.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2016 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie nr 112.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie nr 112.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie nr 112.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2016 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie nr 112.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie nr 112.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie nr 112.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2016 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie nr 112.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2016 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 112.2.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 112.4.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 112.1.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2015 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.38.2015 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2015 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.39.2015 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2015 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.28.2015 w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2015 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2015 r. nr 112.27.2015 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
M.P. 2015 poz. 604 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.25.2015 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2015 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.24.2015 o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2015 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.5.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2015 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 112.3.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2014 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. nr 112-29-2014 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2014 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. nr 112-17-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2013 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 112-21-2013 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2012 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. nr 112-39-2012 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2012 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2011 nr 84 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr 112-29-2011 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2011 nr 23 poz. 246 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. nr 112-2-2011 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-50-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-49-2010 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2010 nr 96 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-48-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-47-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezdyenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-46-2010 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-45-2010 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2010 nr 65 poz. 839 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 112-35-10 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych
M.P. 2010 nr 65 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-30-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2010 nr 35 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 112-9-10 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2010 nr 35 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 112-7-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, admirała floty, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2009 nr 74 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-36-09 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2009 nr 74 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-35-09 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2009 nr 74 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. nr 112-34-09 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2009 nr 63 poz. 844 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2009 r. nr 112-31-09 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych
M.P. 2009 nr 63 poz. 843 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. nr 112-28-09 o odwołaniu Dowódcy Wojsk Lądowych
M.P. 2009 nr 54 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2009 r. nr 112-23-09 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2009 nr 30 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r. nr 112-5-09 o nadaniu stopni oficerskich admirała floty, generała dywizji, wiceadmirała, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2008 nr 89 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2008 r. nr 112-54-08 o nadaniu stopni oficerskich generała brygady oraz stopnia oficerskiego kontradmirała
M.P. 2008 nr 61 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr 112-40-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2008 nr 57 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2008 r. nr 112-37-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 57 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2008 r. nr 112-36-08 o nadaniu stopnia kontradmirała
M.P. 2008 nr 57 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2008 r. nr 112-34-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-18-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-17-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-16-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-15-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-14-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-13-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 39 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 112-19-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2008 nr 13 poz. 127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 112-1-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2008 nr 1 poz. 7 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 112-82-07 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2007 nr 85 poz. 901 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-79-07 o mianowaniu Dowódcy Marynarki Wojennej
M.P. 2007 nr 85 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-78-07 o odwołaniu Dowódcy Marynarki Wojennej
M.P. 2007 nr 85 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-77-07 o nadaniu stopnia wiceadmirała
M.P. 2007 nr 85 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-74-07 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2007 nr 85 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2007 r. nr 112-67-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 85 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 85 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. nr 112-65-07 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2007 nr 85 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2007 r. nr 112-48-07 o nadaniu stopni generalskich
M.P. 2007 nr 82 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2007 r. nr 112-55-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 59 poz. 672 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-38-07 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych
M.P. 2007 nr 59 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-33-07 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2007 nr 59 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2007 r. nr 112-31-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 43 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2007 r. nr 112-28-07 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2007 nr 42 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. nr 112-22-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 31 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2007 r. nr 112-13-07 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2007 nr 31 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 112-10-07 o odwołaniu dowódcy Sił Powietrznych
M.P. 2007 nr 31 poz. 347 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 112-12-07 o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych
M.P. 2007 nr 31 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 112-11-07 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2006 nr 87 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2006 r. nr 111-51-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2006 nr 87 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2006 r. nr 111-44-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 58 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. nr 111-35-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 58 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. nr 111-33-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 58 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. nr 111-31-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2006 nr 37 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. nr 111-22-06 o zmianie postanowienia o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 37 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. nr 111-19-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2006 nr 37 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. nr 111-17-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 30 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2006 r. nr 111-15-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 30 poz. 321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2006 r. nr 111-16-06 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2006 nr 19 poz. 204 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-8-06 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego
M.P. 2006 nr 19 poz. 203 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-7-06 o nadaniu stopnia generała broni
M.P. 2005 nr 62 poz. 853 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. nr 111-50-05 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2005 nr 51 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2005 r. nr 111-43-05 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2005 nr 36 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2005 r. nr Z.111-24-05 o mianowaniu na stopnie generalskie
M.P. 2005 nr 30 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. nr 111-12-05 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2005 nr 30 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2005 r. nr W. 111-18-05 o nadaniu stopnia oficerskiego generała
M.P. 2005 nr 30 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2005 r. nr W. 111-17-05 o nadaniu stopnia oficerskiego generała
M.P. 2005 nr 30 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2005 r. nr W. 111-16-05 o nadaniu stopnia oficerskiego generała
M.P. 2005 nr 21 poz. 326 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 111-9-05 o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych
M.P. 2005 nr 21 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 111-8-05 o nadaniu stopnia generała broni
M.P. 2005 nr 11 poz. 216 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2005 r. nr 111-5-05 o nadaniu stopnia generała broni
M.P. 2004 nr 49 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. nr 111-50-04 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2004 nr 36 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2004 r. nr 111-41-04 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2004 nr 18 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 111-8-04 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2004 nr 5 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. nr 111-1-04 o nadaniu stopnia generała broni
M.P. 2003 nr 43 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. nr 111-38-03 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2003 nr 42 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2003 r. nr W. 111-37-03 o nadaniu stopnia oficerskiego generała
M.P. 2003 nr 35 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. nr 111-18-03 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2002 nr 41 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2002 r. nr W. 111-65-02 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2002 nr 37 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2002 r. nr 111-60-02 o nadaniu stopnia generała (kontradmirała).
M.P. 2001 nr 28 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-152-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-151-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-150-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-149-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-148-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-147-01 o nadaniu stopnia oficerskiego admirała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-146-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-145-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-144-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-143-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-142-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-141-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-140-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-139-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-138-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-137-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-136-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-135-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 1997 nr 69 poz. 686 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokości.
M.P. 1945 nr 36 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie zakazu nieprawnego noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych
M.P. 1945 nr 6 poz. 24 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej o nadaniu stopnia wojskowego Generała Broni