Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 r. w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1973-10-06
Data wydania:
1973-09-28
Data wejścia w życie:
1973-10-06
Data uchylenia:
2007-05-03
Organ wydający:
  • MIN. ŻEGLUGI
Organ zobowiązany:
  • MIN. ŻEGLUGI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)