Wyszukiwanie

strefa ekonomiczna

Liczba znalezionych aktów: 88.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 935 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000
Dz.U. 2019 poz. 1785 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy
Dz.U. 2019 poz. 758 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 522 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2019 poz. 476 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2019 poz. 470 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2019 poz. 446 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 2289 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1975 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1889 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 1708 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1707 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1706 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1705 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1704 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1703 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1702 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
Dz.U. 2018 poz. 1082 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 665 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2018 poz. 326 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1308 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1305 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1082 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1025 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2017 poz. 1010 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2017 poz. 284 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 2212 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1952 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 1019 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 959 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 958 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 571 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2016 poz. 218 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1874 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1861 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1319 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1135 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 1055 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2015 poz. 143 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 56 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1985 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2014 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2014 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1755 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2014 poz. 1725 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1431 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 744 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 729 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 728 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 727 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 726 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 725 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 724 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 706 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 572 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 555 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 523 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2014 poz. 489 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 452 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 390 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 389 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 388 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 374 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 229 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 70 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2014 poz. 67 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2014 poz. 1 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 1728 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Dz.U. 2013 poz. 1727 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2013 poz. 1646 obowiązujący Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1095 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 1007 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 970 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 921 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2013 poz. 836 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 833 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 147 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 137 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2013 poz. 100 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2012 poz. 1261 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej