Wyszukiwanie

wynagrodzenia najniższe

Liczba znalezionych aktów: 69.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
Dz.U. 2023 poz. 16 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
Dz.U. 2022 poz. 2139 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. 2022 poz. 1352 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1801 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. 2021 poz. 1104 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2401 obowiązujący Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
Dz.U. 2020 poz. 830 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. 2019 poz. 1565 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. 2019 poz. 1471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. 2018 poz. 1942 obowiązujący Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1838 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
Dz.U. 2017 poz. 1473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. 2016 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Dz.U. 2015 poz. 2008 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Dz.U. 2015 poz. 1807 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Dz.U. 2015 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 967 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1755 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1037 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
M.P. 2010 nr 10 poz. 111 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2009 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 1998 nr 46 poz. 657 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników po przeliczeniu.
M.P. 1998 nr 24 poz. 360 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 356 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 355 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1998 r.
M.P. 1997 nr 38 poz. 379 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1997 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 stycznia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1996 nr 84 poz. 747 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1996 nr 39 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1996 nr 23 poz. 248 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 68 poz. 768 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 48 poz. 550 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 32 poz. 375 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 16 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 68 poz. 604 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 53 poz. 451 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 36 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 20 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1993 nr 69 poz. 615 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1993 nr 51 poz. 479 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1993 nr 33 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 40 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 32 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 28 poz. 196 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 21 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 12 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 4 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 42 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 32 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 21 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 11 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 48 poz. 367 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 36 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 32 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 2 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1989 nr 36 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 212 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 208 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy w 1989 r.
M.P. 1988 nr 36 poz. 340 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1989 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1988 nr 36 poz. 326 uznany za uchylony Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy na 1989 r.
M.P. 1987 nr 37 poz. 316 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1988 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1987 nr 8 poz. 64 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1987 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1986 nr 20 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie sfinansowania skutków wzrostu zasiłków wychowawczych, wynikającego z podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w uspołecznionych zakładach pracy.