Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1999-12-29
Data wydania:
1999-11-18
Data wejścia w życie:
2000-01-13
Data obowiązywania:
2000-01-13
Uwagi:
Wypowiedzenie nastąpi z dniem 14 lipca 2000 r.(art. 11 pkt 3, Dz. U. z 1966 r. Nr 4, poz. 19).
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (1)