Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie pomocy udzielanej żołnierzom zawodowym pobierającym naukę poza Siłami Zbrojnymi oraz warunków jej otrzymywania.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
2000-04-17
Data wejścia w życie:
2000-05-27
Data obowiązywania:
2000-05-27
Organ wydający:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)