Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego za rok 1923 od gruntów użytkowych i lasów, położonych na obszarze województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1923-07-12
Data wejścia w życie:
1923-07-26
Data obowiązywania:
1923-07-26
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Hasła:
Podstawa prawna (1)