Wyszukiwanie

uroczystości państwowe i branżowe

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 90 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 411 uchylony Dekret z dnia 7 października 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 października Dniem Wojska Polskiego.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 157 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.
Dz.U. 1945 nr 32 poz. 194 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 116 uchylony Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
M.P. 1986 nr 30 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 8 października 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 13 poz. 78 Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1973 r. w sprawie zasad obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.
M.P. 1955 nr 58 poz. 710 uchylony wykazem Uchwała nr 488 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie ustanowienia Dni Morza oraz honorowej odznaki "Zasłużony Pracownik Morza".