Wyszukiwanie

umowy handlowe i handlowo-nawigacyjne

Liczba znalezionych aktów: 167.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 5 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku
Dz.U. 2018 poz. 1611 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 1232 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 2017 poz. 602 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 2015 poz. 785 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.
Dz.U. 2015 poz. 784 obowiązujący Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 578 wygaśnięcie aktu Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 30 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisanego w Tokio dnia 16 listopada 1978 r.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 29 obowiązujący Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisany w Tokio dnia 16 listopada 1978 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 271 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270 obowiązujący Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 222 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 221 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego podpisana w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 121 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, podpisanego w Tokio dnia 26 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 120 wygaśnięcie aktu Traktat Handlowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, podpisany w Tokio dnia 26 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 470 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu handlowego oraz protokołu taryfowego między Polską a Litwą, podpisanych w Kownie dnia 22 grudnia 1939 r.
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 456 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień szóstego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 452 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 373 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 356 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście protokołu końcowego do układu handlowego z dnia 22 grudnia 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 264 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia dotyczącego zmiany traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Francją.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 232 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 231 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 228 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w roku 1938 a Szwajcarią.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 218 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Polską a Litwą.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 154 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawicielstwa Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 153 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 114 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 113 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 112 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 45 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 33 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 26 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Polską a Litwą.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 596 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście drugiego protokołu dodatkowego z dnia 22 lipca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 485 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 453 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych IV protokołu dodatkowego z dnia 30 czerwca 1937 r. do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, z dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 435 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier z dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 434 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lipca 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego zmiany polsko-brytyjskiej umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 427 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 410 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 400 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 399 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B., wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 351 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 336 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 123 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 98 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 78 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 74 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 72 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 64 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 61 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 22 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1937 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 21 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.; 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B., wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 19 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 18 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r. o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 641 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego protokołu dodatkowego z dnia 24 kwietnia 1934 r. do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 624 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 1937 r. o sprostowaniu błędów w tekście traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 517 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 500 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 484 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B, wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 483 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 469 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście przekładu polskiego protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 54 poz. 423 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej, załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 332 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 280 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Irakiem w formie not, wymienionych w Bagdadzie dnia 6 marca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 279 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 30 kwietnia 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 253 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 252 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 245 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 174 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie rozciągnięcia na Protektorat Zanzibaru postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 166 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 165 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 154 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1926 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 146 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 145 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 144 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 143 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 142 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką podpisana w Pradze, dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 132 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 94 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 91 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 82 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 81 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 stycznia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 57 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 stycznia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 633 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełnianie i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 631 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 listopada 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie niektórych postanowień protokołu dodatkowego do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską a Francją.
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 496 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 471 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, z dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 467 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii z dnia 26 listopada 1923 r., na Kolonię i Protektorat Kenya.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 458 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 457 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 447 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 446 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 274 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 273 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisana w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r.).
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 263 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 135 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 528 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Związkową Republiką Austrjacką.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 381 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 380 wygaśnięcie aktu Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisana w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 183 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 57 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 26 października 1933 r. między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 56 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Wielką Brytanją dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 339 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie zastąpienia wyrażenia "law agent" wyrażeniem "solicitor", przy przesyłaniu do Szkocji wniosków o doręczenie lub pism rekwizycyjnych w myśl konwencji między Polską a W. Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 266 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji układu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjonów Zamorskich, Cesarzem Indyj, dotyczącego traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisanego wraz z załącznikami I i II w Warszawie dnia 26 października 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 534 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 533 obowiązujący Konwencja między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością, odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 510 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 509 obowiązujący Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Grecją, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 500 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1920 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 420 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 419 wygaśnięcie aktu Porozumienie handlowe prowizoryczne między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Egiptu, podpisane w Kairze, dnia 22 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 290 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 289 obowiązujący Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską, podpisana w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 218 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 217 uznany za uchylony Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Łotwą, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 210 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 129 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. wraz z protokółem końcowem i dołączonych do konwencji not z tegoż dnia 10 kwietnia 1930 r.: 1) o cleniu drzewa stolarskiego i 2) o zakupie tytoniu.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 113 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 77 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 57 poz. 469 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 sierpnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki o przewozie napojów alkoholowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 297 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r. Protokółu Dodatkowego do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 296 obowiązujący Protokół dodatkowy do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji z dnia 22 grudnia 1926 r., podpisany w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 96 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1929 r. o zmianie oświadczenia rządowego z dnia 7 grudnia 1928 roku w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 58 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 stycznia 1929 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 roku protokółu dodatkowego do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 roku.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 748 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 roku.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 747 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Norwegją, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 549 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 670 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Zagranicznych w sprawie wykonania postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją z dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 632 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r., i dołączonych do niej załączników A, B, C, D, E (konwencja weterynaryjna), F oraz protokółu końcowego z tej samej daty.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 491 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lipca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 490 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Szwecją, podpisany w Warszawie dnia 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 433 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 423 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między Polską a Holandją, podpisanego dnia 30 maja 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 422 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Holandją podpisany w Warszawie, dnia 30 maja 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 43 poz. 295 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Holandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 maja 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 81 poz. 782 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 81 poz. 781 wygaśnięcie aktu Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Finlandją, podpisany w Warszawie dnia 10 listopada 1925 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 6 maja 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 737 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z Danją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 736 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Danją podpisany dnia 22 marca 1924 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 25 lipca 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 735 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z Islandją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 734 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Islandją podpisany dnia 22 marca 1924 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 25 lipca 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 718 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Danją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 701 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Islandją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 583 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 czerwca 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 582 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisany w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 458 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 457 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 837 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego między Polską a Belgją i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 836 wygaśnięcie aktu Traktat handlowy pomiędzy Polską a Belgją i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisany w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 r. (ratyfikowany na podstawie ustawy z dnia 1 czerwca 1923 r.).
Dz.U. 1923 nr 60 poz. 437 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Polską a Belgją i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 29 poz. 182 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Polską a Włochami, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 29 poz. 181 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa polsko-włoska, podpisana w Genui dnia 12 maja 1922 r. - zatwierdzona ustawą z dnia 28 lipca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 744 uchylony Konwencja handlowa podpisana w Warszawie dnia 27 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarją.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 639 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-włoskiej konwencji handlowej, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 638 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r. w Warszawie.
M.P. 1930 nr 276 poz. 375 Okólnik L. D. IV. 1867/3/30 z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie wykonania polsko-greckiej konwencji handlowej i nawigacyjnej, podpisanej w Warszawie w dniu 10 kwietnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 228 poz. 311 Okólnik Ministra Skarbu D. IV. 1618/3/30 z dnia 22 września 1930 r. w sprawie wykonania polsko-rumuńskiej umowy handlowej i nawigacyjnej
M.P. 1930 nr 179 poz. 273 Okólnik L. D. IV. 1295/3/30 z dnia 22 lipca 1930 r. w sprawie wykonania polsko-rumuńskiej umowy handlowej i nawigacyjnej podpisanej w Warszawie w dniu 23 czerwca 1930 r.