Protokół sporządzony w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Protokół
Data ogłoszenia:
1980-12-31
Data wydania:
1980-05-21
Data wejścia w życie:
1980-11-16
Data obowiązywania:
1980-11-16
Data uchylenia:
2002-01-18
Uwagi:
:
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)