Wyszukiwanie

zakwaterowanie sił zbrojnych

Liczba znalezionych aktów: 218.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 469 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2024 poz. 465 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2023 poz. 2414 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania
Dz.U. 2023 poz. 2228 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej
Dz.U. 2023 poz. 1872 obowiązujący Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1639 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania
Dz.U. 2022 poz. 2504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2022 poz. 2416 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2022 poz. 2332 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2022 poz. 1972 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny
Dz.U. 2022 poz. 1623 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2020 poz. 2017 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie
Dz.U. 2019 poz. 1726 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2356 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 756 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2018 poz. 633 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2018 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 2114 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2017 poz. 2032 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2017 poz. 1344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2017 poz. 1337 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2017 poz. 1336 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2017 poz. 1335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2017 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2016 poz. 1745 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2016 poz. 1735 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie
Dz.U. 2016 poz. 1322 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2016 poz. 1211 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym
Dz.U. 2016 poz. 1195 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej
Dz.U. 2016 poz. 419 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego
Dz.U. 2016 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1378 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2015 poz. 1233 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2015 poz. 746 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 722 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2014 poz. 930 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 763 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2014 poz. 255 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2012 poz. 1432 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2012 poz. 1419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2012 poz. 1211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2012 poz. 1134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2012 poz. 1122 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2012 poz. 1120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1010 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 989 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2010 nr 206 poz. 1367 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1008 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 975 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 776 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 775 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 605 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 578 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 569 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 669 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 336 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1415 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1308 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 299 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2008 r. sygn. akt K 32/05
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 853 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2006 r. sygn. akt U 3/06
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2137 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 obowiązujący Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1012 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 975 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie kwater funkcyjnych
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 398 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 290 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 266 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 255 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1913 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej
Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1596 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2004 nr 147 poz. 1549 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1479 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1373 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1371 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1267 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zwrotu przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1485 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01.
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 693 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 368 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 952 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 877 obowiązujący Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 484 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1343 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1178 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2000 r. sygn. akt U. 2/2000.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1137 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1022 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 827 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 182 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 11/98.
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1044 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt U. 7/98.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 943 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 846 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 1998 nr 88 poz. 557 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 987 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 678 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 506 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 31 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 817 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 816 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 815 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 19 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1990 nr 36 poz. 206 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 309 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 162 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 182 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach przekwaterowania osób nieuprawnionych z osobnych kwater stałych oraz właściwości organów w tych sprawach.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 121 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1939 nr 82 poz. 531 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 461 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu gminy Hel do IV klasy czynszowej.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu o rozmiarach osobnych kwater stałych i opłatach za nie.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Sprawiedliwości, w sprawie wykonania art. 48 i 49 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 marca 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych o uprawnieniach do otrzymania kwatery stałej, przejściowej lub nagłej przez formacje i osoby wojskowe oraz osoby cywilne, pracujące w wojsku na stanowisku etatowem.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie podziału miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miast: Dawidgródka, Kopyczyniec, Korca, Klecka, Skały na Zbruczem i Skalatu do właściwych klas czynszowych.
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miasta Jasła do IV klasy czynszowej.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 884 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miasta Żywca do III klasy czynszowej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 lipca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie eksmisji z kwater w drodze administracyjnej.
Dz.U. 1928 nr 26 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 lutego 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Robót Publicznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania art. 9 i 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 957 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o należnościach za dostarczane wojsku kwatery przejściowe i nagłe oraz za ich urządzenie, opalanie i oświetlanie.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 802 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 681 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
M.P. 1990 nr 15 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
M.P. 1988 nr 30 poz. 270 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.
M.P. 1983 nr 44 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 251 uchylony Uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1973 nr 32 poz. 193 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie pomocy Państwa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1933 nr 179 poz. 215 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Brześciu n. Bugiem na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę koszar 35 pułku piechoty.
M.P. 1933 nr 48 poz. 64 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lutego 1933 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów na potrzeby wojskowe
M.P. 1933 nr 8 poz. 7 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Suwałkach na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 8 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod plac ćwiczeń i strzelnicę dla garnizonu Wilno.
M.P. 1932 nr 223 poz. 255 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntu w Łodzi na potrzeby wojskowe.
M.P. 1931 nr 169 poz. 244 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Różan
M.P. 1930 nr 286 poz. 401 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Ostrołęka
M.P. 1930 nr 231 poz. 313 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. w sprawie wywłaszczenia 117 ha 6595 m kw. gruntu z majatku Sulbiny Górne, oraz Sulbiny Górne lit. A w powiecie garwolińskim
M.P. 1930 nr 197 poz. 281 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu z majątku Rybiszki w Wilnie na cele zakwaterowania wojska
M.P. 1930 nr 151 poz. 228 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie czasowgo zajęcia gruntu pod strzelnicę i plac ćwiczeń garnizonu Pułtusk.
M.P. 1930 nr 71 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod Pomocniczą Składnicę Uzbrojenia nr 3