Wyszukiwanie

uzdrowiska

Liczba znalezionych aktów: 219.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 529 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2024 poz. 208 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dz.U. 2023 poz. 2363 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2023 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarna, Czarniecka Góra, Janów i Błotnica, położonym na obszarze gminy Stąporków
Dz.U. 2023 poz. 1692 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1528 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2023 poz. 687 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2023 poz. 399 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dz.U. 2023 poz. 161 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2023 poz. 151 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2023 poz. 136 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego położonego na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectw: Maków, Krężce i Dąbrowice położonych na obszarze gminy Maków
Dz.U. 2022 poz. 2485 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2022 poz. 2397 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie, położonym na obszarze gminy Dębica
Dz.U. 2022 poz. 1406 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2022 poz. 1290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Złockie, Szczawnik oraz Jastrzębik, położonym na obszarze gminy Muszyna
Dz.U. 2022 poz. 1214 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2022 poz. 805 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2022 poz. 184 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty
Dz.U. 2021 poz. 2344 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2021 poz. 1301 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2021 poz. 480 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2021 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dz.U. 2021 poz. 97 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
Dz.U. 2021 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2020 poz. 1917 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 1838 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2020 poz. 1662 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2020 poz. 1122 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2180 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie
Dz.U. 2019 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dz.U. 2019 poz. 1132 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka
Dz.U. 2019 poz. 168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2018 poz. 2375 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2018 poz. 605 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
Dz.U. 2018 poz. 496 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2017 poz. 1056 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2017 poz. 923 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2069 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2016 poz. 1709 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
Dz.U. 2016 poz. 1236 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt U 1/15
Dz.U. 2016 poz. 879 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2016 poz. 757 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński
Dz.U. 2016 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn oraz sołectwom Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn
Dz.U. 2016 poz. 755 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec
Dz.U. 2015 poz. 2027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2015 poz. 1779 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2015 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
Dz.U. 2014 poz. 1963 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2014 poz. 1245 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2013 poz. 1665 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2013 poz. 931 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2013 poz. 604 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków
Dz.U. 2012 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
Dz.U. 2012 poz. 971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2012 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
Dz.U. 2012 poz. 782 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
Dz.U. 2012 poz. 742 obowiązujący Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2012 poz. 452 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2012 poz. 14 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 976 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 761 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1761 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
Dz.U. 2010 nr 192 poz. 1285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1793 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1661 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie-Zdrój
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1401 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1026 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 466 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1708 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1142 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 705 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 655 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 565 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 346 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 850 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1920 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2034 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 816 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1103 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie uznania miasta Krasnobród za uzdrowisko.
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1815 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 936 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uznania miasta Gołdap za uzdrowisko.
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 94 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uznania miasta Sopot za uzdrowisko.
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uznania miejscowości Polańczyk za uzdrowisko.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1263 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1116 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 148 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1991 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany wysokości podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych i wysokości niektórych opłat.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie wysokości opłaty uzdrowiskowej w m. Zakopanem.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. o uregulowaniu spraw prowadzonych przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe.
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu niektórych uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 104 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zakresie działania organów ustrojowych miasta Zakopanego w sprawach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o zniesieniu komisji uzdrowiskowej i wydziału wykonawczego w uzdrowisku Zakopane.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 684 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie granic okręgu ochrony sanitarnej Zakopanego.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. o utworzeniu Państwowej Rady do spraw uzdrowisk.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. zmieniające ustawę o uzdrowiskach.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 29 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych, o przedłużeniach mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 9 czerwca 1925 r. o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1924 r. o ustaleniu granic okręgu ochrony sanitarnej w uzdrowiskach, posiadających charakter użyteczności publicznej, Ciechocinku i Zakopanem.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie uznania niektórych uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1923 nr 125 poz. 1016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie przepisów sanitarnych dla uzdrowisk, posiadających charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu i Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 lutego 1923 r. w przedmiocie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla Państwowego Zakładu Zdrojowego w Ciechocinku.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 605 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.
Dz.U. 1922 nr 31 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach.
M.P. 1996 nr 40 poz. 393 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 16 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1992 nr 36 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peleoidów za lecznicze.
M.P. 1991 nr 37 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 października 1991 r. w sprawie kwalifikowania do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zasad korzystania ze świadczeń tych zakładów.
M.P. 1991 nr 9 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie odpłatności za przejazdy na leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1990 nr 28 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1989 nr 6 poz. 60 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1988 nr 26 poz. 231 Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 38 Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1987 nr 38 poz. 333 obowiązujący Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko.
M.P. 1985 nr 37 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1979 nr 6 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1974 nr 10 poz. 77 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska.
M.P. 1972 nr 9 poz. 61 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1970 nr 18 poz. 138 uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1969 nr 19 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.
M.P. 1969 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód.
M.P. 1968 nr 27 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1968 r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska.
M.P. 1968 nr 19 poz. 123 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 kwietnia 1968 r. ustalające wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska.
M.P. 1967 nr 62 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 26 października 1967 r. w sprawie zasad działania organów i instytucji uprawnionych do prowadzenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1967 nr 55 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1967 nr 45 poz. 228 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska.
M.P. 1966 nr 27 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1965 nr 5 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Lądek-Zdrój w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 67 poz. 334 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój w województwie katowickim.
M.P. 1963 nr 67 poz. 333 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Czerniawa - Zdrój w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 67 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Cieplice Śląskie - Zdrój w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 43 poz. 217 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł wód leczniczych (mineralnych) uzdrowiska Kudowa w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 15 poz. 91 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł wód leczniczych (wód mineralnych) Uzdrowiska Kołobrzeg w województwie koszalińskim.
M.P. 1962 nr 33 poz. 159 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 lutego 1962 r. w sprawie zmiany granic okręgu ochrony górniczej źródeł wód mineralnych (wód leczniczych) uzdrowiska Szczawno-Zdrój.
M.P. 1961 nr 54 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1957 nr 50 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1956 nr 71 poz. 861 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1953 nr 82 poz. 974 obowiązujący Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 20 lipca 1953 r. w sprawie utworzenia okręgu ochrony górniczej zdrojowiska Rymanów-Zdrój i oznaczenia jego granic.
M.P. 1953 nr 82 poz. 973 obowiązujący Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 20 lipca 1953 r. w sprawie zmiany okręgu ochrony górniczej zdrojowiska Iwonicz-Zdrój i oznaczenia nowych jego granic.
M.P. 1951 nr 14 poz. 203 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 1951 r. w sprawie przekazania Zakładu Zdrojowego Wieniec w powiecie włocławskim przedsiębiorstwu państwowemu "Polskie Uzdrowiska".
M.P. 1949 nr 94 poz. 1127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 1949 r. o zaliczeniu Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1948 nr 30 poz. 111 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka-Zdrój, Szczawnica i Żegiestów-Zdrój na własność Państwa.
M.P. 1939 nr 61 poz. 122 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla zakładu zdrojowego "Solec-Zdrój" w Solcu.
M.P. 1939 nr 29 poz. 51 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustaleniu granic ochrony górniczej źródeł mineralnych w gromadzie Szczawa.
M.P. 1936 nr 136 poz. 247 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych, znajdujących się na terenie miasta Muszyny w powiecie Nowy Sącz województwa krakowskiego
M.P. 1936 nr 114 poz. 206 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w Łomnicy w powiecie Nowy Sącz województwa krakowskiego.
M.P. 1936 nr 114 poz. 205 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w Wysowej w powiecie gorlickim województwa krakowskiego.
M.P. 1935 nr 167 poz. 200 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych dla zdrojowiska siarczanego "Wieniec" w powiecie włocławskim, województwa warszawskiego.
M.P. 1934 nr 165 poz. 218 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla uzdrowiska w Horyńcu, powiatu ciechanowskiego, województwa lwowskiego.
M.P. 1934 nr 163 poz. 214 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych dla Zakładu Zdrojowego Lubień Wielki, powiatu Gródek Jagielloński, województwa lwowskiego.
M.P. 1934 nr 136 poz. 183 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla Państwowego zakładu Zdrojowego Krynica, powiatu Nowy Sącz, województwa krakowskiego
M.P. 1934 nr 135 poz. 182 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla uzdrowiska Piwniczna, powiatu Nowy Sącz, województwa krakowskiego
M.P. 1930 nr 135 poz. 199 Zarządzenie Wojewody Krakowskiego z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego na obszarze uzdrowiska Zakopane
M.P. 1930 nr 3 poz. 4 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych zdrojowiska państwowego w Szkle, powiatu jaworskiego, województwa lwowskiego.