Wyszukiwanie

zasiłek pogrzebowy

Liczba znalezionych aktów: 128.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2043 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2023 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2023 poz. 1100 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Dz.U. 2022 poz. 2287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Dz.U. 2021 poz. 1656 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Dz.U. 2020 poz. 1790 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Dz.U. 2020 poz. 984 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
Dz.U. 2019 poz. 984 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 2445 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
Dz.U. 2018 poz. 1848 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych, warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i członków rodziny funkcjonariusza oraz dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego
Dz.U. 2018 poz. 729 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 264 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
Dz.U. 2017 poz. 2450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 2225 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
Dz.U. 2016 poz. 1717 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
Dz.U. 2016 poz. 277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2015 poz. 1029 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
Dz.U. 2015 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2015 poz. 355 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji
Dz.U. 2013 poz. 1040 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 896 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 377 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 376 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 374 obowiązujący Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 574 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa
Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1232 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1231 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 652 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 244 obowiązujący Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2006 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1674 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1622 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1026 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego.
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 791 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 234 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 526 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 65 poz. 333 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 154 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawców zagranicznych.
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 448 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 133 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1983 nr 46 poz. 210 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 146 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 139 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 54 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 232 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 marca 1975 r. w sprawie najniższych kwot zasiłku pogrzebowego.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 341 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
M.P. 2010 nr 89 poz. 1038 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2010 nr 60 poz. 790 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2010 nr 41 poz. 597 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2010 nr 10 poz. 109 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 76 poz. 949 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 54 poz. 763 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 33 poz. 497 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 12 poz. 155 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 92 poz. 797 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 64 poz. 581 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 44 poz. 394 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 18 poz. 193 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2007 nr 88 poz. 968 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2007 nr 55 poz. 626 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2007 nr 34 poz. 401 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2007 nr 14 poz. 152 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 85 poz. 871 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 59 poz. 631 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 36 poz. 405 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 12 poz. 165 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2005 nr 73 poz. 1005 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2005 nr 49 poz. 683 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2005 nr 30 poz. 436 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2005 nr 11 poz. 231 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 49 poz. 853 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie kwot zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 35 poz. 619 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 23 poz. 407 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 10 poz. 159 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 53 poz. 848 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 41 poz. 604 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 26 poz. 379 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 10 poz. 151 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2002 nr 57 poz. 787 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2002 nr 36 poz. 569 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2002 nr 19 poz. 347 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2002 nr 9 poz. 177 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 43 poz. 706 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 27 poz. 453 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 270 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 7 poz. 123 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 39 poz. 772 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 25 poz. 535 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 14 poz. 321 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 6 poz. 159 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 553 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 28 poz. 438 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 18 poz. 255 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 6 poz. 78 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1995 nr 10 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.