Wyszukiwanie

związki zawodowe

Liczba znalezionych aktów: 254.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1450 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 854 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2022 poz. 99 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych
Dz.U. 2021 poz. 2030 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2021 poz. 1579 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 123 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2019 poz. 1832 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych
Dz.U. 2019 poz. 455 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych
Dz.U. 2019 poz. 263 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2019 poz. 210 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych
Dz.U. 2019 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2018 poz. 2358 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Dz.U. 2018 poz. 2323 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń
Dz.U. 2018 poz. 2232 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Dz.U. 2018 poz. 1933 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt K 26/15
Dz.U. 2018 poz. 1608 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2015 poz. 1881 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2015 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Dz.U. 2015 poz. 838 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 791 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13
Dz.U. 2015 poz. 355 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji
Dz.U. 2015 poz. 163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2015 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2014 poz. 1555 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 434 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 309 obowiązujący Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2014 poz. 167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2013 poz. 896 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2013 poz. 526 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2012 poz. 1146 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych
Dz.U. 2012 poz. 592 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2012 poz. 242 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 213 poz. 1265 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 912 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 471 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 584 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 876 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 584 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 562 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1569 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1542 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1472 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1463 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2006 r. sygn. akt SK 42/04
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1013 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 590 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 387 akt jednorazowy Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2056 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1457 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00.
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 556 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 59 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1360 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 854 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 470 obowiązujący Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 408 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1127 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 228 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2000 r. sygn. akt K. 1/99.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 227 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2000 r. sygn. akt K. 26/98.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 6 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 grudnia 1998 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1113 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 928 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1998 r. sygn. akt K. 42/97.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 988 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 1/97.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 589 obowiązujący Ustawa z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 518 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 336 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 180 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 148 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 1 0 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 452 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 426 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 163 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 154 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 372 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 331 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 101 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 407 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 391 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 172 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 115 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 106 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 105 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 sierpnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 277 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1985 r. w sprawie majątku byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1984 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o związkach zawodowych, dotyczących rozpoczynania działalności przez ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1984 r. w sprawie listy związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie rejestracji porozumień wprowadzających zakładowe systemy wynagradzania i rozpatrywania sporów związanych z odmową ich zarejestrowania.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie zakończenia działalności Społecznej Komisji Konsultacyjnej.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu częściowego przekazywania majątku byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 244 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia ogólnokrajowych organizacji związkowych.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1982 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia organizacji związkowych w zakładach pracy.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 52 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. w sprawie rejestracji organizacji międzyzwiązkowych.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 51 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1978 r. w sprawie objęcia przepisami ustawy o samorządzie robotniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 178 obowiązujący Konwencja nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 183 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 92 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1965 r. o sądach społecznych.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126 obowiązujący Konwencja (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 125 obowiązujący Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o trybie zawiadamiania uczestników układu zbiorowego pracy o rozwiązaniu pracowniczego związku zawodowego.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 318 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przejmowaniu układów zbiorowych pracy w przypadkach łączenia się związków zawodowych pracowniczych.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji pracy w Genewie 1921 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjęta jako projekt dnia 12 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1012 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o pracowniczych związkach zawodowych, względnie o stowarzyszeniach i związkach, a mianowicie postanowień, dotyczących zrzeszania się pracowników państwowych.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 57 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w 1921 roku.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów o inspekcji pracy oraz o pracowniczych związkach zawodowych na Ziemię Wileńską.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 209 uchylony Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych.
M.P. 2022 poz. 1285 obowiązujący Zarządzenie nr 431 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność"
M.P. 2022 poz. 1173 obowiązujący Zarządzenie nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność"
M.P. 2021 poz. 208 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2012 poz. 346 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność"
M.P. 2011 nr 39 poz. 426 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2006 nr 32 poz. 350 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2000 nr 27 poz. 546 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2000 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ "Solidarność".
M.P. 1999 nr 23 poz. 333 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników.
M.P. 1996 nr 26 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie przedłużenia niektórym podatnikom terminu złożenia wstępnego zeznania rocznego oraz wpłaty należnego podatku dochodowego za 1995 r.
M.P. 1995 nr 46 poz. 521 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. z okazji piętnastej rocznicy sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ "Solidarność".
M.P. 1995 nr 31 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1995 nr 15 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie trybu powołania, składu i zasad działania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
M.P. 1994 nr 14 poz. 109 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
M.P. 1990 nr 30 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
M.P. 1985 nr 19 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 lipca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
M.P. 1983 nr 36 poz. 203 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1983 nr 23 poz. 128 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy.
M.P. 1983 nr 23 poz. 127 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy.
M.P. 1983 nr 19 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
M.P. 1983 nr 12 poz. 74 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1983 r. w sprawie zakresu i trybu konsultacji ze związkami zawodowymi.
M.P. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
M.P. 1982 nr 30 poz. 262 uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 58 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 6 poz. 34 uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 273 uchylony Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 12 poz. 89 uchylony wykazem Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1981 r. w sprawie zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi.
M.P. 1981 nr 6 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Związków Zawodowych.
M.P. 1980 nr 22 poz. 104 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1980 r. w sprawie rejestracji nowo powstających związków zawodowych.
M.P. 1978 nr 26 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1978 r. o wytycznych orzecznictwa dla okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1974 nr 7 poz. 51 uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1966 nr 68 poz. 324 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie społecznych przeglądów warunków pracy.
M.P. 1964 nr 70 poz. 324 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 7 października 1964 r. w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług.
M.P. 1964 nr 55 poz. 263 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia.
M.P. 1959 nr 17 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie zmiany uchwały nr 941 Prezydium Rządu z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie zasad urządzania i finansowania placówek kulturalno-oświatowych w zakładach pracy oraz w sprawie płac pracowników kulturalno-oświatowych.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1627 uchylony wykazem Uchwała nr 941 Prezydium Rządu z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie zasad urządzania i finansowania placówek kulturalno-oświatowych w zakładach pracy oraz w sprawie płac pracowników kulturalno-oświatowych.
M.P. 1950 nr 3 poz. 27 Statut Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych.
M.P. 1945 nr 5 poz. 16 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1945 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.
M.P. 1945 nr 1 poz. 5 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych
M.P. 1936 nr 1 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 21 września 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót garncarsko-zduńskich na terenie m. Gdyni.
M.P. 1936 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 102 poz. 135 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1933 nr 206 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej 4 sierpnia 1933 r. w Ostrowie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego.
M.P. 1932 nr 4 poz. 7 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 października 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.