Wyszukiwanie

współpraca naukowo-techniczna

Liczba znalezionych aktów: 41.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 1196 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii, podpisanego w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r.
Dz.U. 2014 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1297 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1296 obowiązujący Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzona w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1213 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1212 obowiązujący Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzona w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 496 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisanej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 381 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 380 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Bonn dnia 14 lipca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 46 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 41 wygaśnięcie aktu Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 273 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r.
M.P. 2019 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.
M.P. 2019 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 186 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 2018 r
M.P. 2018 poz. 1020 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisanym we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1019 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisane we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.
M.P. 2017 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisanym w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.
M.P. 2017 poz. 46 wygaśnięcie aktu Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisany w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.
M.P. 2012 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 629 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisaną w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 825 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 824 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 594 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 593 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO podpisane w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 26 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008, podpisanym w Warszawie dnia 21 września 2005 r.
M.P. 2008 nr 26 poz. 256 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 21 września 2005 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 628 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisanej we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 627 obowiązujący Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 795 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 794 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2004 r.