Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1997-10-07
Data wejścia w życie:
1998-04-29
Data uchylenia:
2023-03-02
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (2)
Uchylenia wynikające z (1)