Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie opłat stemplowych od umów o dzierżawę lub najem przedmiotów, znajdujących się na obszarze, na którym obowiązuje kodeks cywilny niemiecki.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1927-03-31
Data wejścia w życie:
1927-04-11
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Hasła:
Podstawa prawna (1)