Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2002-07-18
Data wydania:
2002-07-01
Data wygaśnięcia:
2015-11-02
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje: 1) art. 171, 172, 174, 175 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.(Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151) 2) art. 12-15 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (2)