Wyszukiwanie

współpraca zagraniczna

Liczba znalezionych aktów: 480.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 708 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r.
Dz.U. 2022 poz. 547 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2022 poz. 233 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
Dz.U. 2022 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, podpisanej w Warszawie dnia 8 lipca 2013 r.
Dz.U. 2022 poz. 189 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, podpisana w Warszawie dnia 8 lipca 2013 r.
Dz.U. 2021 poz. 1425 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2021 poz. 895 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.
Dz.U. 2021 poz. 894 obowiązujący Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.
Dz.U. 2021 poz. 626 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Dz.U. 2021 poz. 230 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu
Dz.U. 2020 poz. 2102 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
Dz.U. 2020 poz. 1668 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2020 poz. 1648 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2020 poz. 1635 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023, podpisanym w Krakowie dnia 1 lipca 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 1634 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023, podpisany w Krakowie dnia 1 lipca 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 1252 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1093 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.
Dz.U. 2020 poz. 1082 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
Dz.U. 2020 poz. 1081 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.
Dz.U. 2020 poz. 681 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej
Dz.U. 2020 poz. 343 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Dz.U. 2019 poz. 1525 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1079 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 694 obowiązujący Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 648 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Dz.U. 2019 poz. 291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2019 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług
Dz.U. 2018 poz. 2532 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2018 poz. 2169 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej
Dz.U. 2018 poz. 2168 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej
Dz.U. 2018 poz. 2020 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 2019 obowiązujący Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 1816 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 11 maja 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 1815 obowiązujący Umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 11 maja 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 1696 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1695 obowiązujący Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisany w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1164 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Dz.U. 2018 poz. 1088 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., sporządzonymi w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r.
Dz.U. 2018 poz. 1087 obowiązujący Zmiany Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., sporządzone w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r.
Dz.U. 2018 poz. 561 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 560 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 423 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzonej w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.
Dz.U. 2018 poz. 422 obowiązujący Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzona w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.
Dz.U. 2018 poz. 319 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2018 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisanym w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 185 obowiązujący Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisany w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 2223 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 2098 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2017 poz. 2096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2017 poz. 1735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 1609 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.
Dz.U. 2017 poz. 1008 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 648 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Dz.U. 2017 poz. 619 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r.
Dz.U. 2017 poz. 618 obowiązujący Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r.
Dz.U. 2016 poz. 1862 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 893 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 494 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Dz.U. 2016 poz. 199 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
Dz.U. 2015 poz. 2053 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2015 poz. 2047 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2015 poz. 2012 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2014 poz. 1049 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.
Dz.U. 2014 poz. 1048 obowiązujący Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisane w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.
Dz.U. 2014 poz. 598 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji
Dz.U. 2014 poz. 166 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. 2014 poz. 165 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. 2014 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2013 poz. 1356 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
Dz.U. 2013 poz. 1283 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2013 poz. 1253 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisanej w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1252 obowiązujący Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisana w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 840 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
Dz.U. 2013 poz. 159 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2013 poz. 158 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015 podpisany w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1498 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1497 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisana w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1374 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2011 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1297 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1296 obowiązujący Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzona w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 885 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym na lata 2011-2013 do umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanym w Damaszku dnia 21 lutego 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 884 obowiązujący Program wykonawczy na lata 2011-2013 do umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisany w Damaszku dnia 21 lutego 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 709 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 408 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1428 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 168 poz. 1134 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
Dz.U. 2010 nr 168 poz. 1133 obowiązujący Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 456 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisanej w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 455 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisana w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 454 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Limie dnia 14 maja 2008 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 453 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Limie dnia 14 maja 2008 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 446 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 445 obowiązujący Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzona w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278 uchylony Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1608 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1607 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzona w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1549 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1094 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1093 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 159 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 158 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1453 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1452 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1000 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1346 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 443 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisanej w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 442 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 439 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 438 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 199 obowiązujący Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005-2008, podpisanym w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 198 obowiązujący Program współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1439 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1438 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 612 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisanej w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 611 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisana w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 271 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., oraz Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 19 maja 2004 r.
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 270 obowiązujący Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 maja 2004 r.
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 269 obowiązujący Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r.
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 101 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 100 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 88 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1928 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1927 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1916 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1915 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 161 poz. 1359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1252 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2450 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2449 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2448 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2447 obowiązujący Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2446 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2303 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2302 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2241 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2240 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2239 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2238 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisania w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1361 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1358 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1221 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1220 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1219 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1218 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1217 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1216 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1213 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1137 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 383 obowiązujący Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 380 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 379 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisana w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 378 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 377 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1213 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1212 obowiązujący Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzona w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 582 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 581 obowiązujący IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1599 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1598 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 645 wygaśnięcie aktu Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 4/2000 Rady Stowarzyszenia RP-UE z dnia 29 grudnia 2000 r. wprowadzającej zmiany w Protokole 4 do Układu Europejskiego dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1124 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1123 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 50 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 49 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 606 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz Protokołu dodatkowego do tej umowy, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 605 obowiązujący Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 217 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Luksemburgu dnia 19 marca 1990.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 141 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 152 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 151 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 46 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 45 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 23 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 22 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 60 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 59 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisana w Warszawie dnia 30 września 1975 r.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 158 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r.
Dz.U. 1957 nr 20 poz. 100 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 347 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 658 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 kwietnia 1938 r. dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 657 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 25 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 406 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 1938 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 405 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 274 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 273 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 488 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 sierpnia 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 602 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego w Warszawie dnia 11 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 601 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisane w Warszawie dnia 11 października 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 87 poz. 541 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego między Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. wraz z protokółem podpisania.
Dz.U. 1935 nr 87 poz. 540 wygaśnięcie aktu Protokół taryfowy między Polską a Finlandją, podpisany w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 418 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 8 kwietnia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotyczącej współpracy intelektualnej.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 384 wygaśnięcie aktu Traktat Przyjaźni, Handlowy i Praw Konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 roku (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.).
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 701 wygaśnięcie aktu Układ z Niemcami, układ a Austrją, układ z Bułgarją, układ z Czechosłowacją, porozumienie pomiędzy Mocarstwami wierzycielskiemi (Niemcy), porozumienie pomiędzy Mocarstwami wierzycielskiemi (Austrja, Węgry, Bułgarja, dług wyzwolenia), dotyczące kwestyj finansowych, podpisane w Hadze, dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 499 wygaśnięcie aktu Traktat przyjaźni, handlowy i nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisany w Nankinie dnia 18 września 1929 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
M.P. 2022 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2021
M.P. 2022 poz. 277 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Pradze dnia 3 lutego 2022 r.
M.P. 2022 poz. 276 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Pradze dnia 3 lutego 2022 r.
M.P. 2022 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącą przygotowań do Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisaną w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 131 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotycząca przygotowań do Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisana w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącą Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisaną w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 129 obowiązujący Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotycząca Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisana w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 76 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisaną w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2022 poz. 75 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2022 poz. 59 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 1989 r.
M.P. 2022 poz. 58 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Warszawie dnia 23 marca 1989 r.
M.P. 2022 poz. 41 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile, podpisanym w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.
M.P. 2022 poz. 40 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile, podpisane w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.
M.P. 2021 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie daty wejścia w życie Porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych
M.P. 2021 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 295 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 293 obowiązujący Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024, podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 285 akt jednorazowy Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027
M.P. 2021 poz. 51 akt jednorazowy Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
M.P. 2021 poz. 46 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 886 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interact III 2014-2020
M.P. 2020 poz. 661 obowiązujący Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2020 poz. 371 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, podpisaną w Rydze dnia 28 maja 2018 r.
M.P. 2020 poz. 370 obowiązujący Umowa między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, podpisana w Rydze dnia 28 maja 2018 r.
M.P. 2020 poz. 317 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019
M.P. 2020 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisanym w Wilnie dnia 23 listopada 2018 r.
M.P. 2020 poz. 224 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisane w Wilnie dnia 23 listopada 2018 r.
M.P. 2019 poz. 1189 akt jednorazowy Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Funduszu Powierniczego Funduszu Adaptacyjnego (TF Nr 069013)
M.P. 2019 poz. 1174 uchylony Zarządzenie nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza
M.P. 2019 poz. 1167 akt jednorazowy Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy o administrowaniu między Rzecząpospolitą Polską, działającą przez Ministra Klimatu, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju w sprawie Zbiorowego Funduszu Powierniczego Darczyńców na rzecz Mobilności i Logistyki (Fundusz Powierniczy nr TF072777)
M.P. 2019 poz. 867 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
M.P. 2019 poz. 679 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.
M.P. 2019 poz. 678 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.
M.P. 2019 poz. 473 uchylony Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza
M.P. 2019 poz. 420 akt jednorazowy Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw wypracowania formuły finansowego wsparcia Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i przygotowania mechanizmu współpracy z władzami Fundacji i stroną niemiecką
M.P. 2019 poz. 416 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 407 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2018
M.P. 2019 poz. 53 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ustanowieniu Wspólnej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej, podpisaną w Algierze dnia 25 listopada 2017 r.
M.P. 2019 poz. 52 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ustanowieniu Wspólnej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej, podpisana w Algierze dnia 25 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1182 obowiązujący Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2018 poz. 1067 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisaną w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.
M.P. 2018 poz. 1066 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisana w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.
M.P. 2018 poz. 962 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r.
M.P. 2018 poz. 961 obowiązujący Umowa ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r.
M.P. 2018 poz. 955 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r.
M.P. 2018 poz. 954 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r.
M.P. 2018 poz. 944 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r.
M.P. 2018 poz. 799 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017
M.P. 2018 poz. 405 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji
M.P. 2018 poz. 299 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej
M.P. 2018 poz. 259 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisana w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 258 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisanym w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r.
M.P. 2018 poz. 257 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisane w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1212 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017
M.P. 2017 poz. 1205 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisanym w Astanie dnia 6 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1204 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisane w Astanie dnia 6 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 988 obowiązujący Zarządzenie nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2017 poz. 969 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 968 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2018
M.P. 2017 poz. 929 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 928 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 923 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Teheranie dnia 26 września 2015 r.
M.P. 2017 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017
M.P. 2017 poz. 583 obowiązujący Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisana w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 454 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
M.P. 2017 poz. 47 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisanym w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.
M.P. 2017 poz. 46 wygaśnięcie aktu Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisany w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.
M.P. 2016 poz. 772 obowiązujący Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2016 poz. 484 obowiązujący Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową
M.P. 2016 poz. 419 uchylony Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
M.P. 2016 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 407 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 41 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
M.P. 2015 poz. 1281 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2015 poz. 1277 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1276 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1261 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanym w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1260 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1099 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1098 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r.
M.P. 2015 poz. 997 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.
M.P. 2015 poz. 996 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.
M.P. 2015 poz. 809 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska
M.P. 2015 poz. 808 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Europa
M.P. 2015 poz. 807 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia
M.P. 2015 poz. 600 obowiązujący Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2015 poz. 598 uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
M.P. 2014 poz. 433 obowiązujący Uchwała Nr 94 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna
M.P. 2013 poz. 191 obowiązujący Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2013 poz. 64 uchylony Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2012 poz. 969 obowiązujący Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2012 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisanym w W arszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 351 obowiązujący Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisany w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2012 poz. 250 obowiązujący Porozumienie z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisaną w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 950 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisanym w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 949 obowiązujący Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisane w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 821 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 820 obowiązujący Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 819 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., podpisanym w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 818 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., podpisane w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 817 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., podpisanym w Pekinie dnia 12 stycznia 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 816 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., podpisane w Pekinie dnia 12 stycznia 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisanym w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 814 obowiązujący Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisany w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 53 poz. 563 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dznia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 53 poz. 562 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 45 poz. 493 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
M.P. 2011 nr 33 poz. 389 obowiązujący Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie
M.P. 2011 nr 13 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 13 poz. 137 obowiązujący Umowa w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Minister-stwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2010 r.
M.P. 2010 nr 98 poz. 1154 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisanym w New Delhi dnia 7 września 2010 r.
M.P. 2010 nr 98 poz. 1153 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisany w New Delhi dnia 7 września 2010 r.
M.P. 2010 nr 97 poz. 1131 obowiązujący Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 95 poz. 1087 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisanego w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 95 poz. 1086 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 92 poz. 1063 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.
M.P. 2010 nr 77 poz. 961 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Zadaniowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym
M.P. 2010 nr 63 poz. 820 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 lipca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2010 nr 63 poz. 819 obowiązujący Porozumienie z dnia 17 lipca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2010 nr 61 poz. 794 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.
M.P. 2010 nr 61 poz. 793 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 778 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 777 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 56 poz. 762 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.
M.P. 2010 nr 56 poz. 761 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.
M.P. 2010 nr 38 poz. 524 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 r. (podczas Prezydencji szwedzkiej)
M.P. 2010 nr 36 poz. 514 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, podpisaną w Warszawie dnia 5 marca 2009 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisaną w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 511 obowiązujący Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 510 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisanym w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 509 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisane w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 508 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2007 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 507 obowiązujący Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2007 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 506 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 505 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisana w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 504 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007, podpisanym w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 503 obowiązujący Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007, podpisany w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.
M.P. 2010 nr 18 poz. 189 obowiązujący Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009-2011, podpisany w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.
M.P. 2010 nr 18 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2010 nr 18 poz. 185 obowiązujący Porozumienie z dnia 4 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2010 nr 2 poz. 9 wygaśnięcie aktu Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009-2012, podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2009 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 825 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 824 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 782 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lipca 2008 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 781 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli
M.P. 2009 nr 49 poz. 714 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009-2011, sporządzonym w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 49 poz. 713 wygaśnięcie aktu Program Współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009-2011, sporządzony w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 41 poz. 653 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011, podpisanym w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.
M.P. 2009 nr 41 poz. 652 wygaśnięcie aktu Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011, podpisany w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.
M.P. 2009 nr 23 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji, podpisanej w Kijowie dnia 19 września 2008 r.
M.P. 2009 nr 23 poz. 303 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji, podpisana w Kijowie dnia 19 września 2008 r.
M.P. 2009 nr 23 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Limie dnia 14 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 23 poz. 297 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Limie dnia 14 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 732 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawartym dnia 27 listopada 2001 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 731 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawarte dnia 27 listopada 2001 r.
M.P. 2008 nr 82 poz. 722 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisanej w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 82 poz. 721 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 79 poz. 696 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 79 poz. 695 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 596 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008-2011, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 595 obowiązujący Porozumienie w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008-2011, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 594 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 593 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO podpisane w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 551 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 550 uchylony Umowa między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 26 poz. 257 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008, podpisanym w Warszawie dnia 21 września 2005 r.
M.P. 2008 nr 26 poz. 256 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 21 września 2005 r.
M.P. 2008 nr 25 poz. 246 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2008 nr 25 poz. 245 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 71 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 70 obowiązujący Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 69 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 68 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 765 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony, a Rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui, z drugiej strony, w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Managui dnia 30 marca 2007 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 764 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony, a Rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui, z drugiej strony, w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Managui dnia 30 marca 2007 r.
M.P. 2007 nr 60 poz. 694 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 60 poz. 693 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 632 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisanego w Tiranie dnia 14 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 631 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisany w Tiranie dnia 14 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 630 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisanej w Krynicy dnia 7 września 2006 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 629 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisana w Krynicy dnia 7 września 2006 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 628 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisanej we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 627 obowiązujący Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 272 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2007 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 271 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 270 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wejścia w życie Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Włoskiej w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, podpisanego w Warszawie dnia 12 marca 1999 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 269 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Włoskiej w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, podpisane w Warszawie dnia 12 marca 1999 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 268 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisanego w Warszawie dnia 27 października 1998 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 267 obowiązujący Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisane w Warszawie dnia 27 października 1998 r.
M.P. 2007 nr 13 poz. 127 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007 podpisany w New Delhi dnia 15 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 941 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 940 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 789 obowiązujący Porozumienie o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Estońskiej, podpisane w Tallinie dnia 30 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 749 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisanym w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 748 obowiązujący Porozumienie o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisane w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 629 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 628 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 26 poz. 287 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.
M.P. 2006 nr 26 poz. 286 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 135 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005-2007, podpisanym w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 134 obowiązujący Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005-2007, podpisany w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 129 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 128 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 793 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 792 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 791 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 790 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 688 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 687 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 450 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisanym w Duszanbe dnia 27 września 2004 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 449 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Duszanbe dnia 27 września 2004 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 446 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Warszawie dnia 22 września 2004 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 445 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana w Warszawie dnia 22 września 2004 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 444 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 443 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 442 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 441 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r.
M.P. 2005 nr 28 poz. 393 obowiązujący Protokół do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę
M.P. 2005 nr 28 poz. 392 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004-2006, podpisanym w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 28 poz. 391 wygaśnięcie aktu Program Współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004-2006, podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 28 poz. 390 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005-2006, podpisanym we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 28 poz. 389 wygaśnięcie aktu Porozumienie o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005-2006, podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 23 poz. 344 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej oraz Królestwa Norwegii Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 oraz w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Islandii, Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009
M.P. 2005 nr 23 poz. 343 wygaśnięcie aktu Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisane w Brukseli dnia 28 października 2004 r.
M.P. 2005 nr 9 poz. 179 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.
M.P. 2005 nr 9 poz. 178 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 898 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004-2005, podpisanym w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 897 wygaśnięcie aktu Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004-2005, podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 896 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 895 wygaśnięcie aktu Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 569 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 568 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki sporządzona w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.
M.P. 2004 nr 30 poz. 539 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004-2006, podpisanego w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 30 poz. 538 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004-2006, podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2003 nr 45 poz. 682 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2003 nr 45 poz. 681 obowiązujący Porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 249 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 2003 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzoną w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 247 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym podpisanym w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 246 obowiązujący Program Wykonawczy podpisany w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 245 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Węgierskiej oraz Rządem Republiki Słowackiej dotyczącym współpracy w zakresie modernizacji śmigłowca Mi-24, podpisanym w Piesztanach dnia 30 maja 2002 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 244 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Węgierskiej oraz Rządem Republiki Słowackiej dotyczące współpracy w zakresie modernizacji śmigłowca Mi-24, podpisane w Piesztanach dnia 30 maja 2002 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 243 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków, sporządzonym w Warszawie dnia 23 września 1996 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 242 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków, sporządzone w Warszawie dnia 23 września 1996 r.
M.P. 2003 nr 16 poz. 234 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 16 stycznia 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 212 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 211 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 210 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 209 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 208 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 207 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 8 poz. 126 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisanym w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.
M.P. 2003 nr 8 poz. 125 obowiązujący Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisany w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 492 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzonej w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 491 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzona w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 128 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy, sporządzonego w Górowie Iławeckim dnia 2 lipca 2001 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 127 obowiązujący Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy, sporządzone w Górowie Iławeckim dnia 2 lipca 2001 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 124 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 123 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzona w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 118 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2001 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej dotyczącą współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Wilnie dnia 5 lutego 2001 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 117 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Wilnie dnia 5 lutego 2001 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 106 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia podpisanego w Pekinie dnia 22 października 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 105 obowiązujący Porozumienie podpisane w Pekinie dnia 22 października 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 104 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 103 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzona w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 1997 nr 50 poz. 474 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie zaproszenia Polski do rozmów o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim.
M.P. 1994 nr 59 poz. 510 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa.