Konwencja Polsko-Francuska dotycząca majątków, praw i udziałów podpisana, w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data wydania:
1922-05-30
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4