Wyszukiwanie

stowarzyszenia

Liczba znalezionych aktów: 361.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 683 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2023 poz. 1124 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2023 poz. 969 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zezwoleń dla żołnierzy zawodowych na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej
Dz.U. 2023 poz. 201 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2022 poz. 1278 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2022 poz. 1067 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki
Dz.U. 2022 poz. 593 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2022 poz. 376 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 1132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2021 poz. 737 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 113 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
Dz.U. 2021 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2020 poz. 2261 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 2020 poz. 695 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2019 poz. 1032 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2019 poz. 713 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 2019 poz. 512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2019 poz. 37 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych
Dz.U. 2018 poz. 2050 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2018 poz. 1968 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra"
Dz.U. 2018 poz. 1721 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
Dz.U. 2018 poz. 723 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2017 poz. 399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2017 poz. 210 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 2016 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów
Dz.U. 2015 poz. 1923 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1393 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 2015 poz. 1142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2015 poz. 43 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2012 poz. 813 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1094 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 229 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2426 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1397 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2051 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1861 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 729 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 710 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1045 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 469 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 527 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu"
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 62 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 288 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 118 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Dz.U. 1992 nr 8 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 86 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Katolików Caritas za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1983 r. w sprawie uznania Ligi Morskiej za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1982 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" na "Liga Kobiet Polskich" oraz nadania statutu temu stowarzyszeniu.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 45 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 192 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Głuchych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie uznania "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie uznania "Polskiego Związku Niewidomych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1974 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie uznania "Związku Bojowników o Wolność i Demokrację" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie uznania "Ligi Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie uznania Naczelnej Organizacji Technicznej za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie uznania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej".
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązania stowarzyszenia "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r. o uznaniu "Centralnego Ośrodka Oświaty Dorosłych - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. uznania stowarzyszenia Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1948 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "Ligi Lotniczej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej".
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż".
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. o uznaniu "Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o uznaniu stowarzyszenia "Liga Morska" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających w sprawach stowarzyszeń na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1938 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 598 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Płockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 594 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Kieleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Kaliskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Częstochowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 października 1937 r. o stowarzyszeniach akademickich.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 80 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 90 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym.
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 138 Ustawa z dnia 8 marca 1933 r. o przekazaniu na własność Stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1928 r. w sprawie stowarzyszeń o celach opieki społecznej z siedzibą w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 marca 1928 r. w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy i wojewodom: warszawskiemu, łódzkiemu, białostockiemu, lubelskiemu, kieleckiemu, wołyńskiemu, poleskiemu, nowogródzkiemu i wileńskiemu zatwierdzenia względnie legalizacji statutów stowarzyszeń i związków o celach opieki społecznej.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż".
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1926 r. w sprawie uzupełnienia przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1926 nr 31 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 771 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1925 r. w sprawie dodatków do świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na rzecz izb handlowych i przemysłowych (przemysłowo-handlowych, handlowych), izb rzemieślniczych, oraz powstałych na zasadzie austrjackiej ustawy przemysłowej związków stowarzyszeń przemysłowych i rękodzielniczych, spełniających funkcje izb handlowo-przemysłowych lub rękodzielniczych.
Dz.U. 1925 nr 43 poz. 297 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1925 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach z r. 1867, obowiązującego na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1012 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o pracowniczych związkach zawodowych, względnie o stowarzyszeniach i związkach, a mianowicie postanowień, dotyczących zrzeszania się pracowników państwowych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 729 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1924 r. o wysokości opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie stowarzyszeń o celach opieki społecznej.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1924 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 594 uchylony Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w sprawie zakładania filji przez związki zawodowe na terenie działania austriackiej ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. oraz rozporządzenia komisarza generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 września 1919 r.
Dz.U. 1921 nr 105 poz. 766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1921 r. o rozszerzeniu mocy obowiązującej ustawy niemieckiej o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1908 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej, położony poza byłą linją demarkacyjną.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1921 r. o częściowej zmianie rozporządzenia w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1921 nr 25 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 marca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia listy stowarzyszeń i organizacji uprawnionych do wysyłania swych przedstawicieli do Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zmian w rozporządzeniu o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 271 Obwieszczenie w sprawie sprostowania pomyłki w art. 2 rozporządzenia w przedmiocie zatwierdzenia stowarzyszeń spożywczych.
Dz.U. 1920 nr 19 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zatwierdzania stowarzyszeń spożywczych.
Dz.U. 1920 nr 19 poz. 100 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 158 Dekret o przekazaniu dozoru nad kotłami parowemi "Warszawskiemu Stowarzyszeniu Dozoru nad kotłami parowemi".
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu o stowarzyszeniach z dnia 3-go stycznia 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 88 uchylony Dekret o stowarzyszeniach.
M.P. 2019 poz. 126 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich
M.P. 1996 nr 59 poz. 556 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.
M.P. 1996 nr 55 poz. 514 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.
M.P. 1996 nr 12 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zmian w wykazie decyzji o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
M.P. 1995 nr 39 poz. 472 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
M.P. 1994 nr 65 poz. 585 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku.
M.P. 1994 nr 59 poz. 506 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny.
M.P. 1990 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1990 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosku o nadanie tytułu honorowego "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności".
M.P. 1989 nr 26 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1989 nr 10 poz. 83 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1989 nr 10 poz. 82 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1989 nr 9 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1989 nr 9 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1989 nr 9 poz. 79 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".
M.P. 1989 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1988 nr 33 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1988 nr 27 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Wisła-Odra".
M.P. 1988 nr 23 poz. 213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1988 nr 13 poz. 115 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Opieki nad Majdankiem".
M.P. 1988 nr 13 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa".
M.P. 1988 nr 8 poz. 68 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1987 nr 36 poz. 306 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".
M.P. 1987 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1987 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1986 nr 30 poz. 220 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1986 nr 23 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1986 nr 17 poz. 111 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych".
M.P. 1986 nr 15 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1986 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem".
M.P. 1985 nr 23 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1985 nr 23 poz. 175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1985 nr 20 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".
M.P. 1985 nr 19 poz. 147 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1985 nr 8 poz. 70 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".
M.P. 1985 nr 8 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1985 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1984 nr 25 poz. 169 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".
M.P. 1984 nr 22 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Katolików Caritas".
M.P. 1984 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Głuchych".
M.P. 1984 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1983 nr 44 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1983 nr 38 poz. 222 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".
M.P. 1983 nr 32 poz. 177 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".
M.P. 1983 nr 31 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1983 nr 30 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1983 nr 18 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1983 nr 12 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1983 nr 8 poz. 49 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1983 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1982 nr 24 poz. 212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1982 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1982 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1982 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1981 nr 19 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1981 nr 12 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1981 nr 11 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1980 nr 30 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1980 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1980 nr 26 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Rozwoju Rodziny".
M.P. 1980 nr 26 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".
M.P. 1980 nr 5 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1979 nr 31 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1979 nr 29 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1979 nr 23 poz. 129 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".
M.P. 1979 nr 21 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze".
M.P. 1979 nr 17 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1979 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1979 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej".
M.P. 1979 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1978 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1978 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".
M.P. 1977 nr 31 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1977 nr 20 poz. 108 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1977 nr 16 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Głuchych".
M.P. 1977 nr 4 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie ustalania i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1977 nr 3 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1977 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".
M.P. 1976 nr 41 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1976 nr 37 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1976 nr 37 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1976 nr 27 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".
M.P. 1976 nr 27 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1976 nr 21 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1976 nr 21 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1975 nr 34 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1975 nr 31 poz. 194 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1975 nr 14 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce".
M.P. 1975 nr 10 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1975 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1975 nr 7 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1975 nr 7 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1975 nr 5 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1974 nr 38 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1974 nr 30 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1974 nr 13 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1974 nr 8 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".
M.P. 1974 nr 5 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1974 nr 3 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1973 nr 48 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
M.P. 1973 nr 30 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1973 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1973 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1973 nr 2 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1973 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
M.P. 1972 nr 36 poz. 203 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej".
M.P. 1972 nr 15 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1971 nr 16 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1970 nr 31 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1970 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1970 nr 6 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1970 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1969 nr 45 poz. 358 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1969 nr 37 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1969 nr 5 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1968 nr 41 poz. 289 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1968 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1968 nr 25 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1968 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
M.P. 1967 nr 64 poz. 310 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1967 nr 26 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1966 nr 62 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1966 nr 5 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej".
M.P. 1965 nr 28 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1965 nr 17 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
M.P. 1964 nr 25 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1963 nr 84 poz. 406 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1963 nr 70 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1963 nr 30 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1962 nr 83 poz. 388 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
M.P. 1962 nr 80 poz. 372 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1960 nr 73 poz. 336 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".
M.P. 1960 nr 6 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej".
M.P. 1959 nr 85 poz. 451 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1959 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1959 nr 82 poz. 432 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1959 nr 71 poz. 370 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
M.P. 1958 nr 66 poz. 391 uchylony Uchwała nr 309 Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
M.P. 1957 nr 94 poz. 549 uchylony Uchwała nr 452 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1956 nr 4 poz. 28 uchylony Uchwała nr 1002 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Polski Czerwony Krzyż".
M.P. 1951 nr 61 poz. 821 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1950 nr 72 poz. 825 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1950 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - (TWP)".
M.P. 1949 nr 96 poz. 1143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Instytutu Gospodarstwa Domowego w Warszawie oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1949 nr 79 poz. 982 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
M.P. 1949 nr 73 poz. 923 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1949 nr 47 poz. 632 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1949 nr 11 poz. 128 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej".
M.P. 1949 nr 3 poz. 23 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)".
M.P. 1948 nr 69 poz. 544 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1948 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.
M.P. 1948 nr 47 poz. 234 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1948 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum".
M.P. 1947 nr 120 poz. 763 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1947 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Lotnicza".
M.P. 1947 nr 51 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1947 r. w sprawie ogłoszenia stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza".
M.P. 1946 nr 148 poz. 298 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".
M.P. 1946 nr 148 poz. 297 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1946 nr 137 poz. 254 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
M.P. 1945 nr 5 poz. 16 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1945 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.
M.P. 1945 nr 1 poz. 5 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych
M.P. 1939 nr 111 poz. 259 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. w sprawie zwolnienia stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" od podatku od lokali
M.P. 1939 nr 42 poz. 69 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet".
M.P. 1938 nr 278 poz. 654 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 25 listopada 1938 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" od podatku od lokali.
M.P. 1938 nr 192 poz. 369 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 22 sierpnia 1938 r. o wyznaczeniu mężów zaufania przez stowarzyszenia lekarsko-dentystyczne.
M.P. 1937 nr 272 poz. 425 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1937 r. o zwolnieniu Instytutu Józefa Piłsudskiego, Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, od podatków i opłat.
M.P. 1937 nr 265 poz. 420 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 10 listopada 1937 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użytecznosci "Polski Biały Krzyż" od podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1937 nr 5 poz. 7 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski".
M.P. 1936 nr 92 poz. 173 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1936 nr 26 poz. 42 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Polski Biały Krzyż".
M.P. 1934 nr 120 poz. 165 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 7 maja 1934 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" od opłat stemplowych.
M.P. 1934 nr 91 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej".
M.P. 1934 nr 30 poz. 45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej"
M.P. 1933 nr 298 poz. 331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".