Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką, dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Helsinkach dnia 29 lipca 1938 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1939-06-10
Data wydania:
1939-02-18
Data wejścia w życie:
1939-06-10
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4