Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-30
Data wydania:
2001-09-06
Data wejścia w życie:
2001-11-14
Uwagi:
Art. 1 pkt 1 lit. a), pkt 2, pkt 3 lit. a), pkt 4 w części dotyczącej art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 2180
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)