Wyszukiwanie

własność

Liczba znalezionych aktów: 104.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 695 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2024 poz. 386 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 951 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2023 r. sygn. akt P 12/18
Dz.U. 2023 poz. 904 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2021 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2021 poz. 1048 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2020 poz. 1990 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2020 poz. 1047 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt K 11/18
Dz.U. 2020 poz. 568 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2019 poz. 1805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2019 poz. 1469 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1314 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U. 2019 poz. 1309 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2018 poz. 2030 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa
Dz.U. 2018 poz. 1716 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2018 poz. 1580 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Dz.U. 2018 poz. 1506 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali
Dz.U. 2018 poz. 1496 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2018 poz. 1235 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
Dz.U. 2018 poz. 716 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2017 poz. 1468 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2016 poz. 555 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2015 poz. 2060 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Dz.U. 2015 poz. 1892 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2015 poz. 1168 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali
Dz.U. 2015 poz. 373 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13
Dz.U. 2015 poz. 22 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 50/13
Dz.U. 2013 poz. 1222 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2013 poz. 507 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu
Dz.U. 2012 poz. 840 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2012 poz. 83 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1614 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 uchylony Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1180 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1110 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 109 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt K 9/08
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1617 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 733 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Nabycie własności statku rybackiego"
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1991 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 24 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1299 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1209 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 749 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1196 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 10/2000.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 352 akt objęty tekstem jednolitym Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 8/98.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 746 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1020 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1037 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 781 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 682 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 409 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 198 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 223 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie należytości od wpisu prawa własności.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 278 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 770 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1925 r. w sprawie uchylenia dekretu nr 473 prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej z dnia 25 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy o "wolnych ludziach" II kat.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 kwietnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w przedmiocie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach wschodnich.
Dz.U. 1925 nr 22 poz. 153 Ustawa z dnia 19 lutego 1925 r. o zakresie mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Dz.U. 1922 nr 39 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1922 r. w przedmiocie ustalenia niektórych terminów dla zachowania i przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojnę światową.
M.P. 1939 nr 43 poz. 71 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem Śląskiego Ziemskiego i Komunalnego Zakładu Kredytowego w Opawie.
M.P. 1939 nr 41 poz. 66 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1939 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym, położonym w m. Płońsku przy ul. Płockiej poz. Nr 111 i stanowiącym własność stowarzyszenia pod nazwą "Zakład Rzemieślniczo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Józefa " w Warszawie.
M.P. 1939 nr 40 poz. 64 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1939 r. o wyznaczeniu delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych praw własności polskich osób prawnych, kościelnych i zakonnych - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej.
M.P. 1937 nr 172 poz. 284 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym w Białej Podlaskiej, stanowiącym własność hipoteczną Jana Siłucha.
M.P. 1936 nr 229 poz. 401 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1936 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. ( Dz. U. R.P. Nr 16 poz. 120) dla arcybiskupstwa warszawskiego oraz diecezji: płockiej, podlaskiej i łomżyńskiej.
M.P. 1933 nr 248 poz. 264 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 października 1933 o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy gruntów pod regulację ulicy Chmielnej w Warszawie.
M.P. 1933 nr 27 poz. 38 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Radomiu na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby wojska.
M.P. 1933 nr 10 poz. 12 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu przebudowy przystanku kolejowego Okrzeja.
M.P. 1933 nr 8 poz. 7 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Suwałkach na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 8 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod plac ćwiczeń i strzelnicę dla garnizonu Wilno.
M.P. 1932 nr 269 poz. 310 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1932 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz gminy Serniki w powiecie lubartowskim.
M.P. 1932 nr 210 poz. 243 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1932 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę półkoszarek dla mijanek "Ługi" i "Pisary" na linji kolejowej Skarżysko Kamienna - Rozwadów.
M.P. 1932 nr 8 poz. 10 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 8 stycznia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rzymsko-katolickiej parafji w Kunowie, gminie Kunów, powiatu opatowskiego.
M.P. 1932 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz urządzenia targowiska w osadzie Piaski.
M.P. 1931 nr 235 poz. 320 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz firm: "Zaklady Ceramiczne Izaak Schein" w Myszkowie i "L.Sojka, Fabryka Cegły Ogniotrwałej st. Myszków" pod bocznicę normalnotorową od stacji kolejowej Myszków do fabryki "L.Sojka".
M.P. 1931 nr 216 poz. 291 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o czasowem przymusowem zajeciu gruntów, położonych we wsi Oszczywilk, w gminie Ryki, w powiecie garwolińskim, w województwie lubelskiem, oraz o wywłaszczeniu żwiru w zajętych gruntach na użytek kolei państwowych.
M.P. 1931 nr 215 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla budowy trójkąta dla obracania parowozów na stacji kolejowej Maniewicze.
M.P. 1931 nr 214 poz. 288 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o wywłaszczeniu przymusowym gruntu na rzecz Skarbu Państwa do przebudowy stacji kolei normalnotorowej Werbkowice.
M.P. 1931 nr 184 poz. 267 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 266 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 265 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 77 poz. 128 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na postawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr. 16 poz. 120) dla diecezji częstochowskiej, sandomierskiej, łódzkiej i włocławskiej
M.P. 1930 nr 211 poz. 293 Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) dla diecezyj: łuckiej i lubelskiej
M.P. 1930 nr 103 poz. 150 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu - na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr 16 , poz. 120) - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej