Wyszukiwanie

zakaz wywozu i przywozu

Liczba znalezionych aktów: 37.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1667 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej
Dz.U. 2012 poz. 1040 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 769 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 180 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1841 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1038 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 749 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 746 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 745 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 527 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu towarów.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1939 r. o zakazie wywozu owsa.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 210 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta i owsa oraz produktów ich przemiału.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zakazu przywozu towarów.
Dz.U. 1925 nr 112 poz. 799 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 października 1925 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 719 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
M.P. 2003 nr 21 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
M.P. 1994 nr 34 poz. 279 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1994 r. w sprawie wezwania Rządu do ograniczenia tak zwanej listy negatywnej w eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 510 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1939 r. o warunkach udzielania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i wywóz towarów za granicę.
M.P. 1939 nr 203 poz. 509 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. w sprawie powszechnego zezwolenia na przywóz niektórych towarów.
M.P. 1939 nr 81 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o trybie udzielania pozwolenia na prawo wywozu owsa, objętego zakazem wywozu.
M.P. 1935 nr 214 poz. 241 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 września 1935 r. L. D. IV. 25560/2/35 w sprawie stosowania zakazu przywozu do zegarów clonych w/g poz. 1173 p. 4 t. c.
M.P. 1934 nr 60 poz. 86 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1934 r. L. D. IV. 8661/3/34 w sprawie stosowania zakazów przywozu niektórych towarów
M.P. 1931 nr 99 poz. 152 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 602/3/31 z dnia 14 kwietnia 1931 r. w sprawie świadectw pochodzenia urzędów celnych na towary zakazane do przywozu