Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-05-31
Data wydania:
2004-05-11
Data wejścia w życie:
2004-05-31
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Orzeczenie TK dla aktu (3)
Odesłania (2)