Wyszukiwanie

technicy dentystyczni

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 121 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień zawodowych technika i uprawnionego technika dentystycznego.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obowiązku pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 104 obowiązujący Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o egzaminie dla techników dentystycznych.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 864 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 listopada 1928 r. w sprawie egzaminu dla techników dentystycznych.
M.P. 1937 nr 115 poz. 175 Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1937 r. o komisji egzaminacyjnej dla techników dentystycznych.