Wyszukiwanie

znaczki pocztowe

Liczba znalezionych aktów: 90.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2017 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 1529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1850 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 107 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 647 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1930 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1191 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1553 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 674 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 155 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 212 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1936 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 414 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją fragmentu rzeźby Wita Stwosza z głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr z godłem Państwa.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk".
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury.
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1933 r. o wycofaniu z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej 5 gr.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1932 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobiznami Kościuszki, Washingtona i Pułaskiego.
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1932 r. o przywróceniu obiegu nadzwyczajnych pocztowych znaczków opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1931 r. o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy.
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1930 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 5, 15, 25 i 30 gr nowej edycji.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1930 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 75 gr oraz opłaty 5 gr.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 400 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 854 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 września 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 maja 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Generała Józefa Bema.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 522 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 marca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty nowej edycji 1 zł. z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego, oraz 50 gr. z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1928 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty 1 zł. i 50 gr. w bloczkach.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 lutego 1928 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych ze znaczkiem 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.
Dz.U. 1928 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 grudnia 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 25 gr. z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 września 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego.
Dz.U. 1927 nr 43 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 maja 1927 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych pocztowych znaczków opłaty z podobizną Doktora Karola Kaczkowskiego.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
Dz.U. 1927 nr 26 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 marca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1927 nr 24 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1927 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty z podobizną Fryderyka Chopina.
Dz.U. 1927 nr 12 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lutego 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 639 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji.
Dz.U. 1925 nr 3 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty przeznaczonych dla polskich urzędów pocztowych w Gdańsku.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 940 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 listopada 1924 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na Skarb gr. 50 gr.".
M.P. 2000 nr 42 poz. 817 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 507 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 4 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 23 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.
M.P. 2000 nr 11 poz. 233 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 4 poz. 65 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 1999 nr 23 poz. 341 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".
M.P. 1997 nr 46 poz. 451 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1997 nr 45 poz. 444 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1996 nr 39 poz. 384 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1945 nr 24 poz. 71 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartosci 1 zł. + 9 zł.
M.P. 1945 nr 17 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 lipca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł
M.P. 1945 nr 16 poz. 56 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł
M.P. 1945 nr 10 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł
M.P. 1945 nr 10 poz. 41 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego o wartości 6 zł.
M.P. 1945 nr 10 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych
M.P. 1945 nr 7 poz. 33 wygaśnięcie aktu Zarządzenie MiInistra Poczt i Telegrafów z dnia 17 maja 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
M.P. 1945 nr 7 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 maja 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego
M.P. 1945 nr 6 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 maja 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych dopłaty
M.P. 1945 nr 5 poz. 19 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 50 gr.
M.P. 1945 nr 5 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych
M.P. 1945 nr 5 poz. 17 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 3 zł.
M.P. 1945 nr 4 poz. 15 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego 5 zł.
M.P. 1945 nr 4 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych
M.P. 1945 nr 4 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego wartosci 1 zł.
M.P. 1945 nr 4 poz. 12 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
M.P. 1945 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dia 15 marca 1945 o wydaniu znaczków i kartek pocztowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych
M.P. 1932 nr 224 poz. 257 uchylony Instrukcja wydana przez Ministra Skarbu i Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.