Wyszukiwanie

zarząd przymusowy

Liczba znalezionych aktów: 106.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1007 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Dz.U. 2020 poz. 242 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Dz.U. 2016 poz. 883 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 945 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 37 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym.
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 342 obowiązujący Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 545 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do współdziałania przy stosowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie.
Dz.U. 1932 nr 15 poz. 87 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. i ustawy o przetargu przymusowym i zarządzie przymusowym.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 68 uchylony Dekret w przedmiocie ochrony majątku nieobecnych właścicieli.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 67 uchylony Dekret w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 43 uchylony Dekret o sekwestrze zakładów przemysłowych.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1474 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 października 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 13 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1352 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1349 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 września 1950 r. dotyczące sprostowania błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Młyn Elektryczny - Kaszarnia i Olejarnia" wł. Ludwik Kotewicz w Chełmży.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pabianickie Młyny Parowe "Jedność", Sp. z o.o.
M.P. 1950 nr 85 poz. 1040 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 59 poz. 688 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Elektryczny i Kaszarnia w Raciborzu, wł. Edmunda Ekowskiego.
M.P. 1949 nr 32 poz. 479 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.
M.P. 1949 nr 31 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 maja 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Praski Młyn Elektryczny" w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 8.
M.P. 1949 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Adama Rybackiego w Krośniewicach przy ul. Kłodawskiej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 973 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Wacława Miernowskiego" w Otwocku.
M.P. 1948 nr 61 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn F. Bąka i B-ci Szymańskich w Pruszkowie.
M.P. 1948 nr 61 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn nr 2511 w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 45.
M.P. 1948 nr 57 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Fortuna" w mieście Słomnikach.
M.P. 1948 nr 57 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Chmielewskiego i Spółka w miejscowości Spiczyn.
M.P. 1948 nr 57 poz. 343 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2510 w mieście Zamościu przy ul. Listopadowej 45.
M.P. 1948 nr 42 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Bałakima w Białej k/Rzeszowa.
M.P. 1948 nr 42 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn wł. E. Drożdżyk i spółka w Szczebrzeszynie.
M.P. 1948 nr 42 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Wodno-Elektryczny "Jeże" wł. Roman i Wanda Niewójt w mieście Opatowie.
M.P. 1948 nr 42 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Włoszczowa.
M.P. 1948 nr 42 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wohyniu.
M.P. 1948 nr 6 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 stycznia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Gwoździarnia" wł. Finkelstein w Mogile k/Krakowa.
M.P. 1946 nr 95 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 10 września 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Kazimierza Christiani w mieście Wyżne, woj. Rzeszowskie.
M.P. 1946 nr 93 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 sierpnia 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.
M.P. 1946 nr 74 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Hawryluka" w miejscowości Komorówce.
M.P. 1946 nr 58 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 21 maja 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Handlowy w Wygodzie.
M.P. 1946 nr 54 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn w Międzyrzecu Podlaskim.
M.P. 1946 nr 35 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy M. Spokojny w mieście Włodawa.
M.P. 1946 nr 35 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy w mieście Zduńska Wola.
M.P. 1946 nr 34 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Parowy w mieście Radzyniu pow. Grudziądz.
M.P. 1946 nr 34 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2529, spadkobiercy Kiwa Fuks i Z. Sukacki w mieście Zamościu.
M.P. 1946 nr 33 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Automatyczny w mieście Rypinie.
M.P. 1946 nr 33 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny w mieście Dobrzyniu.
M.P. 1946 nr 20 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Biały Boguszewskiej w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 19 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Michalenko i Ska w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 18 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Automatyczny Waganiec w mieście Wagańcu.
M.P. 1946 nr 15 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn M. Tylińskiego w mieście Radomiu.
M.P. 1946 nr 14 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.
M.P. 1946 nr 14 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy Goldman i Ska w mieście Puławy.
M.P. 1946 nr 13 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Central" w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 12 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Piaski w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 12 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 22 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Zagłoba w mieście Piotrków Kujawski.
M.P. 1946 nr 11 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn B-ci Krauze w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 10 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Twardowski w mieście Kruszwicy.
M.P. 1946 nr 9 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Udziałowy w mieście Zduńska Wola.
M.P. 1946 nr 9 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Spółkowy w mieście Szadek.
M.P. 1946 nr 8 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.
M.P. 1945 nr 54 poz. 123 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Klasztorne Kantak i Ska w mieście Koronowie, poz. Bydgoszcz
M.P. 1945 nr 54 poz. 122 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Parowe "Cerealia" S. A. w mieście Poznaniu
M.P. 1945 nr 53 poz. 121 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyny Parowe "Neumann i Ska" w mieście Biała Krakowska
M.P. 1945 nr 53 poz. 120 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Sp. Akc. "Hermanka" w mieście Poznaniu i w Zieleńcu, pow. Poznań
M.P. 1945 nr 49 poz. 114 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pleszewskie Młyny Parowe Sp. Akc. w mieście Pleszewie
M.P. 1945 nr 47 poz. 112 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państowego nad koleją wąskotorową Jabłonna - Karczew
M.P. 1945 nr 43 poz. 107 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Przemysłowe "Neptun" I. Mintz i S-ka, Końskie
M.P. 1945 nr 36 poz. 87 Zarządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 10 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Zakłady Graficzne Braci Albertynów w Warszawie".
M.P. 1945 nr 34 poz. 83 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 września 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem : "Bracia Socha - Fabryka Mydła" w Chorzowie
M.P. 1945 nr 34 poz. 82 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 27 września 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Fajansu i Wyrobów Ceramicznych "PRUSZKÓW" Salomon Ehrenreich w Pruszkowie"
M.P. 1945 nr 31 poz. 79 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 września 1945 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad hotelem turystycznym na Kalatówkach w Tatrach
M.P. 1945 nr 25 poz. 72 Zarządzenie Ministró Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiebiorstwem "Celuloza Nadniemeńska S. A."
M.P. 1945 nr 24 poz. 70 Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Garbarnia Skór Chromowych i Galanteryjnych - Gemza - Bolesław Krassowski i Synowie" w Warszawie
M.P. 1945 nr 21 poz. 66 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim
M.P. 1945 nr 16 poz. 54 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją górską linowo-terenową na szczyt góry Parkowej w Krynicy.
M.P. 1945 nr 16 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.
M.P. 1945 nr 15 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1945 r. w sprawie statutu Tymczasowego Zarządu Państwowego
M.P. 1945 nr 14 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.
M.P. 1945 nr 7 poz. 31 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją miejską "Łódzka Kolej Elektryczna S. A.".
M.P. 1945 nr 6 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad hotelem turystycznym na Kalatówkach w Tatrach
M.P. 1945 nr 5 poz. 16 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1945 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.
M.P. 1945 nr 1 poz. 5 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 4 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad urządzeniami turystycznymi w Zakopanem
M.P. 1945 nr 1 poz. 3 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego
M.P. 1945 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1945 r. o ustaleniu przymusowego zarządu państwowego nad Żeglugą na Polskich Drogach Wodnych śródlądowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" sp. z o. o.
M.P. 1939 nr 100 poz. 229 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem niektórych czesko-słowackich instytucyj kredytowych ziemskich.
M.P. 1939 nr 100 poz. 228 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem niektórych czesko-słowackich kas oszczędności.
M.P. 1939 nr 81 poz. 184 Obwieszczenie Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1939 r.
M.P. 1939 nr 72 poz. 157 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi wąskotorowymi międzymiastowymi kolejami elektrycznymi użytku publicznego znaczenia miejscowego.
M.P. 1939 nr 43 poz. 71 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem Śląskiego Ziemskiego i Komunalnego Zakładu Kredytowego w Opawie.
M.P. 1939 nr 41 poz. 66 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1939 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym, położonym w m. Płońsku przy ul. Płockiej poz. Nr 111 i stanowiącym własność stowarzyszenia pod nazwą "Zakład Rzemieślniczo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Józefa " w Warszawie.
M.P. 1939 nr 9 poz. 15 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 stycznia 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego dla przedsiębiorstwa "Albert Hahn Rohrenwalzwerk".
M.P. 1937 nr 232 poz. 377 Decyzja Ministra Opieki Społecznej w sprawie ustanowienia zarządu państwowego nad majątkiem byłego "Baranowickiego Towarzystwa Pomocy Ubogim"
M.P. 1936 nr 101 poz. 186 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 kwietnia 1936 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem kościelnym prawosławnym w Płocku.
M.P. 1934 nr 294 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1934 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad znajdującym się w Polsce mieniem Spółki Akcyjnej pod firmą "Kolej Herby - Kielce, Spółka Akcyjna".
M.P. 1932 nr 46 poz. 50 Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie zakresu uprawnień i trybu postępowania przymusowego zarządcy państwowego Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk
M.P. 1932 nr 31 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1832 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad Towarzystwem Kredytowem m. Suwałk
M.P. 1931 nr 123 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 maja 1931 r. o ustaniu przymusowego zarządu państwowego nad dobrami ziemskiemi "Żulowo", b. własnością Włodzimierza Kurnosowa
M.P. 1930 nr 274 poz. 372 Obwieszczenie o uchyleniu przymusowego Zarządu Państwowego nad elektrownią w Sandomierzu
M.P. 1930 nr 29 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Komunikacji o uchyleniu przymusowego zarządu podstawowego nad mieniem Spółki Akcyjnej "Pierwsze Towarzystwo Kolei Dojazdowych w Rosji"