Wyszukiwanie

woj. katowickie

Liczba znalezionych aktów: 31.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1997 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów do niektórych rad gmin w województwach: katowickim, łódzkim i nowosądeckim.
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 14 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim.
M.P. 1996 nr 67 poz. 635 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 52 poz. 480 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
M.P. 1996 nr 41 poz. 398 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1993 nr 13 poz. 88 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie restrukturyzacji gospodarczej województwa katowickiego.
M.P. 1992 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.
M.P. 1989 nr 17 poz. 119 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1982 nr 10 poz. 74 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 342 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 81 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 15 poz. 74 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 15 poz. 71 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 10 poz. 45 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 8 poz. 41 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 38 poz. 226 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 462 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 461 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 1 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 42 poz. 513 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 42 poz. 511 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.