Wyszukiwanie

ziemniaki

Liczba znalezionych aktów: 88.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 689 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Dz.U. 2022 poz. 2126 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)
Dz.U. 2022 poz. 1736 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
Dz.U. 2022 poz. 57 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2020 poz. 1579 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Dz.U. 2020 poz. 371 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Dz.U. 2019 poz. 1050 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Dz.U. 2019 poz. 359 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
Dz.U. 2019 poz. 139 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Dz.U. 2016 poz. 1288 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)
Dz.U. 2016 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Dz.U. 2015 poz. 1709 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
Dz.U. 2014 poz. 1477 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)
Dz.U. 2013 poz. 1400 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 97 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
Dz.U. 2013 poz. 27 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora
Dz.U. 2012 poz. 1049 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2012 poz. 1040 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1601 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012
Dz.U. 2011 nr 265 poz. 1574 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 446 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1569 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1303 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 919 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1692 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1691 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1085 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 681 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1622 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 661 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1759 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 393 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1528 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 381 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1982 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1088 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 741 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1891 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 776 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1900 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 776 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2034 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności plantatorom ziemniaków.
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1204 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 684 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.
Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 156 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1973 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 253 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ziemniaczanego.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 733 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1930 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1930/1931 r.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 maja 1929 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie pierwokupu przetworów ziemniaczanych.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian i uzupełnień przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu ziemniaków na obszarach b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 4 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie spasania ziemniaków inwentarzem.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 519 Ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. o obrocie ziemniakami i nasionami oleistymi w b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 381 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zastosowaniu do przewozu ziemniaków w ładunkach wagonowych taryfy klasy nr 3.
M.P. 1982 nr 5 poz. 26 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie warunków zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.
M.P. 1982 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.
M.P. 1981 nr 23 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie skupu i zaopatrzenia w ziemniaki w jesieni 1981 r.
M.P. 1981 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1981 r. w sprawie utworzenia rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka.
M.P. 1978 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1978 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 21 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 maja 1968 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków przemysłowych i skrobi ziemniaczanej podczas przechowywania w zakładach przemysłu rolnego i spożywczego.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1206 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 28 października 1949 r. w sprawie ustalenia ziemniaków jako równoważników zamiennych żyta oraz określenia warunków uiszczenia ziemniakami podatku gruntowego.
M.P. 1937 nr 26 poz. 40 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Mnistrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanię 1936/37.
M.P. 1934 nr 16 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1933/34 r.
M.P. 1933 nr 11 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1932 r, w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1932/33 r.