Wyszukiwanie

strefy ochronne

Liczba znalezionych aktów: 40.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1916 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności Państwa
Dz.U. 2016 poz. 2041 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2016 poz. 17 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2014 poz. 621 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2439 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 474 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 473 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia sposobu oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzorów znaków wskazujących te granice.
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć i źródeł wody.
M.P. 1988 nr 20 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy ochronnej wokół obiektu jądrowego.
M.P. 1986 nr 13 poz. 90 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie sposobu przeprowadzania pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych i oceny ich wyników oraz oznakowania stref ochronnych pierwszego stopnia do celów ochrony środowiska.
M.P. 1982 nr 27 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania granic i obszarów stref ochronnych oraz orientacyjnych wskaźników ich szerokości.
M.P. 1969 nr 5 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 7 lutego 1969 r. w sprawie zasięgu i wyznaczania granic terenów strefy ochronnej ujęć i źródeł wody.
M.P. 1967 nr 32 poz. 152 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie szerokości stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.
M.P. 1966 nr 25 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 maja 1966 r. w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.
M.P. 1962 nr 20 poz. 90 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. o sprostowaniu błędów w zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.
M.P. 1961 nr 62 poz. 268 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalenia lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.