Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-10-06
Data wydania:
2003-09-11
Data wejścia w życie:
2003-11-06
Data uchylenia:
2005-11-02
Uwagi:
Przepisy par. 23 ust. 1 pkt 1, 3-5 stosuje się - w odniesieniu do aparatów rentgenowskich używanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia - od dnia 1 stycznia 2005 r. Przepisy par. 44 stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. Przepisy par. 16 ust. 1 pkt 4, par. 24, par. 29, par. 30 ust. 4 i par. 33 stosuje się z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)