Wyszukiwanie

wojenne umowy

Liczba znalezionych aktów: 173.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 1094 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1114 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 609 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 608 obowiązujący Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 570 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżeń zgłoszonych poprzez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175 obowiązujący Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 104 obowiązujący Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Nigru do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. oraz w sprawie przystąpienia Omanu do wyżej wymienionej konwencji.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 1 obowiązujący Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kataru do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Singapuru do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przystąpienia Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wejścia w życie Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 275 obowiązujący Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bengalii w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bahrajnu i Burundi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz wycofania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii zastrzeżenia do Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Tanzanii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Republiki Czadu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz potwierdzenia przez Mauritius uczestnictwa w tych konwencjach.
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1970 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 208 obowiązujący Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Etiopię i przystąpienia Kostaryki do Konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Jemenu Południowego do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r., oraz w sprawie przystąpienia Kuwejtu do wyżej wymienionego protokołu.
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Barbadosu w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonego w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanym w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Cypru i Turcji do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1966 nr 47 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Islandii i Sierra Leone w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1965 r. dotyczące przystąpienia Kuby do Konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mali i Gabonu w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki i Rwandy w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanym w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Liechtensteinu i Libanu w Konwencji i Protokole o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran oraz Nikaraguę Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 40 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Cejlon Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1959 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie przystąpienia Kambodży oraz Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany i Indonezji do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej podpisanej wraz z regulaminem, w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1957 nr 52 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212 obowiązujący Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171 obowiązujący Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 388 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji z dnia 27 lipca 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 386 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Iranu do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Guatemali do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 652 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r., oraz wejścia w życie protokołu modyfikacyjnego z dnia 22 lipca 1938 r. do powyższego układu.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 651 wygaśnięcie aktu Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią podpisany w Londynie dnia 22 lipca 1938 r., dotyczący zmiany art. 4 (1) układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią o ograniczeniu zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 650 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisany w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 592 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r. dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii, Litwy, Iraku, Syjamu i Łotwy do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru i Węgier do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 426 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i szeregu innych Państw do protokołu podpisanego w Londynie dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 425 obowiązujący Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r., podpisany w Londynie dnia 6 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 21 grudnia 1904 r. o okrętach szpitalnych.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez W.K. Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r,, dotyczącego zakazu używania w czasie wojny gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakteriologicznych.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych z dnia 21 grudnia 1904 r.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 439 obowiązujący Konwencja w sprawie okrętów szpitalnych, podpisana w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 138 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 31 października 1921 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej, oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych z dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 558 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 538 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 398 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 397 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Bułgarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych.
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad.
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 487 wygaśnięcie aktu Protokół podpisany w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie dnia 25 lipca 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 713 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Rumunję i Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 3 lipca 1933 r., wraz z załącznikiem do art. III powyższej konwencji i protokółem podpisania oraz przystąpienia Finlandji do powyższej konwencji.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 712 obowiązujący Konwencja o określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866 wygaśnięcie aktu Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 760 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Norweskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 723 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Szwajcarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 594 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych niektórych układów.
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 318 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 179 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Porozumienie w sprawie uregulowania długu Polski w stosunku do Wielkiej Brytanji z tytułu pozostałości niezapłaconych kosztów okupacji obszarów plebiscytowych na Górnym Śląsku i w Olsztynie, podpisane w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską a Francją w sprawie uregulowania długu Polski względem Francji z tytułu niezapłaconej reszty kosztów okupacji terytorjum plebiscytowego Górnego Śląska, podpisana w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 802 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Estońskiego dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 758 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie zgłoszenia w imieniu Rządu Iraku przystąpienia do protokółu międzynarodowego, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 588 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Łotwy, Grecji i Syjamu do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 403 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski w imieniu Holandji, Indyj Holenderskich, Surinamu i Curacao dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 89 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o uregulowaniu długu wojennego Polski wobec Francji, podpisanego w Paryżu dnia 24 stycznia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Finlandję, Rumunję i Hiszpanję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Chin i Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowego protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 695 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Portugalji dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 561 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie przystąpienia Persji do Międzynarodowego Protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji w imieniu Związku Australijskiego Państw, Dominjum Nowej Zelandji oraz Unji Południowo Afrykańskiej przystąpienia do Międzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 543 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie złożenia przez Turcję i Jugosławję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 542 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie złożenia przez Rządy Szwecji, Danji, Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej, oraz przez Rząd Brytyjski w imieniu Indji i Kanady dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 508 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Liberji do międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 507 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Rządy Austrji, Belgji, Egiptu, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Wenezueli, Włoch i Związku Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 500 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 278 obowiązujący Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1927 nr 21 poz. 163 obowiązujący Konwencja dotycząca praw i obowiązków mocarstw i osób neutralnych w razie wojny lądowej.
Dz.U. 1927 nr 21 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1927 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji, dotyczącej praw i obowiązków mocarstw i osób neutralnych w razie wojny lądowej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1927 nr 21 poz. 161 obowiązujący Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej.
Dz.U. 1927 nr 21 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1927 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, podpisanej wraz z odnośnym regulaminem w Hadze dnia 18 października 1907 roku.
Dz.U. 1927 nr 21 poz. 159 obowiązujący Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich.
Dz.U. 1927 nr 21 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1927 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o rozpoczęciu kroków nieprzyjacielskich, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1924 nr 37 poz. 395 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej konwencji, dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. wraz z odnośnym regulaminem.
Dz.U. 1924 nr 37 poz. 394 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej konwencji, dotyczącej praw i obowiązków mocarstw i osób neutralnych w razie wojny lądowej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1924 nr 37 poz. 393 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Polski do międzynarodowej konwencji o rozpoczęciu kroków nieprzyjacielskich, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 roku.
M.P. 2012 poz. 802 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 801 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.