Wyszukiwanie

urzędy celne

Liczba znalezionych aktów: 535. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2530 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2022 poz. 361 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 343 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 1860 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2021 poz. 522 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2019 poz. 864 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2019 poz. 130 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2018 poz. 2093 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2018 poz. 590 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2018 poz. 170 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2018 poz. 167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2017 poz. 2130 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 1528 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2017 poz. 1396 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 372 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 365 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2017 poz. 359 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2017 poz. 346 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2016 poz. 2277 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2016 poz. 1963 uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2016 poz. 1946 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2016 poz. 1880 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2016 poz. 1824 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 1442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2016 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2016 poz. 1231 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu
Dz.U. 2016 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2016 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2016 poz. 801 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2016 poz. 697 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2016 poz. 683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2016 poz. 595 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2016 poz. 481 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 445 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2016 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2016 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego
Dz.U. 2016 poz. 365 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2015 poz. 2350 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 2308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2015 poz. 2107 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 2053 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2015 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier
Dz.U. 2015 poz. 1496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1493 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2015 poz. 1492 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
Dz.U. 2015 poz. 1081 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2015 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2015 poz. 916 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2015 poz. 889 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 844 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2015 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
Dz.U. 2015 poz. 666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2015 poz. 664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 663 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2015 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2015 poz. 645 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2015 poz. 637 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier
Dz.U. 2015 poz. 635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2015 poz. 444 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 211 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 136 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2014 poz. 1541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2014 poz. 1504 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2014 poz. 1484 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2014 poz. 752 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2014 poz. 604 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2014 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2014 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2013 poz. 1475 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2013 poz. 1080 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2013 poz. 1070 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2013 poz. 774 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2013 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2013 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2013 poz. 564 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2013 poz. 479 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2013 poz. 332 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2013 poz. 202 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2013 poz. 192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2013 poz. 172 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2012 poz. 1116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2012 poz. 396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2012 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2012 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2012 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2012 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2012 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2012 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2012 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2011 nr 290 poz. 1705 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1628 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1526 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1401 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 731 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1593 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1088 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1064 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1062 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1059 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 909 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 621 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1369 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1301 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1148 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 99 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2692 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2131 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2037 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1641 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1032 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1031 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 902 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 751 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 746 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 623 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1807 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1802 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przewozu i wywozu produktów GMO
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1801 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1800 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1799 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1710 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1256 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1255 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1254 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1253 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1252 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 837 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1631 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1630 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1261 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1059 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 945 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 914 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 648 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 646 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 2001 nr 25 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1195 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1092 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1075 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 786 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 785 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 551 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych.
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1172 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi państwowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 967 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 759 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 1 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych.
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie zryczałtowanej opłaty drogowej.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 320 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 30 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 5 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 sierpnia 1939 r. o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu urzędu celnego w Korosmezo.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o utworzeniu posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1939 r. o organizacji urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 maja 1939 r. o dozorcach celnych.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Łagiewnikach Śląskich - Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 marca 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Nisku - Zakłady Południowe.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1939 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów S.A. Montownia w Łagiewnikach Śląskich".
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianach w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1939 r. o zniesieniu Posterunku Celnego w Zaleszczykach.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu w Zakopanem oddziału Urzędu Celnego w Krakowie.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna" w Trzyńcu.
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1938 r. o zmianie w organizacji terytorialnej urzędów i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o zniesieniu Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1938 r. o zmianie w organizacji niektórych urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1938 r. o utworzeniu w Zaleszczykach oddziału Urzędu Celnego w Zaleszczykach.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. o utworzeniu urzędów celnych w Gromadziszkach i w Zawiasach oraz Posterunku Celnego w Oranach.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1938 r. o utworzeniu Urzędu Celnego w Landwarowie.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1938 r. o utworzeniu Posterunku Celnego w Załuczu.
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1938 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1937 r. o zmianie w organizacji i zakresie działania niektórych urzędów i posterunków celnych.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Południowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Nisku.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego drogowego w Jurgowie.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie utworzenia, zmiany uprawnień i zwinięcia niektórych urzędów celnych.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Societe Textile La Czenstochovienne, Towarzystwo Przędzalnicze La Czenstochovienne - Francuska Spółka Akcyjna" w Częstochowie.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych "Lilpop, Rau i Loewenstein", Spółka Akcyjna w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. o utworzeniu w Białymstoku urzędu celnego kolejowego.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 562 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. o utworzeniu w Kutach Urzędu Celnego granicznego, kolejowego i drogowego.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zwinięciu Oddziału Urzędu Celnego w Bydgoszczy-Lotnisko.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o zwinięciu oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu".
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu w Grajewie oddziału Urzędu Celnego w Grajewie.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Gdyni oddziału Urzędu Celnego w Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Goleszowie.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego w Chochołowie.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Lublinie.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie utworzenia posterunku celnego w Żegiestowie.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1934 r. w sprawie nadania urzędowi celnemu w Gdyni niektórych uprawnień okręgowych władz celnych II instancji oraz częściowego wyłączenia tego urzędu z pod właściwości Dyrekcji Ceł w Poznaniu.
Dz.U. 1934 nr 90 poz. 820 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do prawa celnego, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie specjalnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów Zarządu Ceł w czasie poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za strzeżenie i konwojowanie towarów.
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r. o umundurowaniu sekwestratorów podatkowych mianowanych na stałe.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędu celnego w Kułaczynie.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia w Boguszach ekspozytury urzędu celnego w Grajewie.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 666 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędu celnego w Rodzonem.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. o umundurowaniu urzędników celnych.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 715 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1928 r. o dozorcach celnych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 828 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1927 r. o organizacji Straży Celnej.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzenia śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 934 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia § 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
M.P. 1997 nr 74 poz. 701 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad przydziału i wzorów umundurowania oraz wypadków, w których funkcjonariusze organów celnych wykonują obowiązki służbowe bez umundurowania.
M.P. 1997 nr 73 poz. 697 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1997 nr 72 poz. 690 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
M.P. 1997 nr 71 poz. 689 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych, oraz nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1997 nr 67 poz. 664 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.
M.P. 1997 nr 67 poz. 662 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.
M.P. 1997 nr 67 poz. 660 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.
M.P. 1997 nr 66 poz. 651 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.
M.P. 1997 nr 66 poz. 650 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.
M.P. 1997 nr 29 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1996 nr 85 poz. 760 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1996 nr 63 poz. 579 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 11 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1996 nr 51 poz. 471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1996 nr 38 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1996 nr 34 poz. 349 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych w organach administracji celnej.
M.P. 1996 nr 25 poz. 263 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1995 nr 64 poz. 703 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1995 nr 41 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1995 nr 22 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1994 nr 52 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1994 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1993 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1991 nr 39 poz. 282 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1991 nr 29 poz. 214 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1990 nr 47 poz. 360 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1990 nr 23 poz. 178 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1989 nr 41 poz. 322 uznany za uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1975 nr 20 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji urzędów celnych.
M.P. 1970 nr 27 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie udzielenia urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.
M.P. 1961 nr 84 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie utworzenia w Krynicy Morskiej Oddziału Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.
M.P. 1939 nr 187 poz. 463 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędu celnego w Jasienowie Polnym.
M.P. 1939 nr 181 poz. 439 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 133 poz. 315 Zarządzenie Ministra Skarbu d nia 6 czerwca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 102 poz. 234 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1938 r. o uprawnieniu Urzędu Celnego w Boguminie do odprawy celnej przywożonych z zagranicy wytworów produkcji roślinnej.
M.P. 1939 nr 102 poz. 233 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu spisu urzędów i podurzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.
M.P. 1939 nr 72 poz. 158 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 32 poz. 54 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 5 poz. 4 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów i posterunków celnych
M.P. 1938 nr 253 poz. 578 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1938 r. o zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Zwardoniu.
M.P. 1938 nr 251 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o zniesieniu Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie.
M.P. 1938 nr 234 poz. 514 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1938 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1937 nr 292 poz. 459 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie wprowadzenia w niektórych urzędach i podurzędach celnych wstępnego badania towarów.
M.P. 1937 nr 256 poz. 404 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1937 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych
M.P. 1937 nr 246 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1937 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych
M.P. 1937 nr 229 poz. 372 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów celnych
M.P. 1937 nr 212 poz. 354 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1937 r. o uzupełnieniu spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów
M.P. 1937 nr 171 poz. 283 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów i posterunków celnych
M.P. 1937 nr 127 poz. 202 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. L.D.IV.8298/1/37 w sprawie zgłaszania do odprawy celnej samochodów i motocykli.
M.P. 1937 nr 127 poz. 201 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. L.D.IV.9870/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej
M.P. 1937 nr 110 poz. 165 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 L.D.IV. 9807/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu przetworów odurzających, których przywóz jest ograniczony ze względu na zdrowie publiczne.
M.P. 1937 nr 110 poz. 164 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 L.D.IV. 9806/2/37 w sprawie wykazu trucizn i środków farmaceutycznych silnie działających, których odprawa celna odbywać się może na zasadzie rocznych zaświadczeń władz administracyjnych II instancji.
M.P. 1937 nr 110 poz. 163 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 r. L.D.IV.9808/2/37 w sprawie wykazu alkaloidów i ich pochodnych.
M.P. 1937 nr 63 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1937 r. o uzupełnieniu spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.
M.P. 1937 nr 62 poz. 91 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych posterunków celnych
M.P. 1937 nr 54 poz. 76 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych posterunków celnych.
M.P. 1937 nr 33 poz. 48 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. L. D. IV. 1450/1/37 w sprawie złożenia przez Polski Touring Klub w Warszawie gwarancji za należności celne i inne od samochodów i motocykli, wprowadzonych do polskiego obszaru celnego na podstawie tryptyków i książeczek z przepustkami granicznymi.
M.P. 1937 nr 31 poz. 46 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 stycznia 1937 r. L. D. IV. 2102/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.
M.P. 1937 nr 30 poz. 45 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1937 o zmianie czasu urzedowania niektórych urzędów celnych
M.P. 1937 nr 18 poz. 29 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1936 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów celnych.
M.P. 1937 nr 7 poz. 11 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1936 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych posterunków celnych.
M.P. 1936 nr 265 poz. 474 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 października 1936 r. L. D. IV. 25857/3/36 o zaświadczeniach służących za podstawę do zwolnienia od cła przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych
M.P. 1936 nr 259 poz. 459 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 4 listopada 1936 r. L. D. IV. 27151/2/36 o uchyleniu niektórych okólników w sprawie wyjaśnień taryfy celnej przywozowej z okresu od 11 października 1933 r. do 1 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 251 poz. 449 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.
M.P. 1936 nr 231 poz. 406 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 września 1936 r. L.D. IV 21688/3/36 w sprawie uzupełnienia okólnika l.D.IV. 27967/3/35 z dnia 31 października 1935 r. o potwierdzeniu przez urzędy celne wywozu towarów za granicę
M.P. 1936 nr 221 poz. 389 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 12 września 1936 r. w sprawie stosowania zniżonych stawek celnych, przewidzianych w uwadze do punktu 1 poz. 606 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1936 nr 174 poz. 321 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1936 r. o zmianie nazwy podurzędu celnego Huta Piłsudski
M.P. 1936 nr 147 poz. 259 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. L.D.IV. 13940/3/36 w sprawie przewozu dorożkami samochodowymi oraz samochodami ciężarowemi osób i towarów przez granicę celną
M.P. 1936 nr 119 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie specjalnej kontroli wywozu towarów z polskiego obszaru celnego do Bułgarji, Jugosławji, Rumunii, Turcji i Węgier.
M.P. 1936 nr 105 poz. 192 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1936 r. o organizacji i czasie urzędowania urzędów, podurzędów i posterunków celnych.
M.P. 1936 nr 103 poz. 190 Okólnik Ministerstwa Skarbu D. IV. 8495/2/36 w sprawie upoważnienia urzędów celnych do udzielania pozwoleń na czynny obrót uszlachetniający.
M.P. 1936 nr 93 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1936 r. o uzupełnieniu spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.
M.P. 1936 nr 88 poz. 169 uchylony Okólnik T. 58 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6742/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 832 tar. cel.).
M.P. 1936 nr 87 poz. 168 uchylony Okólnik T. 54 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6616/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1099, 1051 i 1082 t. c.).
M.P. 1936 nr 85 poz. 165 uchylony Okólnik T. 57 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 7074/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 221, 222, 437, 1273).
M.P. 1936 nr 83 poz. 162 uchylony Okólnik T. 56 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6695/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1107 i 1101).
M.P. 1936 nr 83 poz. 161 uchylony Okólnik T. 53 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6418/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 815 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 81 poz. 158 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych w sprawie instrukcji morsko-celnej.
M.P. 1936 nr 68 poz. 139 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1936 r. L. D. IV. 6004/2/36 w sprawie badania środków skażających w laboratoriach Urzędów Celnych.
M.P. 1936 nr 59 poz. 116 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 4504/3/36 w sprawie pobierania odsetek za zwłokę przy odprawach warunkowych.
M.P. 1936 nr 59 poz. 115 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 3763/2/36 w sprawie stosowania ceł konwencyjnych do kwiatów na gałązkach ciętych.
M.P. 1936 nr 58 poz. 114 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 lutego 1936 r. L. D. IV. 1825/2/36 w sprawie stosowania cła według punktu 1 poz. 512 taryfy celnej do skórek cielęcych, przeznaczonych do obciągania wałków rozciągających przy maszynach przędzalniczych.
M.P. 1936 nr 58 poz. 113 uchylony Okólnik T. 39 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lutego 1936 r. L. D. IV. 4733/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 615 i 616).
M.P. 1936 nr 58 poz. 112 uchylony Okólnik T. 38 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lutego 1936 r. L. D. IV. 4567/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 930).
M.P. 1936 nr 58 poz. 111 uchylony Okólnik T. 37 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lutego 1936 r. L. D. IV. 1999/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1091 p. 4 t.c.).
M.P. 1936 nr 53 poz. 104 uchylony Okólnik T. 34 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1936 r. L. D. IV. 3473/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1036, 1085 p. 10, 1061 p. 3, 1064 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 52 poz. 100 uchylony Okólnik T. 35 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1936 r. L. D. IV. 3203/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1056 p. 2, 1051 p. 2 i 1083 Taryfy Celnej).
M.P. 1936 nr 52 poz. 99 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. L. D. IV. 116/3/36 w sprawie wymiaru cła od używanych samochodów, podwozi i ciągówek.
M.P. 1936 nr 52 poz. 98 uchylony Okólnik T. 28 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. L. D. IV. 3020/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1002 p. 1 i poz. 1008 t.c.).
M.P. 1936 nr 51 poz. 97 uchylony Okólnik T. 23 Ministerstwa Skarbu z dnia 11 lutego 1936 r. L. D. IV. 1916/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 546 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 51 poz. 96 uchylony Okólnik T. 29 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. L. D. IV. 2964/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 798 i 845 t.c.).
M.P. 1936 nr 51 poz. 95 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 13 lutego 1936 r. L. D. IV. 3477/2/36 w sprawie przeliczenia wagi na objętość w litrach dla napojów spirytusowych.
M.P. 1936 nr 19 poz. 29 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 52/3/36 z dnia 15 stycznia 1936 r w sprawie uzupełnienia wykazu księgarń, które mogą otrzymywać niektóre artykuły księgarskie bez świadectw rozrachunkowych.
M.P. 1936 nr 17 poz. 26 uchylony Okólnik T. 1 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. L. D. IV. 50/2/36 r. w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 946 tar. cel.).
M.P. 1936 nr 8 poz. 14 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 23 grudnia 1935 r. L. D. IV. 33698/2/35 w sprawie zmiany par. 14 p. 2 Okólnika L. D. IV. 16979/3/35 z dnia 28 maja 1935 r.
M.P. 1936 nr 7 poz. 13 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. L. D. IV. 36172/2/35 w sprawie skażania tłuszczów i olejów ługiem potasowym.
M.P. 1936 nr 5 poz. 10 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 19 grudnia 1935 r. L. D. IV. 34722/2/35 w sprawie stosowania konwencji do preparatów węgierskich Distol, Porzol, Higosan, Sulfarol.
M.P. 1936 nr 4 poz. 8 uchylony Okólnik T. 82 Ministerstwa Skarbu z dnia 23 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35741/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1084 p. 2).
M.P. 1936 nr 4 poz. 7 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. L. D. IV. 36170/2/35 w sprawie stosowania cła konwencyjnego do haftek umocowanych na tkaninach.
M.P. 1936 nr 3 poz. 5 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. L. D. IV. 33846/2/35 w sprawie instrukcji o sposobach ustalania wagi wymiarowej statków rzecznych i pogłębiarek rzecznych przy odprawie celnej, oraz o osprzęcie tych statków i pogłębiarek.
M.P. 1936 nr 2 poz. 4 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35968/3/35 w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1936 nr 1 poz. 1 uchylony Okólnik T. 81 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35312/2/35 w sprawie wyjasnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 431, 492 i 834).
M.P. 1935 nr 268 poz. 340 Okólnik T. 59 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 28269/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 324, 490 i uwagi po poz. 821).
M.P. 1935 nr 268 poz. 338 uchylony Okólnik T. 60 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 31962/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1168 p. 7 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 267 poz. 337 uchylony Okólnik T. 58 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV/31917/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 509 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 267 poz. 336 uchylony Okólnik T. 55 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV/31916/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 613-617, 633, 634 i 707 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 265 poz. 330 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 30521/3/35 o częściowej zmianie okólnika Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 16979/3/35 w sprawie stwierdzania pochodzenia i przychodzenia towarów przy odprawie celnej.
M.P. 1935 nr 263 poz. 324 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 października 1935 r. L. D. IV. 27967/2/35 w sprawie potwierdzenia przez urzedy celne wywozu towarów zagranicę.
M.P. 1935 nr 262 poz. 322 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 4 listopada 1935 r. L. D. IV. 29089/2/35 w sprawie stosowania ceł konwencyjnych.
M.P. 1935 nr 232 poz. 274 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1935 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przyjmowania gwarancyj bankowych na zabezpieczenie należności celnych przy odprawach warunkowych.
M.P. 1935 nr 220 poz. 255 Okólnik T. 38 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 września 1935 r. L. D. IV. 26133/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. poz. 221 i 222).
M.P. 1935 nr 219 poz. 252 Okólnik T. 40 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 września 1935 r. L. D. IV. 26523/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1094 pktu 8 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 218 poz. 250 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 września 1935 r. L. D. IV. 26218/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. poz. 67, 68, 236, 237).
M.P. 1935 nr 218 poz. 248 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 9 września 1935 r. L. D. IV. 17660/3/35 w sprawie urzędowego wykazu wód mineralnych leczniczych, podlegających ocleniu według poz. 269 p. 1 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1935 nr 217 poz. 247 Okólnik T. 35 Ministerstwa Skarbu z dnia 13 września 1935 r. L. D. IV. 26245/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy cenej przywozowej (dotyczy poz. 1167 p. 4 tar. celnej).
M.P. 1935 nr 209 poz. 236 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 7 września 1935 r. L. D. IV. 24267/2/35 w sprawie skażania tłuszczów i olejów ługiem sodowym i ługiem wapniowym.
M.P. 1935 nr 205 poz. 233 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 19687/2/35 w sprawie odprawy kultur bakteryjnych.
M.P. 1935 nr 204 poz. 232 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 14185/2/35 w sprawie ustalenia wagi netto towarów nadchodzących w belach, matach.
M.P. 1935 nr 202 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 20398/2/35 w sprawie upoważnienia Dyrekcyj Ceł i Urzędu Celnego w Gdyni do zarządzenia zwrotów różnicy należności celnych powstałej wskutek dodatkowego zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.
M.P. 1935 nr 201 poz. 230 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 19982/2/35 w sprawie kontroli środków kosmetycznych przywożonych z zagranicy.
M.P. 1935 nr 104 poz. 137 Okólnik T. 7 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 kwietnia 1935 r. L. D. IV. 2131/2/35 w sprawie taryfikacji produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych (dotyczy poz. poz. 393-400 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 101 poz. 134 Okólnik T. 6 Ministerstwa Skarbu z dnia 19 kwietnia 1935 r. L. D. IV. 11097/2/35 w sprawie wyjaśnień przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 987 i 1016).
M.P. 1935 nr 56 poz. 75 Okólnik T. 1 Ministerstwa Skarbu z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie wyjaśnień przywozowej taryfy celnej. Dotyczy poz. poz. 431 p. 2 i 490. p. 2.
M.P. 1935 nr 41 poz. 55 uchylony Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie postępowania przy odprawach celnych przedmiotów przeznaczonych dla osób korzystających z prawa eksterytorjalności, jak również przeznaczonych do użytku służbowego uwierzytelnionych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych, misyj zagranicznych specjalnych oraz urzędów konsularnych.
M.P. 1935 nr 32 poz. 51 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 2 z dnia 31 stycznia 1935 r. L.D. IV 2787/2/35
M.P. 1934 nr 287 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1934 r. w sprawie wprowadzenia w niektórych urzędach celnych wstępnego badania towarów.
M.P. 1934 nr 281 poz. 390 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 36 z dnia 26 listopada 1934 r. L. D. IV. 37615/2/34
M.P. 1934 nr 278 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie działania urzędów (podurzędów) celnych i posterunków celnych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 322 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 33 z dnia 23 października 1934 r. w sprawie clenia orzechów kokosowych
M.P. 1934 nr 251 poz. 321 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 32 z dnia 15 października 1934 r. w sprawie przedkładania prób olejów skażonych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 320 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 31 z dnia 15 października 1934 r. w sprawie wwozu specyfiku farmaceutycznego p. n. "Lecigran"
M.P. 1934 nr 251 poz. 319 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 30 z dnia 6 października 1934 r. w sprawie wywozu wypałków pirytowych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich służących do wyrobu barwników syntetycznych.
M.P. 1934 nr 250 poz. 314 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o urzędach celnych, uprawnionych do odprawy przywożonych z zagranicy wytworów produkcji roślinnej.
M.P. 1934 nr 250 poz. 312 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o organizacji i zakresie działania Urzędu Celnego w Gdyni.
M.P. 1934 nr 250 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Stanisławowie oraz Ekspozytury Celnej w Tarnowie
M.P. 1934 nr 249 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie podurzędów celnych, otwieranych w siedzibach przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1934 nr 125 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie organizacji urzędów (ekspozytur) celnych i punktów przejściowych
M.P. 1934 nr 112 poz. 153 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych.
M.P. 1934 nr 88 poz. 130 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu T.16 z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie clenia sieczki i paciorków szklanych.
M.P. 1933 nr 261 poz. 288 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. Nr. 1 z dnia 4 listopada 1933 r. L. D. IV. 27657/2/33
M.P. 1933 nr 261 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie zwinięcia urzędu celnego w Dziśnie.
M.P. 1933 nr 237 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1933 r. o częściowej zmianie instrukcji morsko-celnej dla urzędu celnego w Gdyni
M.P. 1933 nr 25 poz. 36 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 20 stycznia 1933 r. L.D. IV. 986/1/33 w sprawie zwolnienia od cła druków, dotyczących zagranicznej propagandy turystycznej.
M.P. 1933 nr 18 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1933 r. w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia o zmianie przepisów dotyczących kwitów wywozowych.
M.P. 1933 nr 10 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1933 r. o zwinięciu Urzędu Celnego w Oświęcimiu.
M.P. 1932 nr 254 poz. 282 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 45 z dnia 20 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 248 poz. 273 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 44 z dnia 10 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 216 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 września 1932 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Porubanku ekspozytury Urzędu Celnego w Wilnie
M.P. 1932 nr 181 poz. 216 Do Izby Skarbowej (Wydział IV) w Grudziądzu. W sprawie badania drożdży , sprowadzanych z W.M. Gdańska
M.P. 1932 nr 108 poz. 140 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1932 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 10 listopada 1932 r. w sprawie utworzenia ekspozytur urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
M.P. 1932 nr 105 poz. 134 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1932 r. o uzupełnieniu wykazu urzędów celnych, upoważnionych do wydawania zaświadczeń o kompensacyjnym wywozie.
M.P. 1932 nr 60 poz. 74 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/6799/3/32 z dnnia 10 marca 1932 r. o pobieraniu należności celnych.
M.P. 1932 nr 60 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zwinięcia ekspozytur celnych w Szarleju, Wirku Nowowiejskim i w Katowicach (Huta Marta).
M.P. 1932 nr 59 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1931 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnetrznych w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Jurgowie.
M.P. 1932 nr 59 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie utworzenia w Jurgowie punktu przejściowego.
M.P. 1932 nr 14 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Husiatynie.
M.P. 1931 nr 273 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1931 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia ekspozytur celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach ("Monitor Polski" Nr 107 z dnia 9 maja 1930 r., poz. 156)
M.P. 1931 nr 266 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie utworzenia w Brzezinach Śląskich punktu przejściowego.
M.P. 1931 nr 255 poz. 339 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1986/3/31 z dnia 22 października 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wystawianych przez angielskich poborców ceł i akcyz.
M.P. 1931 nr 226 poz. 307 Okólnik Ministerstwa Skarbu D.IV.1709/3/31 z dnia 17 września 1931 r., w sprawie wystawiania przez urzędy celne świadectwa pochodzenia na towary eksportowane do Jugosławji