Wyszukiwanie

węgiel

Liczba znalezionych aktów: 300.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 47 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2023 poz. 2776 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2023 poz. 1630 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku węglowym
Dz.U. 2023 poz. 141 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku węglowym
Dz.U. 2022 poz. 2236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Dz.U. 2022 poz. 2213 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
Dz.U. 2022 poz. 1967 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2022 poz. 1712 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego
Dz.U. 2022 poz. 1692 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Dz.U. 2022 poz. 1309 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2022 poz. 872 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 406 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2022 poz. 241 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2022 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych
Dz.U. 2021 poz. 2071 obowiązujący Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2350 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2019 poz. 1978 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1821 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2019 poz. 29 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego
Dz.U. 2018 poz. 2341 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2005 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2018 poz. 1374 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2017 poz. 1971 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
Dz.U. 2017 poz. 1327 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2017 poz. 628 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 1991 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1592 obowiązujący Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2016 poz. 1131 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2016 poz. 931 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych
Dz.U. 2016 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2016 poz. 266 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2300 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2015 poz. 1960 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1797 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2015 poz. 1179 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2015 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2015 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego obowiązanego do wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
Dz.U. 2015 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa
Dz.U. 2015 poz. 410 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2015 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2015 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2015 poz. 143 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1606 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2014 poz. 1069 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015
Dz.U. 2014 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2013 poz. 1085 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania
Dz.U. 2013 poz. 939 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2013 poz. 580 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2012 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 856 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1379 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1031 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 594 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1835 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1250 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 5 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2280 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych "Jadwiga" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla
Dz.U. 2004 nr 25 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Siemianowice" - Zakładu Górniczego "Rozalia" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych "Mysłowice" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 338 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 197 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2020 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 526 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 21/01.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 484 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1826 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1825 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 740 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 694 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla koksowego pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przewóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1112 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 1998 nr 136 poz. 883 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1998 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania cen węgla brunatnego.
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 735 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 231 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 108 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 415 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 89 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie ograniczenia wywozu węgla kamiennego.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1939 nr 82 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw węglowych i ich związków pod nazwą "Naczelna Organizacja Przemysłu Węglowego".
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o ulgach inwestycyjnych przy tworzeniu zapasów węgla.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o regulowaniu cen detalicznych nafty i węgla.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 442 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy niektórych kategoryj robotników zatrudnionych na powierzchni w kopalniach węgla kamiennego.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 441 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy robotników, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego pod ziemią.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1934 r. w sprawie kontroli cen węgla.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 marca 1933 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 294 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1932 r. w sprawie regulowania obrotu węgla.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 667 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie regulowania obrotu węgla.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 15 Ustawa z dnia 22 marca 1929 r. w sprawie zamiany państwowych pól górniczych na pola górnicze, stanowiące własność prywatną.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 691 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1923 nr 50 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 kwietnia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 48 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1923 r. w sprawie uregulowania podatku od węgla na obszarze Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 48 poz. 331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1923 r. w sprawie ujednostajnienia opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1923 r. w sprawie zwolnienia węgla kamiennego zagranicznego od 40% podatku.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 7 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1923 r. w sprawie zwolnienia koksu zagranicznego od 40% podatku.
Dz.U. 1923 nr 6 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 stycznia 1923 r. w przedmiocie zawieszenia czynności Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 września 1922 r. w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi, produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie mianowania Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 czerwca 1922 r. o podziale wagonów przy przewozie węgla kamiennego z kopalń zagłębi Dąbrowskiego i Krakowskiego.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 772 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie zmiany § 2 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1921 r. o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia świadectw dla przywozu i wywozu przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 388 Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych oraz o zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej ustawy.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 508 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 465 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o skróceniu terminu przechowywania ładunków węgla kamiennego i drzewa opałowego na stacjach Warszawskiego węzła.
Dz.U. 1919 nr 76 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zniesienia miejscowej taryfy węglowej dla Małopolski i Śląska.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zmniejszeniu terminu na załadowanie wagonów węglem kamiennym.
M.P. 2024 poz. 77 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r.
M.P. 2024 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r.
M.P. 2024 poz. 35 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 r.
M.P. 2023 poz. 165 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2022 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 r.
M.P. 2023 poz. 164 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2022 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 r.
M.P. 2023 poz. 75 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2022 r.
M.P. 2022 poz. 699 obowiązujący Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zabezpieczenia Węgla dla Gospodarstw Domowych
M.P. 2022 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Pradze dnia 3 lutego 2022 r.
M.P. 2022 poz. 276 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Pradze dnia 3 lutego 2022 r.
M.P. 2022 poz. 156 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2021 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2022 r.
M.P. 2022 poz. 155 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2021 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2022 r.
M.P. 2022 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1179 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy
M.P. 2021 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
M.P. 2021 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
M.P. 2021 poz. 52 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2020 r.
M.P. 2020 poz. 95 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2019 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2020 r.
M.P. 2020 poz. 94 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2019 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2020 r.
M.P. 2020 poz. 74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r.
M.P. 2019 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.
M.P. 2019 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.
M.P. 2019 poz. 49 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2017 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 r.
M.P. 2018 poz. 100 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2017 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 r.
M.P. 2018 poz. 94 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 91 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.
M.P. 2017 poz. 90 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.
M.P. 2017 poz. 44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.
M.P. 2016 poz. 84 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.
M.P. 2016 poz. 62 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.
M.P. 2015 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.
M.P. 2015 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.
M.P. 2015 poz. 97 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.
M.P. 2014 poz. 1078 obowiązujący Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce
M.P. 2014 poz. 321 uchylony Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce
M.P. 2014 poz. 110 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.
M.P. 2014 poz. 48 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.
M.P. 2013 poz. 51 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.
M.P. 2013 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.
M.P. 2013 poz. 34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 52 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.
M.P. 2012 poz. 51 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonego według ceny średniej z IV kwartału 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.
M.P. 2012 poz. 25 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2011 r.
M.P. 2011 nr 15 poz. 160 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby woskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
M.P. 2011 nr 10 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2010 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r.
M.P. 2011 nr 10 poz. 100 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z 2010 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r.
M.P. 2011 nr 6 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 211 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2010 r.
M.P. 2010 nr 12 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.
M.P. 2010 nr 12 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.
M.P. 2009 nr 8 poz. 80 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2008 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 r.
M.P. 2009 nr 8 poz. 79 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2008 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 60 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2008 r.
M.P. 2008 nr 10 poz. 116 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2007 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 r.
M.P. 2008 nr 10 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2007 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 r.
M.P. 2008 nr 5 poz. 66 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2007 r.
M.P. 2007 nr 6 poz. 78 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2006 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 46 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2006 r.
M.P. 2006 nr 12 poz. 163 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
M.P. 2006 nr 9 poz. 123 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2005 r. , skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2006 r.
M.P. 2006 nr 6 poz. 106 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2005 r.
M.P. 2005 nr 9 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.
M.P. 2004 nr 13 poz. 218 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 10 poz. 166 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
M.P. 2004 nr 5 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.
M.P. 2004 nr 5 poz. 97 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wykazu gmin górniczych
M.P. 2004 nr 4 poz. 77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2003 r.
M.P. 2003 nr 10 poz. 158 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
M.P. 2003 nr 7 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2002 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2003 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 101 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.
M.P. 2002 nr 59 poz. 822 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej skali na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2002 nr 20 poz. 366 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2002 nr 5 poz. 97 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2001 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2002 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 76 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2001 r.
M.P. 2001 nr 44 poz. 716 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 40 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2001 nr 17 poz. 294 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2001 nr 16 poz. 266 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
M.P. 2001 nr 3 poz. 71 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2000 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2001 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 64 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2000 r.
M.P. 2001 nr 1 poz. 19 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 511 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w II kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2000 nr 4 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.
M.P. 2000 nr 4 poz. 67 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1999 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 48 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1999 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 70 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1998 r. skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 1999 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.
M.P. 1999 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów ilościowych na przywóz na polski obszar celny węgla kamiennego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej
M.P. 1998 nr 23 poz. 336 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 1998 r. o wszczęciu postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej.
M.P. 1998 nr 3 poz. 43 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1997 r.
M.P. 1997 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie rządowego dokumentu "Górnictwo węgla kamiennego - polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności".
M.P. 1995 nr 18 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 45 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń.
M.P. 1992 nr 39 poz. 284 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1992 r. w sprawie zobowiązania Rządu do przedstawienia programu sanacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
M.P. 1992 nr 35 poz. 248 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego i likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
M.P. 1991 nr 4 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
M.P. 1988 nr 35 poz. 319 uznany za uchylony Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.
M.P. 1988 nr 6 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 2 lutego 1988 r. w sprawie określenia procentu wpłat uczestników Wspólnoty Węgla Kamiennego na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki, które podlegają przekazaniu na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego Wspólnoty.
M.P. 1988 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.
M.P. 1987 nr 21 poz. 182 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.
M.P. 1987 nr 13 poz. 119 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie gromadzenia zapasów węgla kamiennego przeznaczonego na cele wytwórcze.
M.P. 1987 nr 13 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia węgla kamiennego.
M.P. 1987 nr 8 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów Karty górnika i zakresu ich stosowania do pracowników niektórych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1985 nr 23 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń.
M.P. 1985 nr 9 poz. 76 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w zużyciu węgla kamiennego oraz energii cieplnej w 1985 r.
M.P. 1983 nr 32 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1982 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 marca 1982 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1978 nr 30 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1976 nr 34 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1971 nr 52 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1970 nr 29 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1969 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 52 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 26 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1966 nr 4 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 13 stycznia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obowiązującej przy określaniu uprawnień do deputatu węglowego.
M.P. 1963 nr 82 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 września 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1963 nr 68 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1963 nr 43 poz. 210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obowiązującej przy określaniu uprawnień do deputatu węglowego.
M.P. 1957 nr 83 poz. 499 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 września 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1955 nr 40 poz. 389 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1678 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1933 nr 115 poz. 153 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1933 r. w sprawie uregulowania cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy
M.P. 1931 nr 67 poz. 110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1931 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie przedsiębiorstwa "Państwowa Kopalnia Węgla Brzeszcze".