Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
1948-05-15
Data wejścia w życie:
1948-05-15
Data obowiązywania:
1948-05-15
Uwagi:
przekazanie obowiązków izb przemysłowo-handlowych w przedmiocie rejestracji tytułów na okaziciela Bankowi Gospodarstwa Krajowego par. 4-Dz.U. 1951 nr 9 poz. 71
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)