Wyszukiwanie

weksle

Liczba znalezionych aktów: 33.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960 uchylony Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 97 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zatwierdzeniu układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1932 r. o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1929 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 61 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 190 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 72 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 71 Dekret w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego.
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 3 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego
M.P. 1935 nr 111 poz. 143 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zezwolenia urzędowi pocztowemu Krynki na sporządzanie protestów weksli z powodu niezapłacenia sumy, przewyższającej 2 000 zł.