Wyszukiwanie

woj. skierniewickie

Liczba znalezionych aktów: 21.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim.
M.P. 1996 nr 75 poz. 689 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1989 nr 42 poz. 337 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.
M.P. 1984 nr 17 poz. 125 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1983 nr 39 poz. 230 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1983 nr 16 poz. 91 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1982 nr 25 poz. 234 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1980 nr 19 poz. 94 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 289 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 33 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 468 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 467 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 73 poz. 431 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 103 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 54 poz. 748 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 54 poz. 747 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 54 poz. 746 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 54 poz. 745 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 54 poz. 744 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.