Wyszukiwanie

ulgi celne

Liczba znalezionych aktów: 247.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 538 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
Dz.U. 2018 poz. 167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2016 poz. 1880 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 427 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 420 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 28 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 673 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1641 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz towarów wykorzystywanych przy rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2004 nr 9 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1940 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września z dnia 2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1726 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1700 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1695 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1693 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1692 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1691 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1690 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1689 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1687 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1667 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1666 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1665 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1549 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 858 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1195 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1076 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 463 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o warunkach zwalniania od należności celnych połowów morskich i przetworów z tych połowów.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1939 r. w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 258 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 października 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 668 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szczupaki i sandacze.
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 77 poz. 532 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Japonią z dnia 19 września 1938 r. o zniżkach celnych na pewne towary japońskie.
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 266 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji protokołu z dnia 28 grudnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 124 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 75 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu z dnia 28 grudnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szparagi i wino szampańskie.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 551 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 508 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 468 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 268 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 576 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 560 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 269 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 października 1935 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 526 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 233 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnień od cła.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 966 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 909 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 879 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 877 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 876 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 875 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 862 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów celnych poza miejscem urzędowem lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 838 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1934 r. o ulgach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 83 poz. 758 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 sierpnia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 670 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1934 r. o uchyleniu rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 11 i 25 października 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych na szczupaki, leszcze i okonie.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 375 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 maja 1934 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 368 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 333 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 332 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych na szczupaki, leszcze i okonie.
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 315 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 kwietnia 1934 r. o uldze celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 283 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 marca 1934 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 239 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 184 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 marca 1934 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 94 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1933 nr 99 poz. 763 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 grudnia 1933 r. o uldze celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 556 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 555 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 września 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 498 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 472 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 sierpnia 1933 r. o uldze celnej na fosforan dwusodowy.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 404 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o uldze celnej na odpadki bawełniane.
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 399 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1933 r. o ważności niewykorzystanych pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 368 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 czerwca 1933 r. o uldze celnej na kwas węglowy.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 maja 1933 r. o uldze celnej na stynki.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1933 r. o uldze celnej na skóry giemzowe.
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 192 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 marca 1933 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. o uldze celnej na fosforan trójsodowy.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 19 poz. 129 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1933 r. o uldze celnej na struny jelitowe.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 855 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 696 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 sierpnia 1932 r. o uldze celnej na celuloid.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 692 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 września 1932 r. o uldze celnej na śledzie w sosie.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 560 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 542 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 czerwca 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 457 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 425 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 maja 1932 r. o uldze celnej na papier pakowy.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 386 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o dalszem przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 marca 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 147 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 marca 1932 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 871 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 733 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie).
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 730 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 września 1931 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 712 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 września 1931 r. o uldze celnej na rodzynki perskie "bidane".
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 674 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 sierpnia 1931 r. o uldze celnej na suszone morele, brzoskwinie i gruszki.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 525 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie).
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 marca 1931 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 404 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 lutego 1931 r. o uldze celnej na gaz świetlny.
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 233 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 marca 1931 r. o uldze celnej na owomaltynę.
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 85 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 24 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1931 r. o ulgach celnych na orzechy ziemne łuszczone i nasiona słonecznikowe (ziarnka słonecznikowe).
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 739 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 738 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 735 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1930 r. o ulgach celnych na szproty i kilki.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 677 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 listopada 1930 r. o uldze celnej na blachę cynowaną białą.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 676 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 listopada 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1930 r. o uldze celnej na skondensowany sok winogronowy.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. o uldze celnej na szmalec surowy, nierafinowany.
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 czerwca 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 292 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 kwietnia 1930 r. o uldze celnej na szczupaki.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 291 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 marca 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 676 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1929 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów w kraju niewyrabianych.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 631 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 grudnia 1929 r. w sprawie cła wywozowego od otrąb.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 452 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o ustanowieniu cła ulgowego na jabłka.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 406 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zawieszeniu cła wywozowego na otręby.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 399 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1929 r. o ulgach celnych dla maszyn, aparatów i t. zw. walczaków, niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 345 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia ceł wywozowych od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 36 poz. 326 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 maja 1929 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1929 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 218 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 marca 1929 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 lutego 1929 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową z domieszką azotanu amonu.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 64 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1929 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.
Dz.U. 1929 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1928 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 879 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 3 listopada 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 840 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1928 r. o uldze celnej na kwas siarkowy.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 maja 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 624 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 maja 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1928 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 610 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 403 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 marca 1928 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 lutego 1928 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 stycznia 1928 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1013 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 grudnia 1927 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 8 lipca 1927 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 890 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 października 1927 r. o uldze celnej na sieci rybackie i przędzę do wyrobu tych sieci.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 857 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 października 1927 r. w sprawie ulgi celnej dla azotniaku.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 758 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1927 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 717 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 września 1927 r. w sprawie przedłużenia ważności rozporządzenia o uldze celnej na elektrody z węgla.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 342 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 maja 1925 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych.
M.P. 2011 nr 46 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisanym w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 514 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 1939 nr 148 poz. 351 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz chmielu oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 148 poz. 350 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz cebuli świeżej (oprócz dymki) oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 148 poz. 349 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz jagód czarnych świeżych oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 81 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucji, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz szczeciny, włosia i sierści oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1937 nr 166 poz. 279 Obwieszczenie Ministra przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wykazie instytucyj uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, wymienionych w par. 3 rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów
M.P. 1936 nr 109 poz. 195 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1936 r. L. D. IV. 10163/3/36 w sprawie upoważnienia Dyrekcyj Ceł i Urzędu Celnego w Gdyni do zarządzania zwrotów różnicy należności celnych, powstałej wskutek dodatkowego zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.
M.P. 1935 nr 270 poz. 343 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 27023/3/35 w sprawie stosowania zniżek celnych i zwolnień od cła uzależnionych od pozwoleń lub zaświadczeń.
M.P. 1935 nr 235 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1935 r. o wykazie organizacyj eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych przewidzianych w par. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
M.P. 1935 nr 235 poz. 280 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 września 1935 r. L. D. IV. 27306/2/35.
M.P. 1935 nr 58 poz. 77 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 29 października 1934 r. o warunkach uzyskania pozwoleń na zastosowanie zniżek celnych przy przywozie owoców południowych, towarów kolonjalnych i olejów roślinnych
M.P. 1934 nr 252 poz. 325 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na zastosowanie zniżek celnych przy przywozie owoców południowych, towarów kolonjalnych i olejów roślinnych.
M.P. 1934 nr 250 poz. 316 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o instytucjach naukowych i zakładach naukowo-badawczych, korzystających ze zwolnienia od cła przy przywozie z zagranicy przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych.
M.P. 1932 nr 278 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uzupełnienia obwieszczenia z dnia 16 lutego 1932 r. o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz za cłem ulgowem jabłek, bananów, cytryn, kawy, herbaty i kakao.
M.P. 1932 nr 42 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1932 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 23 lutego 1932 r. o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła
M.P. 1932 nr 40 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1932 tr. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz za cłem ulgowem jabłek, bananów, cytryn, kawy, herbaty i kakao
M.P. 1932 nr 37 poz. 41 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D.IV. 3236/3/32 z dnia 9 lutego 1932 r. w sprawie odprawy celnej bez cła druków reklamowych
M.P. 1931 nr 88 poz. 138 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 571/3/31 z dnia 4 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez estońskie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 82 poz. 132 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 453/3/31 z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez duńskie urzędy celne