Wyszukiwanie

strajki

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 123 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2019 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2018 poz. 399 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2015 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 277 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1921 nr 16 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków i lokautów.
M.P. 2006 nr 24 poz. 264 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy bydgoskiego marca 1981 roku i ogólnopolskiego strajku rolników indywidualnych