Wyszukiwanie

urzędy państwowe

Liczba znalezionych aktów: 388.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2023 poz. 1277 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2023 poz. 915 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2023 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2022 poz. 2278 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2022 poz. 1393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2022 poz. 912 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2022 poz. 710 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 2330 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 2311 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2021 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 905 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 861 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 797 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 683 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 524 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2021 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 220 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2020 poz. 2076 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2020 poz. 2075 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2020 poz. 1603 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2020 poz. 1120 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2020 poz. 836 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2020 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2020 poz. 29 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2019 poz. 2124 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2019 poz. 877 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2019 poz. 662 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2019 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 2131 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2018 poz. 1694 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2018 poz. 842 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2018 poz. 821 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2018 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2018 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2018 poz. 179 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 2142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2017 poz. 1790 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 156 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 51 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2016 poz. 1718 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2016 poz. 1370 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2016 poz. 396 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2016 poz. 253 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 154 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 2016 poz. 125 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 1224 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 782 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2011 nr 82 poz. 451 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 134 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 453 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2137 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1715 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 285 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1597 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1449 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 754 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1330 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1236 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1170 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1999 r. sygn. akt SK. 19/99.
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 268 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 934 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 746 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 721 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 577 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 575 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 162 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1998 nr 5 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej.
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1996 nr 136 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1996 r. w sprawie trybu likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 493 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 46 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 16 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o wynagrodzeniu akordowym personelu pomiarowego urzędów wojewódzkich.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 188 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1938 r. o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 125 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 91 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o sposobie kwalifikowania urzędników państwowych.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego urzędu dla spraw mniejszości.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania okresów działalności niepodległościowej.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. o dodatkach służbowych dla funkcjonariuszy państwowych w wojskowej służbie zdrowia.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych o nabywaniu, posiadaniu i noszeniu broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 500 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1936 r. o ograniczeniu urzędników i żołnierzy w obejmowaniu stanowisk w niektórych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów zakładów wychowawczych i poprawczych dla przestępców nieletnich do kategorii niższych funkcjonariuszów państwowych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Komunikacji do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Opieki Społecznej do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Rady Ministrów o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach do kategorii funkcjonariuszów niższych.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej.
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o zasiłku wyrównawczym dla prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, członków ich rodzin oraz emerytów.
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 64 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 63 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie terminu płatności uposażenia.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 27 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, o dodatkach funkcyjnych, lokalnych i służbowych oraz terminie płatności uposażenia i umundurowania niższych funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 października 1932 r. o wykonaniu art. 2 punkt b) ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania w sprawach emigracyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o zniesieniu Urzędu Emigracyjnego.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 852 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uchyleniu rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie uposażenia dyrektora, instruktorów i prelegentów Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego.
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie oznak urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1931 r. o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa i Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 722 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. do art. 28 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, dotyczącego wynagrodzenia zastępców profesorów szkół akademickich.
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1925 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucyj i przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1930 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 90 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o wypłacie części zaległego dodatku mieszkaniowego za r. 1928 funkcjonarjuszom państwowym, sędziom, prokuratorom, osobom wojskowym oraz emerytom, wdowom i sierotom.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Tłuste Miasto w powiecie zaleszczyckim, województwie tarnopolskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1929 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Szczuczynie.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 marca 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych.
Dz.U. 1929 nr 32 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie wznowienia działalności komisji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych województwa śląskiego.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 97 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej, tudzież rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w państwowej służbie administracyjnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska III kategorji w państwowej służbie administracyjnej.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 176 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1928 nr 14 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 listopada 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uposażenia dyrektora, instruktorów i prelegentów Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego.
Dz.U. 1928 nr 13 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 699 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 632 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska urzędników statystycznych I-ej kategorji w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości do kategorji funkcjonarjuszów niższych i o zaliczeniu ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1927 r. w sprawie utworzenia powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gdyni.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Robót Publicznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1927 r. w sprawie rozszerzenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I-ej kategorji w państwowej służbie technicznej w dziale Ministerstwa Robót Publicznych na służbę techniczną w dziale Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 255 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 7 poz. 44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 7 poz. 43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w gałęziach fachowych działu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 705 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11-go grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 13 lutego 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o ustanowieniu Biura Badania Cen.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 701 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. w sprawie umundurowania funkcjonarjuszów straży celnej.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 699 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1926 r. o sposobie powoływania sekretarza Trybunału Kompetencyjnego.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1926 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 569 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o Głównej Inspekcji Komunikacji.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 540 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1926 r. w sprawie terminu egzaminów urzędniczych.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uposażeń dyrektorów i nauczycieli Państwowych Konserwatorjów Muzycznych.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 marca 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń o wynagrodzeniu funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowych wzywanych w charakterze świadków w postępowaniu karno-sądowem.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Reform Rolnych do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 31 poz. 189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1926 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowem, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1926 r. o ustaleniu wymagań od kandydatów na stanowiska urzędników kategorji I-ej w państwowej służbie weterynaryjnej.
Dz.U. 1926 nr 23 poz. 138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie należności drużyn konduktorskich i parowozowych za czas spędzony w służbie przy pociągach względnie na parowozie.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej w części dotyczącej zmian postanowień rozdziałów 2, 3, 4, 5 i 7 działu F ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1926 nr 16 poz. 90 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1926 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w zarządzie centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1926 nr 11 poz. 72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. w sprawie terminu ogłoszenia wykazów stanowisk we władzach i urzędach państwowych na rok 1926.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 936 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich w Kostopolu i w Zdołbunowie.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 920 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 915 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. o Głównej Inspekcji Kolejowej.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 900 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. w sprawie przyznania funkcjonarjuszom niższym umundurowania za opłatą 25% jego wartości.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 897 Ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. o Trybunale Kompetencyjnym.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 listopada 1925 r. w sprawie utworzenia powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i zaliczeniu ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1925 r. o ustaleniu na miesiąc grudzień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 116 poz. 827 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 roku i z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 819 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. w sprawie terminu ogłoszenia wykazów stanowisk we władzach i urzędach państwowych na r. 1926.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie techniczno-leśnym kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. w sprawie zaliczenia posterunkowych i starszych posterunkowych policji państwowej do kategorji niższych funkcjonarjuszów policji państwowej i określenia warunków ich ustalenia.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1925 r. o ustaleniu na miesiąc listopad 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w służbie więziennej.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa przez funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. uzupełniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1925 r. o ustaleniu na miesiąc październik 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. o powołaniu komisyj dyscyplinarnych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko urzędnikom i niższym funkcjonarjuszom na obszarze sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1925 r. w sprawie ustalenia na miesiąc wrzesień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 581 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 566 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1925 r. o przedłużeniu terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw z tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. w sprawie udziału Ubezpieczalni Krajowej (Wydział ubezpieczenia urzędników prywatnych) w Poznaniu w kosztach Wyższych Urzędów Ubezpieczeń.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o utworzeniu komisji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1925 r. o ustaleniu na miesiąc sierpień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 roku o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ust. 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 41 poz. 281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1925 r. o ustaleniu na miesiąc maj 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1925 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 19 poz. 139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i o egzaminie sanitarnym dla kandydatów na stanowiska administracyjnych urzędników lekarskich i farmaceutycznych I kategorji w państwowej służbie zdrowia.
Dz.U. 1925 nr 16 poz. 103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w państwowej służbie administracyjnej.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1925 nr 11 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o wykazach stanu służby urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1925 nr 11 poz. 77 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1925 r. o ustaleniu kursu przypadających do zwrotu w myśl postanowień art. 84 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych w brzmieniu nadanem mu art. 1 lit. k) ustawy z dnia 13 lutego 1924 r. składek emerytalnych podjętych z kas b. państw zaborczych lub kas emerytalnych lub innych kas zaopatrzenia w b. państwach zaborczych.
Dz.U. 1925 nr 7 poz. 51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 6 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie praktycznym kandydatów na stanowiska urzędników rachunkowych i kasowych II kategorji w służbie państwowej.
Dz.U. 1925 nr 6 poz. 48 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1078 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich na obszarze śląskiego okręgowego urzędu ziemskiego.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1072 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków prawno-publicznych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1068 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. w sprawie potrącania z uposażeń funkcjonarjuszów państwowych wartości, otrzymywanych ze Skarbu Państwa świadczeń w naturze.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1007 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie rozszerzenia działalności Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie na województwo poleskie.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie ustalenia na miesiąc styczeń 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 990 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1924 r. o uproszczeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonarjuszom państwowym i wzmocnieniu nadzoru nad tem postępowaniem.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 979 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1924 r. o przelaniu prawa ostatecznego rozstrzygania niektórych praw zastrzeżonych władzom centralnym na władze II instancji, przy wykonywaniu ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem i prokuratorów.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 969 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1924 r. o reorganizacji Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie przez redukcję urzędników.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1924 r. o ustaleniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych na r. 1925.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 958 uchylony Ustawa z dnia 14 listopada 1924 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych, oraz zmiany postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1924 r. o ustaleniu na miesiąc grudzień 1924 mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 867 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. o ustaleniu na miesiąc listopad 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 90 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkanie zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych, lub administrowanych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1924 r. o ustaleniu na miesiąc październik 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 września 1924 r. w sprawie rozszerzenia działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą we Lwowie na województwo wołyńskie.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1924 r. w sprawie podwyższenia taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc wrzesień 1924 r. mnożnej dla określania uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, ich rodzin oraz emerytów.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 724 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1924 r. w sprawie ustalenia na miesiąc sierpień 1924 r. mnożnej dla określania uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lipca 1924 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego Urzędu Ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. o zwinięciu urzędów odbudowy i rozwiązaniu rad odbudowy.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc lipiec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 525 Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1924 r. o ustaleniu na miesiąc czerwiec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 40 poz. 424 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o władzach górniczych.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1924 r. o ustaleniu na miesiąc maj 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o stosowaniu ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska do funkcjonarjuszów Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie, Państwowego Instytutu Dentystycznego i Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 31 poz. 311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. do art. 28 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, dotyczącego wynagrodzenia zastępców profesorów szkół akademickich.
Dz.U. 1924 nr 31 poz. 310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. o stosowaniu ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska do profesorów naukowych zakładów teologicznych w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 286 Ustawa z dnia 21 marca 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1924 nr 28 poz. 277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1924 r. w sprawie ustalenia na miesiąc kwiecień 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 22 poz. 235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. o dodatkach godzinowym i kilometrowym drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.
Dz.U. 1924 nr 22 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. o dodatkach godzinowym i kilometrowym drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.
Dz.U. 1924 nr 21 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze województwa śląskiego ustaw, dotyczących państwowej służby cywilnej.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru składek w zakresie ubezpieczenia urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 18 poz. 178 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1924 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 17 poz. 174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc marzec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 15 poz. 144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska administracyjne II kategorji w służbie państwowej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 118 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1924 r. o Państwowej Radzie Oszczędnościowej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1924 r. w przedmiocie utworzenia okręgowego urzędu ziemskiego na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska kategorji I państwowej służby technicznej w dziale Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska kategorji I państwowej służby technicznej w dziale administracji skarbowej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska prawniczo-administracyjne w państwowej służbie skarbowej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc luty 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 6 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. o przenoszeniu w stan rozporządzalności urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1922 r. w przedmiocie odroczenia terminu utworzenia okręgowego urzędu ubezpieczeń w Toruniu.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1922 r. w przedmiocie ustalenia właściwości i siedziby okręgowych urzędów ziemskich w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 959 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Płońsku i włączeniu powiatu płońskiego do kompetencji terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego w Sierpcu.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 921 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie przedłużenia działalności Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 918 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie aplikacji (służby przygotowawczej) urzędników konceptowych Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 900 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego urzędu dla spraw mniejszości.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 609 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu dodatku za wysługę lat cywilnych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowych etatów dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 59 Dekret w przedmiocie utworzenia Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 54 Dekret o wyjęciu z pod mobilizacji osób, pełniących służbę przy władzach i urzędach państwowych i publicznych.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie roty przysięgi dla urzędników i sędziów.
Dz.U. 1918 nr 6 poz. 13 Reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 11 czerwca 1918 r. oraz Tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych i Tabela płac urzędników państwowych
Dz.U. 1918 nr 4 poz. 6 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przysięgi dla ministrów, urzędników, sędziów i adwokatów
M.P. 2010 nr 8 poz. 72 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2008 nr 55 poz. 491 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2008 nr 55 poz. 490 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2007 nr 87 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-48-07 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 4 poz. 24 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2006 nr 73 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2006 r. nr 113-46-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 56 poz. 593 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-37-06 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 49 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 113-33-06 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 49 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 113-33-06 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 47 poz. 493 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2006 nr 1 poz. 5 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2005 r. nr 113-31-05 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 8 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2001 nr 37 poz. 603 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. nr 113-22-01 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 593 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-17-01 o powołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 589 akt objęty tekstem jednolitym Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-13-01 o odwołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1998 nr 28 poz. 393 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 13 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 11 poz. 188 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 1998 nr 7 poz. 159 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 6 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1997 nr 81 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 1997 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 45 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zakresów postępowania kwalifikacyjnego do kategorii urzędniczych.
M.P. 1997 nr 21 poz. 210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy w urzędach państwowych w 1997 r.
M.P. 1996 nr 46 poz. 448 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1996 nr 26 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie metodologii powszechnego spisu rolnego 1996 roku, sposobu i trybu jego przeprowadzenia oraz szczegółowych zadań służb statystyki publicznej.
M.P. 1996 nr 25 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w urzędach za odpracowaniem.
M.P. 1995 nr 54 poz. 594 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 593 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 592 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 590 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
M.P. 1981 nr 15 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1936 nr 168 poz. 314 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1936 r. w sprawie zmiany zarządcy państwowego nad majątkiem suszarni warzyw i owoców w Sochaczewie
M.P. 1935 nr 8 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonariuszów administracji lasów państwowych w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe
M.P. 1933 nr 200 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1933 r. o utworzeniu urzędu telekomunikacyjnego w Warszawie.
M.P. 1933 nr 21 poz. 28 Instrukcja z dnia 21 grudnia 1932 r. wydana przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Najwyższą Izbą Kontroli - w sprawie opłat stemplowych od pism, wiążących się z umowami, zawieranymi przez urzędy państwowe oraz przez zakłady i przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1932 nr 298 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Komunikacji w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie spisu funkcjonarjuszów państwowych, zawodowych wojskowych, oraz innych pracowników państwowych, tudzież funkcjonarjuszów i pracowników przedsiębiorstw i monopolów państwowych.
M.P. 1932 nr 80 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany granic obwodu Urzędu Okręgowego w Wełnowcu, w powiecie katowickim, województwie śląskiem
M.P. 1931 nr 171 poz. 249 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych dla sędziów i prokuratorów oraz urzędników i funkcjonariuszów Ministerstwa Sprawiedliwości i podległych mu urzędów
M.P. 1931 nr 116 poz. 173 Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie komisyj lekarskich dla funkcjonariuszów państwowych