Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1925 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Odesłania (1)