Wyszukiwanie

zamówienia rządowe

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1546 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 55 uchylony Dekret w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych.
M.P. 2019 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego
M.P. 2017 poz. 832 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego
M.P. 1989 nr 44 poz. 353 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1986 nr 18 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 17 kwietnia 1986 r. w sprawie określenia zakresu, w jakim przedsiębiorstwo nie wpłaca kaucji od inwestycji podejmowanych w celu realizacji zamówień rządowych z dziedziny rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1986 nr 6 poz. 37 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1984 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji.
M.P. 1983 nr 42 poz. 239 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację szczególnie ważnych zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1983 nr 38 poz. 218 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1983 nr 34 poz. 191 uznany za uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie warunków zwiększenia zakresu realizacji urządzeń melioracji wodnych w latach 1984 i 1985.
M.P. 1983 nr 1 poz. 9 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.