Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-10-31
Data wydania:
2002-10-11
Data wejścia w życie:
2002-11-15
Uwagi:
art. 1 pkt 3 i 4, art. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie, lit. d i pkt 4 oraz art. 3-5 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)